Show simple item record

dc.contributor.authorNovák, Jaromír
dc.date.accessioned2014-05-08T08:21:59Z
dc.date.available2014-05-08T08:21:59Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/social-technologies/article/view/1866/1704
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/11529
dc.description.abstractPurpose – the Slovak educational reform caused many changes in the Slovak school system. In the article, the author analyzes the impact it had on the educational contents and technology in pre-college economic education as part of general education. Design/methodology/approach – curriculum documents analysis, literature review, opinion survey (questionnaire), qualitative research (interview). Findings – he reform resulted in more teaching time as well as more practical orientation of economic education in general education in primary and secondary schools. However, what is still missing in the contents of this branch of economic education is more space for entrepreneurship education that would help to develop entrepreneurial skills necessary for the students to become more economically independent after they leave school. Although the reform gave schools more freedom in creating their school educational programs, it did not provide them with extra funds to finance the necessary modernization of the educational technologies they use. The differences in the use of modern ICT between different schools are thus attributable to other factors, unrelated to the educational reform process. Research limitations/implications – in the analysis of the contents of pre-college economic education, the author focused on the educational standards set by the state educational program, which must be respected by all schools in Slovakia. Although the reality of economic education in general education differs among schools (some schools created even several separated economic courses compulsory for all their students, others offer only a minimum required by the state educational program infused in a compulsory social studies course), it might also be interesting to analyze a sample of school educational programs for comparison and a more in-depth analysis.en
dc.language.isoenen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleThe influence of the educational reform in Slovakia on educational contents and technology in pre-college economic educationen
dc.title.alternativeSlovakijos švietimo reformos poveikis švietimo turiniui ir technologijoms ikiuniversitetiniame ekonomikos dalyko mokymeen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltPagrindinis švietimo reformos Slovakijoje tikslas buvo priderinti mokymo procesą pradinėse ir vidurinėse mokyklose prie specifinių moksleivių poreikių, kad mokyklos galėtų mokymo proceso turinį ir technologijas organizuoti priklausomai nuo specifinių regiono poreikių ir specializacijos. Ikiuniversitetinis ekonomikos dalyko mokymas yra svarbus tautos ekonominio raštingumo įtvirtinimui, valstybė turi garantuoti, kad visų mokyklų moksleiviai įgytų bent pagrindines ekonomikos žinias, reikalingas kasdieniame gyvenime. Šiame straipsnyje pateikta švietimų programų, kurios privalomos visose pagrindinio lavinimo mokyklose Slovakijoje, analizė. Šios programos nustato edukacinį kontekstą ir veiklos rodiklius pagrindinio lavinimo mokykloms, teikiančioms bendrąjį išsilavinimą. Buvo lyginama anksčiau atliktos mokymo turinio dokumentų analizės rezultatai su empirinio tyrimo (apklausos) rezultatais ir buvo analizuojamas poveikis, kurį reforma padarė ekonominio švietimo (kaip bendrojo išsilavinimo dalies) edukaciniam kontekstui. Buvo nustatyta, kad reforma turėjo poveikį ekonomikos dalyko mokymo apimčiai laike ir aukštesniam praktinio orientavimo lygiui ikiuniversitetiniame ekonominiame švietime, kas vertinama kaip teigiamas pokytis. Vis dėlto tokio tipo švietime vis dar pasigendama verslumo lavinimo, kuris padėtų plėtoti įgūdžius, leisiančius moksleiviams tapti ekonomiškai nepriklausomais po mokyklos bagimo. Reforma suteikė daugiau laisvės mokykloms formuojant mokymo turinį, bet nesuteikė didesnių finansinių pajėgumų, kad būtų galima modernizuoti taikomas edukacines technologijas. Modernių technologijų taikymo diferenciacija tarp mokyklų yra vertinama kaip įvairių, su mokymo procesu nesusijusių, veiksnių pasekmė. Kaip vienas svarbiausių veiksnių išskiriamas mokytojų požiūris (ypač direktoriaus) į informacines ir komunikacines technologijas bei motyvacija įtraukti šias technologijas į [...]en
dc.doiDOI:10.13165/ST-13-3-2-04en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph000017055en
dc.publication.sourceSocialinės technologijos, 2013, [Nr.] 3(2)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordEkonominis švietimasen
dc.subject.keywordŠvietimo reformaen
dc.subject.keywordEdukacinis kontekstasen
dc.subject.keywordEconomic educationen
dc.subject.keywordGeneral educationen
dc.subject.keywordEducational reformen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection04S - Ekonomikaen


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record