Show simple item record

dc.contributor.authorPivorienė, Jolanta
dc.contributor.authorBilbokaitė, Giedrė
dc.date.accessioned2014-03-06T07:45:52Z
dc.date.available2014-03-06T07:45:52Z
dc.date.issued2014-03-06
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/social-work/article/view/256/247
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/11417
dc.description.abstractFamilies at risk face many problems. Public opinion about these families usually is formed by mass media which not only provides information, but rather interprets social reality through information. Mass media is a strong tool in forming stereotypes which prevent some social groups from equal participation in mainstream society. By definition, stereotypes are statements that proceed specific stages and influence the stereotyped objects. Families at risk are one of the most vulnerable groups sensitive to the negative influence of stereotypes. The aim of the article is to find out what stereotypes about families at risk are formed by e-media in Lithuania. Two data collecting techniques were used. At the first stage a survey of public opinion was done. At the second stage—content analysis was used for the texts in e-media. Survey data revealed the respondents’ opinion that e-media forms public opinion in general, and negatively affects specific social groups. Families at risk were in the second place among the social groups which are stereotyped in e-media. According to respondents, the most often prevailing stereotypes in e-media are: “families live in poverty,” “have legal problems,” “members of the family use alcohol and other drugs,” “one or both parents are unemployed,” “children are neglected.” The most often used stereotypes in the texts of e-media are: “there is violence in the families,” “members of the family use alcohol and other drugs,” “children are neglected.” Content analysis allowed finding out a combination of stereotypes in the e-media texts: usually more than one stereotypical statement is found in the same text. Quantitative and qualitative data analysis showed that information about families at risk in e-media proceeds three stages of stereotyping: levelling by separating specific traits from the object; strengthening by emphasising only these traits and neglecting others; assimilation by providing accumulating info of the stereotyped object. Thus e-media forms negative stereotypes about families at risk, which affects the position of this social group in mainstream society.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleElektroninės žiniasklaidos formuojami probleminės šeimos stereotipaien
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltMes gyvename visuomenės informavimo priemonių sukurtoje aplinkoje, kurią įsivaizduojame esant realiu gyvenimu. Kiekvienas individas yra laisvas rinktis, kokią informaciją priimti ir kaip ją vertinti, tačiau tenka pripažinti, kad neretai atsitinka taip, jog tas pats faktas yra nušviečiamas skirtingai ir kelia abejonių visa su juo susijusi informacija. Per žiniasklaidos priemones nebepranešinėjama apie tikrovę, priešingai – pranešinėjant kuriama tikrovė (Pruskus, 2007). Norint išmokti tinkamai vertinti didelius informacijos srautus, kurie mus pasiekia kiekvieną dieną, būtina analizuoti ne tik pačią žiniasklaidos struktūrą ar jos veiklos principus, bet ir kuriamus stereotipus bei jų daromą įtaką visuomenei, ypač lengvai pažeidžiamoms grupėms, tokioms kaip probleminė šeima. Tai suponuoja atlikto tyrimo ir jo pagrindu parengto straipsnio reikšmingumą. Šiame straipsnyje siekiama, taikant anketinės apklausos ir turinio analizės metodus, atskleisti, kokie probleminės šeimos stereotipai vyrauja elektroninėje žiniasklaidoje. Apibendrindami anketinės apklausos duomenis galime teigti, jog respondentai dažniausiai lankosi internetiniame naujienų portale „delfi.lt“ ir skaito publikacijas, susijusias su „visuomenės aktualijomis“. Apklaustųjų nuomone, informaciniuose portaluose pateikiamos publikacijos turi įtakos formuojant visuomenės nuomonę, o probleminė šeima yra antra pagal dažnumą (po alkoholį ir kitas svaiginamąsias medžiagas vartojančių asmenų) socialinė grupė, apie kurią respondentai publikacijų randa dažniausiai. Tiriamieji mano, jog informaciniuose portaluose pateikiami rašiniai apie šią socialinę grupę dažniau turi neigiamą atspalvį ir kuria stereotipus visuomenėje. Populiariausi egzistuojantys probleminių šeimų stereotipai internetiniuose naujienų portaluose, yra: „šeimos gyvena nepritekliuje“, „kyla daug problemų su teisėsauga“, „šeimos nariai girtauja ir kitaip svaiginasi“, „vienas arba abu tėvai neturi nuolatinio darbo“, „vaikai yra neprižiūrimi“. Išanalizavus informacinio naujienų portalo „delfi.lt“ mėnesio publikacijas paaiškėjo, jog iš 1217 rašinių 27 rašoma apie problemines šeimas. Šiuose straipsniuose buvo identifikuoti tokie dažniausiai randami stereotipai: „šeimose visada smurtaujama“, „šeimos nariai girtauja bei kitaip svaiginasi“ ir „vaikai neprižiūrimi“. Tyrimas atskleidė, jog respondentų išsakyta nuomonė anketinės apklausos metu iš dalies sutampa su informaciniame naujienų portale „delfi.lt“ pateiktų publikacijų turiniu.en
dc.date.published2012
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph000012958en
dc.publication.sourceSocialinis darbas, 2012, t. 11, Nr. 2en
dc.subject.facultySocialinės politikos fakultetasen
dc.subject.keywordElektroninė žiniasklaidaen
dc.subject.keywordStereotipaien
dc.subject.keywordProbleminė šeimaen
dc.subject.keywordFamilies at risken
dc.subject.keywordE-mediaen
dc.subject.keywordStereotypeen
dc.subject.sciencedirection05S - Sociologijaen


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record