Show simple item record

dc.contributor.authorBagdanskis, Tomas
dc.contributor.authorUsonis, Justinas
dc.date.accessioned2014-03-05T07:33:30Z
dc.date.available2014-03-05T07:33:30Z
dc.date.issued2014-03-05
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/593/554
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/11373
dc.description.abstractThe research analyses the grounds for separation of employment relationship and independent contractors in civil relationship as it is established in legal provisions and court practice of the Republic of Lithuania. Firstly, criteria for separation of civil and labour legal relationship are analysed. Secondly, Lithuanian judicial practice is examined. Since employment contracts are closely related to undeclared work, thirdly, practise of recognizing of undeclared work is used as criteria for identification of employment relationship. The criteria of illegal and undeclared work revealed in court practice are discussed. The changing nature of employment, atypical workers and independent contractors create many problems for separation of these relations.en
dc.language.isoenen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleProblems of qualifying an employment relationship and undeclared work in Lithuania = Darbo santykių kvalifikavimo ir nelegalaus darbo nustatymo problemos Lietuvoje.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltPastaruoju laikotarpiu sparčiai vykstant globalizacijos procesams, sukeliantiems ekonominius, socialinius, techninius, darbo ir jo aplinkos pokyčius, keičiantis rinkos ekonomikos sąlygoms, kinta ir darbo bei gamybos organizavimo modeliai. Taigi iškyla naujo teisinio reglamentavimo poreikis, nes tradiciniams darbo teisės reguliuojamiems santykiams nauji veiklos modeliai nebetinka. Dėl vis ryškiau pasireiškiančių skirtingų teisės šakų integracinių procesų kyla painiava atskiriant darbo ir civilinius teisinius santykius. Darbo teisinių santykių ir civilinių teisinių santykių panašumai apsunkina konkrečios teisės šakos normų pasirinkimą taikant jas susiklosčiusiems santykiams. Suprasti ir tinkamai identifikuoti teisinius santykius, kylančius tarp atskirų subjektų, labai svarbu tiek teoriniu, tiek praktiniu požiūriu. Pirma, skirtingiems teisiniams santykiams taikomi skirtingi šalių interesų apsaugos mechanizmai. Antra, tarp sutarties šalių ir valstybės, kaip santykių reguliacinių priemonių leidėjo ir administratoriaus, kyla ginčai dėl santykių kilmės, turinio, teisėtumo ir pagrįstumo. Šiame straipsnyje analizuojami darbo ir civilinių teisinių santykių atskyrimo kriterijai, pateikiant teisinio reglamentavimo ir teismų praktikos analizę, taip pat darbo teisinių santykių esminiai bruožai atskleidžiami per nelegalaus darbo požymių nustatymo problematiką bei analizuojant mokestinius ginčus. Dėl santykių panašumo teisės aktuose nėra aiškiai apibrėžtos darbo teisinių santykių ir civilinių teisinių santykių ribos. Identifikuoti darbo teisinius santykius bei atriboti juos nuo civilinių teisinių santykių galima tik įvertinus atribojimo kriterijų visumą, t. y. įvertinus šalių tarpusavio santykių kontrolės, integracijos, ekonominio tikrumo, abipusių įsipareigojimų pobūdį ir apimtį. Kritikuotinas griežtas formalių taisyklių įtvirtinimas Darbo kodekse, kai darbo teisė ir nelegalus darbas siejama su socialiniu draudimu, nes tik įvertinus aplinkybių visumą galima konstatuoti, ar buvo siekis nelegaliai įdarbinti asmenį. Darbo santykių kvalifikavimas ar nekvalifikavimas neturi būti siejamas vien su formalia asmenų veiklos išraiška (pvz., individualios veiklos deklaravimu), nes dėl to sudaromos sąlygos paneigti apsauginę darbo teisės funkciją.en
dc.identifier.aleph000010047en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2011, Nr. 18(3)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordDarbo santykiaien
dc.subject.keywordCiviliniai santykiaien
dc.subject.keywordEmployment relationsen
dc.subject.keywordCivil contracten
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record