Show simple item record

dc.contributor.authorGutauskas, Aurelijus
dc.date.accessioned2014-03-06T12:28:57Z
dc.date.available2014-03-06T12:28:57Z
dc.date.issued2014-03-06
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/636/598
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/11443
dc.description.abstractTendencies of organized crime in the context of economical crisis are dealt in the article. The author shows his own position about the economical crisis and how it influenced organized crime in Lithuania. The reasons of economical crisis, characteristics and peculiarities of crimes of organized groups, which operate in Lithuania, are discussed in the article. The author reveals specific features, which enable to evaluate the real influence of organized groups to the economical state of Lithuania.en
dc.language.isoenen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleEconomic crisis and organized crime In Lithuania = Ekonominė krizė ir organizuotas nusikalstamumas Lietuvoje.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje analizuojamos su ekonomine krize susijusio organizuoto nusikalstamumo šiuolaikinės tendencijos. Autorius pateikia savo nuomonę, kokios įtakos pasaulinė ekonominė krizė turėjo organizuoto nusikalstamumo veiklos pobūdžiui Lietuvoje. Straipsnyje pateikiama ekonominės krizės Lietuvoje priežasčių analizė, organizuotų nusikalstamų grupuočių, veikiančių Lietuvoje, charakteristika ir vykdomos nusikalstamos veikos pobūdis. Autorius bando atrasti specifinių ypatybių, kurios leidžia įvertinti realią organizuotų nusikalstamų grupuočių įtaką šalies ekonomikai. Ryškiausia Lietuvos organizuoto nusikalstamumo reiškinio tendencija – senosios kartos organizuotų nusikalstamų grupuočių, kurios suskilo arba buvo išskaidytos, pasitraukimas iš įtakingiausių pozicijų ir naujosios kartos organizuotų nusikalstamų grupuočių iškilimas bei greitas jų sustiprėjimas. Lietuvos regionuose, kuriuose veikia organizuotos nusikalstamos grupuotės, sudarytos daugiausiai iš lietuvių tautybės asmenų, šios grupuotės centralizuoja vadovavimą. Tokios organizuotos nusikalstamos grupuotės siekia dominuoti savo regionuose ir įgyti tarpregioninę įtaką. Dominuojančios organizuotos nusikalstamos grupuotės plečia savo įtakai skirtinguose regionuose pajungtų kriminalinių autoritetų ir organizuotų nusikalstamų grupuočių tinklą. Dalis organizuotų nusikalstamų grupuočių pradėjo siekti dominuojančių pozicijų, kai iš pataisos namų sugrįžo aukštesnio rango jų nariai. Organizuotų nusikalstamų grupuočių pajėgumus labiausiai didinančios nusikalstamos veiklos sritys tapo narkotikų ir akcizinių prekių kontrabanda bei jų platinimas. Beveik visuose Lietuvos regionuose organizuotos nusikalstamos grupuotės suformavo prekybos narkotikais infrastruktūrą, išplėtojo tiekimo kanalus ir platintojų tinklus. Prekybos narkotikais sistemoje išlieka ir ją kontroliuoja netgi į laisvės atėmimo vietas patekę organizuotų nusikalstamų grupuočių nariai. Veikla, susijusi su narkotikais ir akcizinių prekių kontrabanda, yra stiprus veiksnys, kuris skatina naujų ir tik tokiai funkcijai specializuotų organizuotų nusikalstamų grupuočių susidarymą. Tam tikruose Lietuvos regionuose dominuoja vien tik kontrabanda užsiimančios organizuotos nusikalstamos grupuotės. Tarptautinius ryšius valdančios organizuotos nusikalstamos grupuotės užtikrina neteisėtų prekių tiekimą. Žemesnio lygio organizuotos nusikalstamos grupuotės organizuoja platinimą arba atlieka kontrabandos gabenimo funkciją. Konkuravimas dėl įtakos daugiau būdingas mažmeninės prekybos narkotikais sričiai. Dar viena nusikalstamumo sritis, kurioje organizuotos nusikalstamos grupuotės turi stiprius pogrupius arba kurioje susidaro naujos specializuotos minėtos grupuotės, yra nuosavybės grobimas. Tarptautiniu lygiu veikiančios organizuotos nusikalstamos grupuotės vagia prabangias sausumos ir vandens transporto priemones, krovinių gabenimo, žemės ūkio, statybos techniką. Turtas įvairiais būdais grobiamas iš prekybos įstaigų ir gyvenamųjų patalpų. 2009 m. Lietuvoje išryškėjo tendencija įsilaužti į įstaigas, kuriose laikomos didelės pinigų sumos, arba organizuoti ginkluotus įstaigų užpuolimus. Ekonominės krizės laikotarpiu padaugėjo organizuotų nusikalstamų grupuočių daromų nusikaltimų ekonomikai, finansų sistemai ir kitokio sukčiavimo. Turto prievartavimą ir savavaldžiavimą paskatino verslo įmonių ekonominės veiklos sutrikimas ir tarpusavio skolų susidarymas. Į tokią situaciją pateko ir organizuotų nusikalstamų grupuočių kontroliuojami, ir nuo nusikaltėlių nepriklausomi verslininkai. Dėl įsiskolinimų jie tapo turto prievartautojų objektais. Organizuoti nusikaltėliai taip pat pradėjo pelnytis prievartaudami turtą tų asmenų, kurie neteisėtai platino prekes arba užsiėmė kontrabanda. Valdydamos finansinius išteklius, Lietuvos ir užsienio organizuotos nusikalstamos grupuotės taip pat turėjo galimybę naudotis investicijų verslo sektoriuje paklausa. Tačiau kai kurios organizuotos nusikalstamos grupuotės ekonominės krizės metu prarado savo įtaką, nes smuko finansiškai ir neteko pajėgumo, kurį anksčiau buvo įgijusios naudodamosi legalaus verslo įmonių paslaugomis.en
dc.identifier.aleph00008830en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2011, Nr. 18(1)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordOrganizuotas nusikalstamumasen
dc.subject.keywordEkonominė krizėen
dc.subject.keywordNusikalstama veiklaen
dc.subject.keywordOrganized crimeen
dc.subject.keywordEconomic crisisen
dc.subject.keywordCriminal activityen
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record