Show simple item record

dc.contributor.authorSkaržauskienė, Aelita
dc.contributor.authorParažinskaitė, Gintarė
dc.date.accessioned2014-02-26T08:12:32Z
dc.date.available2014-02-26T08:12:32Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/11291
dc.description.abstractThis paper presents the research results in evaluation of managers’ intelligence competencies in Lithuania. The total sample of 201 consists of subsamples in two industries: retail (103 respondents) and manufacturing (98 respondents). The logic of such sample structure was determined by significant differences in the management practices of the two industries. The objective of the paper was to identify what competencies are predictors of leadership performance. A theory of performance is the basis for the concept of competency. Maximum performance is believed to occur when the person’s capability or talent is consistent with the needs of the job demands and the organizational environment. The theoretical model of the empirical research rests on the classification of intelligence competencies into three clusters: emotional, social and cognitive intelligence competencies. The theoretical model was supported by empirical evidence from the perspectives of the two industries. The Wilcoxon rank-sum test found that levels of both emotional and social intelligence competencies among Lithuanian executives were higher than cognitive intelligence competencies. It was discovered that executives in the manufacturing industry possess higher level of systems thinking competency, while executives in the retail industry have greater levels of emotional and social intelligence competency.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleLietuvos įmonių vadovų intelekto kompetencijų raiškaen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje pristatomas Lietuvos vadovų intelekto kompetencijos raiškos tyrimas, atliktas 2008 m. apklausiant 201 vadovą. Buvo tirtos dvi verslo šakos: prekyba bei apdirbamoji gamyba. Jos buvo pasirinktos sąmoningai dėl vadybos ypatumų skirtumų. Empirinis tyrimas remiasi intelekto kompetencijų klasifikacija į tris empirinius klasterius: emocinį, socialinį ir kognityvinį intelektą. Mokslinė problema formuluojama kaip klausimas, kokios kompetencijos būdingos Lietuvos vadovams. Efektyvaus vadovavimo problematika aktuali ir vadybos specialistams, ir vadovų tobulinimosi programų kūrėjams, todėl atsakius į probleminį klausimą bei identifikavus poreikius atsiras inspiracijų plėtoti kompetencijas bei sukurti efektyvaus vadovavimo standartus. Išanalizavus intelekto kompetencijų raišką paaiškėjo, kad Lietuvos vadovai pasižymi stipriausia emocinio ir socialinio intelekto raiška.Tyrimo rezultatai rodo, kad prekybos ir gamybos sektoriuose egzistuoja reikšmingi skirtumai tarp kognityvinio intelekto kompetencijos raiškos.en
dc.date.published
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph000006509en
dc.publication.sourceSocialinių mokslų studijos, 2010, Nr. 1(5)en
dc.subject.facultySocialinės politikos fakultetasen
dc.subject.keywordVadovavimasen
dc.subject.keywordIntelekto kompetencijosen
dc.subject.keywordEmocinis intelektasen
dc.subject.keywordEfektyvumasen
dc.subject.keywordManagementen
dc.subject.keywordPerformanceen
dc.subject.keywordIntelligence competenciesen
dc.subject.keywordEmotional intelligenceen
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record