Show simple item record

dc.contributor.authorMikulionienė, Sarmitė
dc.date.accessioned2014-03-05T07:14:55Z
dc.date.available2014-03-05T07:14:55Z
dc.date.issued2014-03-05
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/social-work/article/view/1594/1532
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/11370
dc.description.abstractThe increase of individual life expectancy merges several generations in time, namely, they are coexisting in the same time – so are developing vertical kinship ties. Decline in fertility and birth postponement towards advanced age, in turn, narrow the horizontal kinship ties. Meanwhile, the increase in the intensity of migration progressively separates generations in space. All these demographic processes combined are not only changing the structure of families, but also the social relations among its members. The aim of the research is to reveal what meanings are given by members of transnational families to intergenerational communication. To achieve this purpose, the following tasks were formulated: 1) to reveal what meanings are given to meetings (mutual visits) of different generations belonging to transnational family; 2) to identify how technical tools helping to maintain everyday communication practices in transnational family are perceived; and 3) to describe the evaluation of family’s transnational status and emigration of a family member. Theoretical resources of the study are concepts of transnational family and intergenerational communication. Study’s empirical resources include data of the research project “Trajectories of Family Models and Social Networks: Intergenerational Perspective “(No. VP1-3.1-MES- 07-K-01-106). 60 in-depth individual interviews were conducted in the summer of 2012 in six selected regions of Lithuania (the research included 30 women, 30 men, 15 informants from four birth cohorts: 1950-1955, 1960-1965, 1970-1975, and 1980-1985). The study results showed that different meanings are given to the meetings (mutual visits) of different generations belonging to transnational family: regular visits of children living abroad to their parents is an obligation, tradition; visit of parents residing in country of origin is one of the many activities their children are interested in; transnational family get-together is a tool to make a pleasant surprise for parents; children’s visit to their parents is a tool of parent’s life periodization. Informants perceived meetings of transnational family members as a significant social practice that supports family unity. In order to do common every-day-social-practices in transnational families, at the same time to maintain the integrity of family, an entire arsenal of modern communication technologies is applied: internet programme Skype, telephone, letters, e-mails, messages on Facebook. It seems that the expectations of transnational family members are met in the best way by the internet programme Skype and opportunities of smartphones to convey images. The study revealed specific interpretation of families in transnational condition. The evaluation of families disunited by emigration processes expressed by the informants is solidly negative in cases, when they are reasoning about the transnational family as a unit, and positive-concerned-negative in cases, when they are thinking about (potential) emigration of individual family members.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.title„Mes čia – jie ten“. Tarpgeneracinio bendravimo įprasminimas, būdai, vertinimasen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltIlgėjant individų gyvenimo trukmei, kelios generacijos susijungia laike, t. y. gyvena tuo pat metu – taip plėtojasi vertikalieji giminystės ryšiai. Gimstamumo mažėjimas ir gimimų nukėlimas į vyresnį amžių savo ruožtu siaurina horizontaliuosius giminystės ryšius. Migracijos intensyvumo didėjimas vis labiau atskiria generacijas erdvėje. Visi šie demografiniai procesai drauge keičia ne tik šeimų struktūrą, bet ir socialinius jos narių ryšius. Tyrimo tikslas – atskleisti, kaip kartų tarpusavio bendravimą įprasmina ir vertina atotolio šeimų nariai. Teoriniai tyrimo ištekliai yra atotolio šeimos ir tarpgeneracinio bendravimo koncepcijos. Empiriniai tyrimo ištekliai – projekto „Šeimos modelių trajektorijos ir socialiniai tinklai: tarpgeneracinė perspektyva“ (No. VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-106) duomenys. Tai 60 individualių giluminių interviu, atliktų 2012 m. vasarą šešiuose atrinktuose Lietuvos regionuose (30 moterų, 30 vyrų, po 15 informantų iš keturių gimimo kohortų 1950–1955, 1960–1965, 1970–1975 ir 1980–1985 m.). Tyrimo rezultatai atskleidė, jog skirtingų kartų atotolio šeimose narių kelionėms vieniems pas kitus suteikiamos skirtingos prasmės, šie susitikimai informantams yra reikšmingos socialinės praktikos, palaikančios šeimos vientisumą. Kuriant atotolio šeimos narių bendrą socialinę kasdienybę reikšmingą vaidmenį atlieka šiuolaikinės susisiekimo technologijos, o migracijos procesuose dalyvaujanti šeima interpretuojama skirtingai – kalbant apie šeimą, įžvelgiami tik neigiami jos aspektai, o kalbant apie atskirus jos narius minimi ir „pliusai“, ir „minusai“.en
dc.date.published2013
dc.doiDOI:10.13165/SD-13-12-2-02en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph000015788en
dc.publication.sourceSocialinis darbas, 2013, t. 12, Nr. 2en
dc.subject.facultySocialinės politikos fakultetasen
dc.subject.keywordVaikų ir tėvų bendravimasen
dc.subject.keywordAtotolio šeimaen
dc.subject.keywordEmigracijaen
dc.subject.keywordEmigrationen
dc.subject.keywordTransnational familyen
dc.subject.keywordChild and parent communicationen
dc.subject.sciencedirection05S - Sociologijaen


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record