Show simple item record

dc.contributor.authorMikulskienė, Birutė
dc.contributor.authorPitrėnaitė, Birutė
dc.contributor.authorAstrauskas, Algirdas
dc.date.accessioned2014-02-14T07:09:37Z
dc.date.available2014-02-14T07:09:37Z
dc.date.issued2014-02-14
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/social-technologies/article/view/453/416
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/11189
dc.description.abstractThe paper aims to design an assessment system to monitor and evaluate safety parameters and administrative efforts with the purpose to increase safety in municipalities. The safety monitoring system considered is to be the most important tool for creation and development of safe communities in Lithuania. Several methods were applied to achieve this purpose. In order to determine the role of local government in ensuring the safety of people, property and environment at the local level of a meta-analysis of research reports, the Lithuanian national legislation, strategic planning documents of the state and local government were carried out. Analysis of statistical data, structural analysis, comparative analysis and synthesis methods were used while investigating the areas of safety uncertainty, risk groups, identifying safety risk factors, determining their relationship, and creating a safe community assessment system. A safe community assessment system, which consists of two types of criteria, has been elaborated. The assessment system is based on the multi-level criteria for safety monitoring and the multi-level criteria for the evaluation of municipal activities in the field of building safety. Links between the criteria, peculiarities of their application and advantages in the process of safe community creation and development are analyzed. Design and implementation of the safe community assessment system is one of the most important stages to implement the idea of safe communities. The proposed system integrates a variety of risk areas, the safety achievement criteria are linked to the criteria used in the strategic planning. Periodic assessment of the safety situation using the proposed system ensures possibility to monitor current local safety conditions and assess the changes and the trends. A safe community assessment system is proposed to be used as a tool to unified municipalities safety comprehensiveness and compare safety level in different municipalities thus increasing motivation to enhance efforts to create a safer environment for the public and to exchange good practices in this field. The proposed safety assessment system can help local authorities identify priorities for strengthening local safety; to warn about the critical factors of insecurity; can be useful to identify the highest risk groups and places, evaluate the administrative efforts taken by local government to influence the safety situation in a municipality; considered to be convenient to monitor and analyze changes in the field of ensuring safety of people, property and environment. The community safety assessment system is created taking into account the existing practice of statistical information monitoring. Since municipalities are not the owner of statistical information they have no impact on statistical practice. This practice fixes freedom of creating multi-criteria assessment system.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleSaugios savivaldybės vertinimo sistemos formavimasen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltTikslas – suformuoti saugios savivaldybės vertinimo kriterijų sistemą, skirtą saugumo būklės ir administracinių pastangų stiprinti saugumą rezultatų apskaitai ir vertinimui. Metodologija – atliktų mokslinių tyrimų metaanalizė, Lietuvos teisės aktų, valstybės ir savivaldybių strateginio planavimo dokumentų, planuojamų ir įgyvendintų programų ir projektų analizė taikyta siekiant nustatyti savivaldybių vaidmenį užtikrinant saugumą ir nesaugumo sričių struktūrą. Tiriant nesaugumo sričių ir rizikos grupių charakteristikas, identifikuojant rizikos veiksnius, nustatant jų ryšius ir kuriant saugios savivaldybės vertinimo sistemą analizuoti nesaugumo sričių statistiniai duomenys, taikyti struktūrinės analizės, lyginamosios analizės ir sintezės metodai. Rezultatai – pateikta saugios savivaldybės vertinimo sistema, kurią sudaro integruoti į bendrą sistemą kelių lygių įvairių nesaugumo sričių būklės stebėsenos kriterijai bei kelių lygių kriterijai, skirti vertinti savivaldybės veiklą saugumo stiprinimo srityje1. Apibūdinti kriterijų ryšiai ir jų taikymo sąlygos, teikiama nauda ir galimos taikymo problemos kuriant ir plėtojant saugios savivaldybės idėją. Tyrimo ribotumas – savivaldybės nevaldo visų vertinimo sistemai svarbių ir stebėsenai reikalingų statistinių duomenų kaupimo ir neturi tiesioginio poveikio statistikos pobūdžiui. Todėl šios sistemos kūrimas buvo apribotas egzistuojančios statistinės informacijos apyvartos praktika. Kadangi skirtingų (ne)saugumo sričių statistinius duomenis kaupia skirtingos institucijos, diegiant siūlomą vertinimo sistemą praktikoje savivaldybėms reikės derintis prie šių institucijų taikomų informacijos apyvartos procedūrų. Siekiant atlikti vertinimą pagal kai kuriuos specifinius kriterijus (pvz., gyventojų saugumo jausmo lygis), reikalinga atlikti sociologinius tyrimus. Praktinė reikšmė – pasiūlyta vertinimo sistema gali padėti už saugumą savivaldybėje atsakingoms institucijoms nustatyti saugumo būklės gerinimo prioritetus; pažinti kritiškiausius ir skubiausio dėmesio reikalaujančius nesaugumo veiksnius savivaldybėse, identifikuoti didžiausios rizikos grupes ir vietas; įvertinti savivaldybių administracinių pastangų įtaką saugumo būklės pokyčiams; suprantamai pateikti savivaldybės saugumo būklės ir jos kaitos analizę visuomenei. Originalumas, vertingumas – saugi savivaldybė – nauja gyventojų, turto ir aplinkos saugumo stiprinimo koncepcija Lietuvos praktikoje. Vertinimo sistemos sukūrimas ir diegimas – viena iš svarbiausių priemonių koncepcijai realizuoti. Pasiūlyta vertinimo sistema integruoja įvairias nesaugumo sritis bei yra susieta su strateginio planavimo dokumentuose naudojamais kriterijais. Periodiškai atliekant saugumo būklės vertinimą užtikrinama savivaldybės saugumo būklės stebėsena, yra galimybė analizuoti ir vertinti saugumo būklės pokyčius, įžvelgti tendencijas. Unifikuota vertinimo sistema – instrumentas, kuris gali tapti priemone palyginti skirtingų savivaldybių saugumo būklę ir įdirbį ją gerinti ir taip sukurti motyvacinę aplinką siekti didinti saugumą bei ieškoti gerosios praktikos pavydžių.en
dc.date.published2011
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph000011198en
dc.publication.sourceSocialinės technologijos, 2011, Nr. 1(2)en
dc.subject.facultyPolitikos ir vadybos fakultetasen
dc.subject.keywordLietuvos savivaldybėen
dc.subject.keywordSaugi savivaldybėen
dc.subject.keywordVertinimo sistemaen
dc.subject.keywordLithuanian municipalityen
dc.subject.keywordSafe communityen
dc.subject.keywordAssessment systemen
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybaen


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record