Show simple item record

dc.contributor.authorKavalnė, Salvija
dc.contributor.authorSaudargaitė, Ieva
dc.date.accessioned2014-03-06T12:01:53Z
dc.date.available2014-03-06T12:01:53Z
dc.date.issued2014-03-06
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/633/595
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/11439
dc.description.abstractThis article deals with an analysis of mediation practice in disputes between public authorities and private parties based on examples of the application of different types of mediation in administrative disputes in France, the United Kingdom and Belgium. The application of mediation in countries under consideration is investigated through the evaluation of legal acts related to the subject and through the assessment of available official data provided by relative institutions. The historical development of the application of mediation and the significance of the application of mediation in the administrative sphere in Lithuania are considered as well.en
dc.language.isoenen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleMediation in disputes between public authorities and private parties: comparative aspects = Mediacija ginčuose tarp viešojo administravimo subjektų ir privačių subjektų: lyginamieji aspektai.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltModernios visuomenės raida, besiplečiantis sukuriamų teisinių santykių ratas atitinkamai lėmė laipsnišką teisinių konfliktų skaičiaus didėjimą. Tuo tarpu didėjantis teismų darbo krūvis, ilgėjantys bylų nagrinėjimo terminai turėjo įtakos, jog didėjo alternatyvių ginčo sprendimo būdų svarba. Yra keletas alternatyvių ginčo sprendimų būdų, tačiau, atsižvelgiant į teisės mokslininkų ir tarptautinių organizacijų susidomėjimą mediacijos taikymu, sprendžiant ginčus tarp viešojo administravimo subjektų bei privačių šalių, į tai, jog vienu metu Anglija, Prancūzija ir Vokietija ėmė svarstyti mediacijos taikymo administraciniams ginčams spręsti galimybę, tikslinga apžvelgti būtent mediacijos, kaip alternatyvaus ginčų sprendimo būdo, taikymo praktiką pasirinktose užsienio valstybėse. Siekiant pakankamai visapusiškai apžvelgti tokią mediacijos taikymo praktiką, pasirinktos trys valstybės – Prancūzija, Jungtinė Karalystė ir Belgija. Remiantis taikytinais užsienio valstybių teisės aktais, oficialiais valstybės institucijų pateikiamais duomenimis, susijusiais su nagrinėjama mediacijos taikymo praktika, straipsnyje pateikiama trumpa taikomų mediacijos būdų apžvalga. Pateikiami teisminės mediacijos, mediacijos, kai ji atliekama atitinkamoje institucijoje veikiančio nepriklausomo mediatoriaus, atskirai įsteigtos mediaciją atliekančios institucijos, praktikos, sprendžiant administracinius ginčus, pavyzdžiai. Taip pat vertinama situacija Lietuvoje, konstatuojant, jog, nors mūsų valstybėje nėra mediacijos administraciniuose ginčuose praktikos ir su tuo susijusio teisinio reguliavimo, tačiau akivaizdus poreikis taikyti tokį alternatyvų ginčų sprendimo būdą. Remiantis atlikta apžvalga, daroma išvada, jog bendrąja prasme mediacija užsienio valstybėse yra taikoma spręsti ginčams tarp viešojo administravimo subjektų ir privačių šalių, bet skiriasi taikomos mediacijos rūšys, priklausomai nuo kiekvienos teisinės sistemos ypatybių. Iš esmės mediacija administraciniams ginčams spręsti įgyvendinama konkrečioje institucijoje veikiančio mediatoriaus, tačiau Prancūzijos ir Belgijos praktika, kai mediacijai atlikti papildomai įsteigiama speciali institucija, patvirtina, jog toks modelis yra itin sėkmingas. Tuo tarpu teisminė mediacija, nors ir taikoma remiantis prieinamais duomenimis, kol kas neduoda pageidaujamo rezultato. Išimtimi šiuo požiūriu iš dalies galima vadinti Jungtinę Karalystę, kurioje pastebima gausėjant teisminės mediacijos taikymo praktikos. Taip pat konstatuojama, jog tolesnė diskusija dėl mediacijos administraciniuose ginčuose taikymo Lietuvoje turėtų būti orientuojama į konkretaus mediacijos modelio paiešką.en
dc.identifier.aleph00008824en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2011, Nr. 18(1)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordMediacijaen
dc.subject.keywordMediatoriusen
dc.subject.keywordAlternatyvus ginčų sprendimasen
dc.subject.keywordMediationen
dc.subject.keywordMediatoren
dc.subject.keywordAlternative dispute resolutionen
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record