Show simple item record

dc.contributor.authorŽiobienė, Edita
dc.contributor.authorKalinauskas, Gintaras
dc.date.accessioned2014-02-26T07:25:02Z
dc.date.available2014-02-26T07:25:02Z
dc.date.issued2014-02-26
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/societal-studies/article/view/1350/1297
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/11290
dc.description.abstractThe article analyses parliamentary oversight exercised by the Seimas (Lithuanian parliament). As a legal institute of a constitutional status, parliamentary oversight is complex in its nature in that it influences the executive branch by means of established oversight instruments in a systemic and independent manner and ensures the continuous and effective functioning of the executive power. Based on the doctrine of the sovereignty of the nation, the Seimas is the only governmental body that can exercise parliamentary oversight. This function of the Seimas is therefore very significant. In the article, the author analyses the function of parliamentary oversight exercised by the Seimas and the legal and practical conditions necessary for the permanent committees of the Seimas to exercise the function effectively and continuously.en
dc.language.isoenen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleThe necessity of parliamentary oversight and the main subjects of parliamentary oversight in Lithuania: permanent committees of the Seimas.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje Lietuvos Respublikos Seimo vykdoma parlamentinė kontrolė nagrinėjama kaip konstitucinis institutas, kompleksiškai sudarantis Seimo konstitucinio statuso institutą sistemiškai ir savarankiškai veikiant vykdomąją valdžią nustatytais kontrolinio pobūdžio instrumentais bei užtikrinant nepertraukiamą ir efektyvų vykdomosios valdžios įgyvendinimą. Seimo vykdoma parlamentinės kontrolės funkcija yra būtina veikla, siekiant užtikrinti nuolatinę ir efektyvią vykdomosios valdžios funkcijų įgyvendinimo priežiūrą. Straipsnyje remiantis tautos suvereniteto doktrina pripažįstama, kad Seimas vienintelis subjektas, vykdantis parlamentinę kontrolę, todėl ši funkcija labai reikšminga. Seimas kurdamas vidinius darinius yra savarankiškas, tačiau Seimo struktūra turi užtikrinti šios institucijos darbingumą, efektyvų jos funkcionavimą, t. y. turi sukurti reikiamas sąlygas bei prielaidas Seimui nepertraukiamai įgyvendinti Konstitucijoje apibrėžtas jo funkcijas. Ši konstitucinė nuostata reiškia, kad tik Seimas turi įgaliojimus nustatyti savo struktūrą ir darbo tvarką, jog jokia kita valstybės valdžią įgyvendinanti institucija negali dalyvauti nustatant Seimo struktūrą bei darbo tvarką. Ypač svarbus aspektas, kad Seimo struktūra ir demokratiniais principais pagrįsta darbo tvarka užtikrintų, jog šalyje esant bet kokiai situacijai Tautos atstovybė galėtų konstruktyviai, efektyviai, taip pat nepertraukiamai įgyvendinti aukščiausią suverenią šalies žmonių valią bei sudarytų sąlygas kiekvienam Seimo nariui vykdyti Tautos atstovo įgaliojimus. Straipsnyje analizuojama Seimo vykdoma parlamentinės kontrolės funkcija ir jo nuolatinių komitetų teisinės bei praktinės prielaidos efektyviai ir nuolatos vykdyti šią funkciją. Analizuojant Seimo nuolatinių komitetų veiklą pastebima, kad nėra pakankamai išplėtota materialinių ir procesinių teisės normų sistema, kuri sudarytų teisines prielaidas efektyviai bei nuolatos šiems komitetams ir komisijoms vykdyti parlamentinę kontrolę. Iki šiol išlieka aktualus informacijos ir dokumentų teikimo Seimo nuolatiniams komitetas bei jų naudojimo parlamentiniuose tyrimuose klausimas, ypač tais atvejais, kai informacija susijusi su ikiteisminiu ar operatyviniu tyrimais arba sudaro valstybės ar tarnybos paslaptį.en
dc.date.published2010
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph000006508en
dc.publication.sourceSocialinių mokslų studijos, 2010, Nr. 1(5)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordParlamentinė kontrolėen
dc.subject.keywordKontrolės funkcijaen
dc.subject.keywordParlamentinės kontrolės subjektaien
dc.subject.keywordParliamentary oversighten
dc.subject.keywordFunction of oversighten
dc.subject.keywordSubject of parliamentary oversighten
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybaen


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record