Show simple item record

dc.contributor.authorŠtitilis, Darius
dc.contributor.authorPakutinskas, Paulius
dc.contributor.authorDauparaitė, Inga
dc.contributor.authorLaurinaitis, Marius
dc.date.accessioned2014-03-05T13:04:43Z
dc.date.available2014-03-05T13:04:43Z
dc.date.issued2014-03-05
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/615/577
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/11407
dc.description.abstractThe article analyses legal preconditions for personal identification in physical and electronic space (hereinafter – cyberspace). Analysis of legal governing of identification in physical space is followed by the analysis of the same in cyberspace. Compulsory elements of identification in physical space and compulsory and non-compulsory elements of identification in cyberspace are provided which leads to conclusions about problem aspects concerning personal identification in cyberspace and related legal governing. This scientific article consists of four main chapters. The first chapter „Identity and Personal Identification“ looks into identity, its content and elements alongside with personal identification. The second chapter „Personal Identification in Physical Space“ scrutinizes legal preconditions of identification in physical space in Lithuania. The third chapter „Personal Identification in Cyberspace“ looks into elements of legally regulated and non-regulated personal identification in cyberspace and discusses identity of a person in cyberspace. The fourth chapter „Electronic Identity of a Person and Legal Regulation“ analyzes and systematizes elements of electronic identity of the person and presumes their reliability and mandatory legal governing.en
dc.language.isoenen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titlePreconditions for legal regulation of personal identification in cyberspace = Asmens identifikavimo fizinėje ir elektroninėje erdvėje teisinio reguliavimo prielaidos.en
dc.description.abstract-ltStraipsnyje nagrinėjamos asmens identifikavimo fizinėje ir elektroninėje erdvėje teisinės prielaidos. Analizuojamas teisinis identifikavimo fizinėje ir elektroninėje erdvėje reglamentavimas. Pateikiami privalomi identifikavimo fizinėje erdvėje elementai bei privalomi ir neprivalomi identifikavimo elektroninėje erdvėje elementai ir daromos išvados dėl asmens identifikavimo elektroninėje erdvėje probleminių aspektų ir su jais susijusio teisinio reguliavimo. Mokslinį straipsnį sudaro keturi pagrindiniai skyriai. Pirmame skyriuje „Tapatybė ir asmens identifikavimas“ nagrinėjama tapatybė, jos turinys ir elementai bei asmens identifikavimas. Antrame skyriuje „Asmens identifikavimas fizinėje erdvėje“ išsamiai analizuojamos identifikavimo fizinėje erdvėje teisinės prielaidos Lietuvoje. Trečiajame skyriuje „Asmens identifikavimas elektroninėje erdvėje“ analizuojami teisiškai sureguliuoto ir nesureguliuoto asmens identifikavimo elektroninėje erdvėje elementai, aptariama asmens tapatybė elektroninėje erdvėje. Ketvirtame skyriuje „Elektroninė asmens tapatybė ir teisinis reguliavimas“ analizuojami ir sisteminami elektroninės asmens tapatybės elementai, ir daromos prielaidos dėl jų patikimumo bei teisinio reguliavimo privalomumo. Atlikus analizę ir atitinkamus tyrimus, prieita prie pagrindinių išvadų, jog identifikavimo priemonės bei būdai fizinėje ir elektroninėje erdvėje nėra tie patys. Asmenis identifikuojanti informacija fizinėje ir elektroninėje erdvėje gali skirtis pagal jai keliamus reikalavimus. Elektroninėje erdvėje naudojamos papildomos identifikavimo priemonės ir taikomi būdai, kurie teisiškai yra nereguliuojami ir dėl to mažiau saugūs, sudaro didesnes galimybes padaryti tapatybės vagystę. Dėl šių priežasčių valstybė turėtų nustatyti minimalius identifikavimo elektroninėje erdvėje reikalavimus.en
dc.identifier.aleph00009249en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2011, Nr. 18(2)en
dc.subject.facultySocialinių technologijų fakultetasen
dc.subject.keywordAsmens identifikavimasen
dc.subject.keywordTapatybėen
dc.subject.keywordFizinė erdvėen
dc.subject.keywordPersonal identificationen
dc.subject.keywordIdentification in cyberspaceen
dc.subject.keywordIdentityen
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record