Show simple item record

dc.contributor.authorMoisejevas, Raimundas
dc.date.accessioned2014-03-06T11:40:48Z
dc.date.available2014-03-06T11:40:48Z
dc.date.issued2014-03-06
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/631/593
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/11435
dc.description.abstractAbuse of a dominant position is one of the key aspects in EC competition law. The Court of Justice and General Court acknowledge that sometimes the actions of dominant undertaking that might be recognized as abusive should not be prohibited on the basis of Article 102 TFEU, if undertaking provides objective justification or proves that its actions generate positive effect which outweighs negative outcome on competition. Therefore, actions that usually are regarded as predatory pricing, which is one of the forms of the abuse of a dominant position, in case of special circumstances might be recognized as legitimate. In the present case, attention should be devoted to objective justifications, since this provides the basis for evaluation of legitimate, pro-competitive reasons that explain why undertakings may establish prices lower than costs. This article is devoted to the analysis of objective justification, which might prove that allegedly abusive behaviour is actually legitimate. Plenty of factors might be recognized as objective justifications, therefore it is quite difficult to provide a finite list of justifications.en
dc.language.isoenen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleObjective justifications in predatory pricing = Objektyvūs grobuoniškos kainodaros pateisinimai.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltPiktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi draudimas yra vienas svarbiausių Europos Bendrijos konkurencijos teisės principų. Europos Sąjungos teisminių institucijų praktikoje pripažįstama, kad tam tikrais atvejais dominuojančio ūkio subjekto veiksmai, kurie iš esmės laikytini piktnaudžiavimu, gali būti nepripažinti draudžiamais pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnį, jeigu ūkio subjektas gali pateikti objektyvų savo veiksmų pateisinimą arba įrodyti, jog jo veiksmai sukelia teigiamą poveikį, nusveriantį neigiamą įtaką konkurencijai. Taigi grobuoniška kainodara laikytini veiksmai, esant ypatingoms aplinkybėms, gali būti pripažinti teisėtais. Tiriant grobuonišką kainodarą, reikia įvertinti galimus objektyvius pateisinimus, nes jie leidžia atsižvelgti į teisėtas, konkurenciją skatinančias priežastis, padedančias suprasti, kodėl ūkio subjektai gali nustatyti mažesnes nei kaštai, kainas. Grobuoniška kainodara apkaltintas ūkio subjektas turi pateikti mažesnių nei kaštai kainų nustatymo objektyvius pateisinimus, pagrįsti, kad mažesnių nei kaštai kainų nustatymą lėmė objektyvios rinkos aplinkybės, jog įprasti verslo veiksmai sukėlė tam tikrų nuostolių. Objektyviais pateisinimais galima pripažinti daug veiksnių (našumas, objektyvus būtinumas, prekių išpardavimas, prekyba, siekiant reklamuoti prekes, prekyba pramonės nuosmukio laikotarpiu ir t. t.), todėl baigtinį jų sąrašą pateikti yra gana sudėtinga. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba iki šiol nenagrinėjo galimų grobuoniškos kainodaros veiksmų objektyvių pateisinimų atvejų.en
dc.identifier.aleph00008818en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2011, Nr. 18(1)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordPiktnaudžiavimas dominuojančia padėtimien
dc.subject.keywordObjektyvūs pateisinimaien
dc.subject.keywordGrobuoniška kainodaraen
dc.subject.keywordAbuse of dominant positionen
dc.subject.keywordObjective justificationsen
dc.subject.keywordPredatory pricingen
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record