Show simple item record

dc.contributor.authorPetroševičienė, Olga
dc.date.accessioned2014-02-17T11:57:09Z
dc.date.available2014-02-17T11:57:09Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/societal-studies/article/view/1412/1353
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/11237
dc.description.abstractNowadays the issues of sufficiency and maintenance of company capital are becoming more relevant in the company law. Company capital maintenance theory incorporates requirements for the company’s initial capital, the amount of equity capital, capital sufficiency, rules for the restoration of reduced equity capital, and rules for the distribution of company funds to the shareholders. At the European Community level, the rules for maintaining the capital of public limited liability companies are regulated by the Second Council Directive of 13 December 1976. In Lithuania, the majority of the Second Directive provisions have been integrated into the Law on Companies. However, not a single Lithuanian law scholar has ever analysed the main rules of the capital maintenance concept or its implementation in Lithuanian law. The article provides a structural analysis of the capital sufficiency concept and examines the implementation of this concept in Lithuania.en
dc.language.isoenen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleThe nature of authorized capital and some rules of capital maintenanceen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltPastaruoju metu visame pasaulyje daugėjant ekonominio sunkmečio sukeltų problemų ir padarinių, bendrovių teisėje aktualesni tampa bendrovių kapitalo pakankamumo ir kapitalo palaikymo klausimai. Bendrovės kapitalo palaikymo teorijos turinys yra reikalavimai bendrovės pradiniam kapitalui ir nuosavam bendrovės kapitalo dydžiui, sumažėjusio nuosavo kapitalo atkūrimo taisyklės bei bendrovės lėšų paskirstymo akcininkams taisyklės. Europos Bendrijos mastu pirmą kartą akcinių bendrovių kapitalo palaikymo taisykles nustatė 1976 m. gruodžio 13 d. Antroji Tarybos direktyva, kurios paskirtis – užtikrinti minimalią lygiavertę ribotos turtinės atsakomybės akcinių bendrovių akcininkų ir kreditorių apsaugą, suderinti nacionalines nuostatas dėl jų kapitalo kaupimo ir palaikymo, didinimo arba mažinimo. Taigi, Antroji direktyva yra pagrindinis dokumentas, pateikiantis valstybėms narėms bendras bendrovių kapitalo palaikymo taisyklių gaires. Lietuvoje dauguma Antrosios direktyvos nuostatų buvo perkeltos į Akcinių bendrovių įstatymą. Lietuvos teisės doktrinoje, priešingai negu užsienio valstybėse, bendrovių kapitalo palaikymo taisyklių analizei kol kas nėra skirta daug dėmesio. Be to, Lietuvoje nebuvo nagrinėjama, ar Akcinių bendrovių įstatymas tinkamai įgyvendina Antrosios direktyvos nustatytas imperatyvias bendrovių kapitalo taisykles. Šiame straipsnyje autorė nesiekia išsamiai išdėstyti kapitalo pakankamumo instituto turinį ir problemas, o bando bent jau trumpai apžvelgti kapitalo pakankamumo institutą ir panagrinėti šio instituto įgyvendinimą Lietuvoje. Autorė dėmesio skiria ir nuosavo kapitalo pakankamumo atkūrimo būdams, kurie leidžia stabilizuoti bendrovės finansinę padėtį. Autorė prieina prie išvados, kad Lietuvos teisės aktuose įtvirtintas bendrovės kapitalo pakankamumo palaikymo reglamentavimas yra tinkamas: pakankamai aiškiai numatyta įstatinio kapitalo sudėtis, jo formavimas, nuosavo kapitalo dydžio apribojimai ir detaliai reglamentuoti kiti susiję klausimai. Straipsnyje taip pat atskleidžiami bendrovės nuosavo kapitalo pakankamumo atkūrimo mechanizmai, jų trūkumai ir pranašumai bendrovės finansinių rodiklių bei akcininkų interesų ir bendrovės planuojamų investicijų kontekste. Straipsnyje daroma išvada, kad Akcinių bendrovių įstatymas iš esmės tinkamai įgyvendina Antrosios direktyvos nustatytus bendrovės nuosavo kapitalo pakankamumo atkūrimo būdus.en
dc.date.published
dc.identifier.aleph000005881en
dc.publication.sourceSocialinių mokslų studijos, 2009, Nr. 3(3)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordAkcinių bendrovių įstatinis kapitalasen
dc.subject.keywordKapitalo palaikymasen
dc.subject.keywordBendrovės dalyvių teisių apsaugaen
dc.subject.keywordAuthorized capital of a public limited liability companyen
dc.subject.keywordCapital maintenanceen
dc.subject.keywordProtection of the rights of the company’s membersen
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record