Show simple item record

dc.contributor.authorVitkauskaitė-Meurice, Dalia
dc.date.accessioned2014-02-14T09:04:53Z
dc.date.available2014-02-14T09:04:53Z
dc.date.issued2014-02-14
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/societal-studies/article/view/1402/1343
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/11211
dc.description.abstractThe article analyses the primary initiative of the Universal Declaration of Human Rights drafters to establish the judicial supervision of the Declaration provisions. This initiative was not implemented due to lack of consensus, although some latter proposals to establish the International Court of Human Rights were discussed. The Cold War prevented from discussions on improvement of human rights system and especially from establishing the International Human Rights Court. Some scholars even called this idea utopian, although on the other hand, many scholars criticising the current UN Human Rights system were suggesting to establish a judicial institution that would be granted the right to adopt decisions binding to all state parties on the basis of the human rights conventions. In late 2008, celebrating the 60th Anniversary of the Declaration of Human Rights, Switzerland came up with the proposal to form the Panel of Eminent Persons and to prepare the Agenda for Human Rights. The latter Agenda included the proposal to establish the International Human Rights Court. This initiative was the expansion of the United Nations High Commissioner of Human Rights proposal to create a unified standing treaty body. Therefore, it must be noted that the scholars analysing the strength and weaknesses of the UN human rights system do not share similar point of view on the functions of the Court. Some scholars argue that new court should play the role of a court of appeal or a constitutional court. Moreover, some scholars (such as Manfred Nowak) think that the access of individual petitioners should be limited, as the court should be seemed as dealing with the cases having major importance to the development of the human rights law. However, it must be noted that despite the form it will acquire, the new institution most probably is going to face financial problems, as did some criminal tribunals. Moreover, it is not excluded that some states will refuse to accept the jurisdiction of the court and even to review their obligations under current human rights treaties.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleJungtinių Tautų žmogaus teisių sistemos reforma.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltVisuotinės žmogaus teisių deklaracijos rengėjai planavo numatyti mechanizmą, užtikrinantį Deklaracijos nuostatų įgyvendinimą, tačiau darbo grupei nepasiekus konsensuso šios idėjos buvo atsisakyta. Pirminė rengėjų idėja buvo įsteigti Teisingumo ministro padėtį atitinkančią pareigybę. Vėliau buvo svarstoma Tarptautinio žmogaus teisių teismo idėja (toliau tekste – TŽTT), tačiau Šaltojo karo polemikos šią iniciatyvą sustabdė. Nors atrodė, kad utopinės Tarptautinio žmogaus teisių teismo idėjos bus atsisakyta, tačiau 2008 m. Šveicarijos parodyta iniciatyva pakartotinai iškėlė šio klausimo nagrinėjimo aktualumą. Šiame straipsnyje yra aptariamos Šveicarijos ir Jungtinių Tautų vyriausiosios žmogaus teisių komisarės (toliau tekste – JTVŽTK) iniciatyvos steigti bendrą žmogaus teisių instituciją (angl. unified treaty body), kuri, tikėtina, įgis ir teisminės institucijos bruožų, taip pat ir mokslininkų bei teisės praktikų, nagrinėjančių tokios institucijos (arba Teismo) steigimo poreikį, nuomonės. Šiame straipsnyje nagrinėjamas TŽTT poreikis bus analizuojamas, apžvelgiant kaip Jungtinių Tautų Organizacija (toliau tekste – JTO) tobulino individualių peticijų teikimo funkciją.en
dc.date.published2009
dc.identifier.aleph000005858en
dc.publication.sourceSocialinių mokslų studijos, 2009, Nr. 3(3)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordTarptautinė teisėen
dc.subject.keywordŽmogaus teisėsen
dc.subject.keywordTarptautinis Žmogaus Teisių Teismasen
dc.subject.keywordInternational lawen
dc.subject.keywordHuman rightsen
dc.subject.keywordInternational court of human rightsen
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record