Show simple item record

dc.contributor.authorPetrauskas, Rimantas-Alfonsas
dc.contributor.authorVaina, Paulius
dc.date.accessioned2014-05-14T07:53:28Z
dc.date.available2014-05-14T07:53:28Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/social-technologies/article/view/1870/1708
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/11541
dc.description.abstractPurpose – to analyze, assess and identify alteration possibilities of effective implementation of e-Identification technology solutions focusing on organization capabilities in the public sector of Lithuania. Design/methodology/approach – different methods were used in the research. Content analysis method was used for the issues related to application of e-Identification solutions, technology management and organizational capabilities. During the pilot research, information on specificities of organization capabilities to implement e-Identification solution in the public sector was gathered, analyzed and interlinked with content analysis via comparative and deductive methods. Findings – the research shows that the gap in the area of development of e-Identification solutions in the public sector in Lithuania is affected by the lack of organizational capabilities that need to be developed internally. The challenge is to foster organizational capabilities in the environment, influenced by rapidly emerging new technology solutions (use of smartphones and applications) and limited legal regulation. Lifecycle of any technology solutions becomes shorter and jeopardizes its use and functionality in time; therefore, public sector institutions could benefit from holistic e-Identification solution diffusion strategy that incorporates aspects of organizational capabilities. Research limitations/implications – the research findings are limited by the nature of the pilot research (peer review), level of experience in their organizations and environment as well as the geographic scope of the research. Practical implications – the article portrays public sector environment of implementation of e-Identification solutions and particularities of organizational capabilities to manage its development. Originality/value – originality of the article is in the research and assessment of country specific future proof needs to alter and improve the existing strategy of implementation of e-Identification solutions focusing on organizational capabilities in the public sector of Lithuania.en
dc.language.isoenen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleDevelopment of electronic identification measures in the public sector of Lithuania: analysis of alteration possibilitiesen
dc.title.alternativeElektroninių atpažinties priemonių viešajame Lietuvos sektoriuje plėtra: pokyčio galimybių analizėen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje nagrinėjamos e. atpažinties priemonės, analizuojama ir vertinama, kokie pokyčiai turėtų įtakos efektyvių e. atpažinties technologijos sprendimų diegimui Lietuvos viešajame sektoriuje, susiejant juos su institucijų organizaciniais gebėjimais. Siekiama pagrįsti organizacinių gebėjimų modelio rengimą, kuris leistų efektyviau išnaudoti e. atpažinties technologijų sprendimus Lietuvos viešajame sektoriuje. Turinio analizė atskleidė, kad e. paslaugų direktyvos (2006/123/EB) nuostatos dėl e. paslaugų teikimo piliečiams, naudojant vieną langelį, įgyvendinimas užtikrina tik kai kurių (Sodros, turto ir mokesčių deklaracijų) e. paslaugų sėkmingą plėtrą ir naudojimą. Nors piliečiams yra išduotos nacionalinės identifikavimo kortelės tam, kad pasinaudotų viešojo ir privataus sektorių teikiamomis e. paslaugomis, tačiau piliečiai dažniausiai naudojasi privačiais e. atpažinties sprendimais (e. bankininkyste). Dėl to verslo sektorius Lietuvoje patiria papildomą finansinę naštą, nors praktika kaimyninėse šalyse (Estijoje, Latvijoje) rodo, kad viešojo sektoriaus piliečiams išduoti kvalifikuoti sertifikatai gali būti aktyviai naudojami prieigai prie e. paslaugų. Nors dalis viešojo sektoriaus įstaigų naudoja modernias e. dokumentų valdymo sistemas ir pradeda naudoti e. parašą vidaus ir (ar) siunčiamiems elektroniniams dokumentams pasirašyti, tačiau Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos duomenimis, tik 13 proc. (iš 3500 apklaustų) viešojo sektoriaus įstaigų nuo 2014 m. sausio 1 d. pasirengusios keistis e. dokumentais. Kol kas viešajame sektoriuje nėra žinoma, kurios įstaigos turi e. dokumentų valdymo sistemas, kurios ne. Be to, gavusios rečiau naudojamų e. dokumentų formatus viešojo sektoriaus institucijos negalėtų atsakyti piliečiams dėl 2009 m. Vyriausiojo Lietuvos archyvaro patvirtino ADOC e. dokumento standarto naudojimo Lietuvos viešojo administravimo sektoriuje. Pilotinio tyrimo metu gauta informacija iš ministerijų ir Vyriausybės departamentų apie e. atpažinties sprendimų naudojimą prieigai prie e. paslaugų, kurias teikia viešasis ir privatus sektorius. Pagrindiniai pilotinio tyrimo klausimai užduoti ministerijų ir departamentų atstovams apie organizacinius gebėjimus naudoti, diegti ir įgyvendinti e. atpažinties technologijų sprendimus, t. y. kokios e. atpažinties technologijos ir įranga naudojamos, kokiais lygiais bendradarbiavimą užtikrina pasirinktos e. atpažinties technologijos (G2E, G2C, G2B, G2G), ar viešojo sektoriaus atstovai turi pakankamai įgūdžių naudotis e. atpažinties technologijomis ir pan. Nors ministerijos ir Vyriausybės departamentai turi ir naudoja e. dokumento valdymo sistemas su integruotais e. atpažinties sprendimais, tam, kad būtų efektyviai išnaudojama e. atpažinties technologija, būtina tobulinti viešojo sektoriaus institucijų administracinius gebėjimus. Taip būtų įtakojami efektyvūs procesai, užtikrinantys automatizavimą, laiko taupymą ir taip užtikrintų pridėtinę e. valdžios vertę. Tik turint patikimas, veikiančias ir naudojamas e. atpažinties technologijas nacionaliniu lygiu, bus galima užtikrinti ES tikslą dėl tarpvalstybinių e. paslaugų teikimo. Todėl vadybinės rekomendacijos, pagrįstos moksliniais tyrimais, yra būtinos, kad būtų galima tobulinti Lietuvos viešojo sektoriaus gebėjimus diegti e. atpažinties sprendimus. Bus siekiama parengti organizacinių gebėjimų modelį e. atpažinties sprendimų įgyvendinimui Lietuvos viešajame sektoriuje ir pagrįsti jo tinkamumą.en
dc.doiDOI:10.13165/ST-13-3-2-08en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph000017063en
dc.publication.sourceSocialinės technologijos, 2013, [Nr.] 3(2)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordE. atpažintisen
dc.subject.keywordTechnologijų valdybaen
dc.subject.keywordOrganizaciniai gebėjimaien
dc.subject.keywordE-identificationen
dc.subject.keywordTechnological capabilityen
dc.subject.keywordTechnology managementen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybaen


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record