Show simple item record

dc.contributor.authorArlettaz, Fernando
dc.date.accessioned2014-03-07T07:09:05Z
dc.date.available2014-03-07T07:09:05Z
dc.date.issued2014-03-07
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/1499/1443
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/11453
dc.description.abstractThe article discusses the rights of minorities in the system of the International Covenant on Civil and Political Rights. It establishes a conceptual distinction between universal rights, specific rights of minorities in general and specific rights of particular minorities. Universal rights correspond to all individuals (e,g,, “no one shall be subjected to torture”) or all groups of a certain class (e.g., “all families are entitled to protection”). Minority groups and their members are entitled to these rights in the same way as any other individual or group. Specific rights of minorities in general are granted to minority groups (e.g., “minority groups have the right to speak their own language”) or their members (e.g., “persons belonging to a minority group have the right to speak the language of the group”). Finally, specific rights of particular minorities are granted to specific groups identified by their characteristics (e.g., “the linguistic minority X has the right to speak the X language”) or their members (e.g., “any member of the linguistic minority X has the right to speak the X language”) [...]en
dc.language.isoesen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleDerechos de las minorías en el pacto internacional de derechos civiles y políticos: consideraciones conceptuales = Mažumų teisės tarptautiniame pilietinių ir politinių teisių pakte: konceptualus aptarimas.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje aptariamos mažumų teisės pagal Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą. Paktas įtvirtina konceptualų skirtumą tarp visuotinių teisių, specialiųjų mažumų teisių (taikomų visoms mažumoms) bei specialiųjų konkrečių mažumų teisių. Visuotinės teisės taikomos visiems asmenims (pavyzdžiui, „niekas negali būti kankinamas“) arba visiems tam tikros klasės atstovams (pavyzdžiui, „visos šeimos turi teisę į apsaugą“). Mažumų grupės ir jų nariai šiomis teisėmis gali naudotis kaip ir bet kurie kiti asmenys ar jų grupės. Specifinės mažumų teisės (bendruoju požiūriu) yra suteikiamos visoms mažumų grupėms (pavyzdžiui, „mažumų grupės turi teisę kalbėti savo gimtąja kalba“) arba jų nariams (pavyzdžiui, „asmenys, priklausantys mažumoms, turi teisę kalbėti mažumos kalba“). Tam tikros mažumų grupės specifinės teisės yra suteikiamos konkrečioms grupėms pagal jų charakteristikas (pavyzdžiui, „kalbinė mažuma X turi teisę kalbėti X kalba“) arba jų nariams (pavyzdžiui, „bet koks kalbinės mažumos X narys turi teisę kalbėti X kalba“) [...]en
dc.doidoi:10.13165/JUR-13-20-3-04
dc.identifier.aleph000016133en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2013, Nr. 20(3)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordMažumosen
dc.subject.keywordTarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktasen
dc.subject.keywordŽmogaus teisių komitetasen
dc.subject.keywordMinoritiesen
dc.subject.keywordInternational Covenant on Civil and Political Rightsen
dc.subject.keywordCommittee on Human Rightsen
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record