Show simple item record

dc.contributor.authorKriauzienė, Rima
dc.contributor.authorLaukevičius, Tadas
dc.contributor.authorKrylovas, Aleksandras
dc.date.accessioned2014-02-14T07:32:47Z
dc.date.available2014-02-14T07:32:47Z
dc.date.issued2014-02-14
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/social-technologies/article/view/455/418
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/11194
dc.description.abstractPurpose - to find out the influence of student school-level math knowledge on courses of applied mathematics studies: what is the importance of having a math maturity exam for students, an estimate of social science students’ motivation to learn math, and attendance of seminars. Students who did take the state exam attended more seminars than the students who did not take math exam, and vice versa. Design/methodology/approach - this work describes research which involved persistent MRU Public Administration degree program second-year students. Doing statistical analysis of the data will be a link between school-level mathematics knowledge and attendance activity in seminars and motivation to learn mathematics. Findings - the research is expected to establish a connection between school-level mathematics knowledge and student motivation to learn mathematics. It was found that there is no correlation between student opinions about school mathematics courses and result of their first test. Determine relationship between attendance of exercises and public examinations. Between the stored type of exam and test results are dependent. Determine relationship between exercise attendance and test results, as shown by the calculated correlation coefficient. Based on the results, it’s recommended to increase the number of exercises. A more refined analysis of the data is subject to further investigation. Research limitations/implications - this method is just one of the possible ways of application. Practical implications - that kind of research and its methodology can be applied not only to the subject of applied mathematics studies, but also to other natural or social sciences. Originality/Value - empirical experiment data can be used in other studies of Educology nature analysis.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleStudentų mokyklinės matematikos žinių įtaka taikomosios matematikos dalyko studijomsen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltTikslas – nustatyti, kokią įtaką mokyklos matematikos žinių lygis turi taikomosios matematikos dalyko studijoms, t. y. kokią svarbą turi studentų matematikos brandos egzamino tipas ir jo įvertinimas socialinių mokslų studentų motyvacijai mokytis matematikos bei pratybų lankomumui. Ar studentai, laikę valstybinį brandos egzaminą, dažniau lanko seminarus negu studentai, nelaikę matematikos brandos egzamino, ir atvirkščiai. Metodologija – darbe aprašomas tyrimas, kuriame dalyvavo MRU Viešojo administravimo programos bakalauro nuolatinių studijų antrojo kurso studentai, kuriems trečiame semestre dėstomas taikomosios matematikos ir kiekybinių metodų dalykas. Atliekama gautų duomenų statistinė analizė, kurios metu nustatomas ryšys tarp mokyklos matematikos žinių lygio ir lankomumo, aktyvumo seminaruose ir motyvacijos mokytis matematikos. Darbe analizuojami anksčiau atlikti ir aprašomi nauji autorių atlikti eksperimentai. Vieni iš tyrimo uždavinių buvo tokie: pirma – sužinoti, ar daug šio kurso studentų laikė matematikos egzaminą (mokyklinį ar valstybinį), antra – palyginti pirmojo kontrolinio rezultatus su seminarų lankomumu. Atlikti gautų empirinių duomenų analizę, panaudojant statistinius elementus, ir nustatyti gautų duomenų ryšį. Tikimasi pagrįsti nuomonę, jog matematines disciplinas sunku išmokti savarankiškai. Todėl būtų tikslinga didinti pratybų valandų skaičių šio kurso ar net visų socialinių mokslų studentams. Rezultatai – atliekamu tyrimu tikimasi nustatyti ryšį tarp mokyklos matematikos žinių lygio ir studentų motyvacijos mokytis matematikos. Nustatyta, kad pratybų lankomumas nepriklauso nuo to, kokio tipo egzaminą studentas laikė mokykloje, nustatyti ryšiai tarp pirmo testo rezultato ir pratybų lankomumo. Tikėtina, jog gautieji rezultatai gali padėti gerinti studijų kokybę. Tyrimo ribotumas – pateiktoji metodika yra tik vienas iš problemų tyrimo būdų. Praktinė reikšmė – toks tyrimas ir jo atlikimo metodika taikytina ne tik taikomosios matematikos dalyko studijoms tirti, bet ir gamtos ar kitiems socialinių mokslų dalykams. Rezultatai gali būti naudingi studijų organizavimui tobulinti. Originalumas / vertingumas. Atlikto empirinio eksperimento duomenys gali būti panaudoti kituose edukologinio pobūdžio tyrimuose.en
dc.date.published2011
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph000011200en
dc.publication.sourceSocialinės technologijos, 2011, Nr. 1(2)en
dc.subject.facultyEkonomikos ir finansų valdymo fakultetasen
dc.subject.keywordŽinių vertinimasen
dc.subject.keywordMatematikos dėstymasen
dc.subject.keywordStatistiniai metodaien
dc.subject.keywordEstimate of knowledgeen
dc.subject.keywordTeaching mathematicsen
dc.subject.keywordStatistical methodsen
dc.subject.sciencedirection01P - Matematikaen


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record