Show simple item record

dc.contributor.authorValavičienė, Natalija
dc.date.accessioned2014-03-05T07:38:52Z
dc.date.available2014-03-05T07:38:52Z
dc.date.issued2014-03-05
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/social-work/article/view/1596/1534
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/11374
dc.description.abstractContemporary international migration is specific by its own connectedness – it has the capacity to make multilayer connections with an individual, family, society or world contexts. It means that migration is a consequence of past events in history and at the same time it is the background for future events. This article proposes to look at migration through the lens of structuration theory, particularly as structuration process, which is perceived as social systems production and reproduction performed through social conduct. Structuration theory allows connecting micro and macro levels analytically, presents mutual interdependence between social structure and human agency rather than antinomy. This theory creates the background to research a reciprocal relation between individual and social structure, namely, it allows revealing interaction between migrant and social totality, by which it is influenced, where it is acting and what it changes by acting. In order to present theoretical context, macro and micro level migration theories and their applications in the works of authors of Lithuania are also reviewed in the article. The method of scientific literature analysis was applied and it enabled to understand international migration as a continuous interaction between migrants and economic, political, social and cultural contexts on macro level in sending and receiving countries. In the view of structuration theory, migration is seen as a recursive process, formed and transformed by active agents and itself shaping and structuring subsequent social behaviour of agents. Both structural determinants in the countries of emigration and immigration and acknowledgment of migration as an efficient strategy for life betterment create a new cultural element in the social structure that influences migration decision making of other people.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleTarptautinė migracija struktūrinimo teorijos požiūriuen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltŠiuolaikinė migracija tarp valstybių yra ypatinga savo junglumu – galėjimu sudaryti daugialypes, abipuses jungtis su individo, šeimos, visuomenės ar pasaulio kontekstu. Tai reiškia, kad pati migracija yra praeities įvykių padarinys ir ateities įvykių prielaida. Šiame straipsnyje į migraciją siūloma pažiūrėti per struktūrinimo teorijos prizmę, būtent kaip į struktūrinimo procesą, suvokiamą kaip socialinių sistemų kūrimą ir perkūrimą veikėjų socialinės elgsenos metu. Struktūrinimo teorija leidžia analitiškai sujungti mikro- ir makro lygius, atskleidžia socialinės struktūros ir žmogaus veiksnumo abipusę priklausomybę, o ne antinomiją. Ši teorija suteikia pagrindą tirti abipusį individo ir socialinės struktūros ryšį, konkrečiau tariant, leidžia atskleisti migranto ir socialinės visumos, kurį jam turi įtakos, kurioje jis veikia ir kurią jis veikdamas keičia, sąveiką. Siekiant teorinio kontekstualumo, taip pat apžvelgiamos makro- ir mikrolygio migracijos teorijos bei migracijos teorijų taikymo praktika Lietuvos autorių darbuose. Taikytas mokslinės literatūros analizės metodas leido suprasti tarptautinę migraciją kaip nenutrūkstamą migrantų ir makrolygio sąveiką ekonominės, politinės, socialinės ir kultūrinės aplinkos emigracijos ir imigracijos valstybėse.en
dc.date.published2013
dc.doiDOI:10.13165/SD-13-12-2-04en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph000015791en
dc.publication.sourceSocialinis darbas, 2013, t. 12, Nr. 2en
dc.subject.facultySocialinės politikos fakultetasen
dc.subject.keywordMigracijaen
dc.subject.keywordSocialinė struktūraen
dc.subject.keywordStruktūriniai veiksniaien
dc.subject.keywordMigrationen
dc.subject.keywordSocial structureen
dc.subject.keywordCultural factorsen
dc.subject.sciencedirection05S - Sociologijaen


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record