Show simple item record

dc.contributor.authorPasvenskienė, Aušrinė
dc.date.accessioned2014-02-13T07:26:28Z
dc.date.available2014-02-13T07:26:28Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/11158
dc.description.abstractIn many European countries, the market for gambling has grown quite significantly in the last decade. This has mainly been online gambling and the resulting opportunity to play internationally. In Lithuania, online gambling is prohibited; however, it is rapidly gaining popularity and is available for Lithuanian players. Thus, it is clear that gambling services in Lithuania are not regulated enough. In the first part of the article, a brief overview of the legislation regulating gambling activities in Lithuania is given. The second part of the article deals with an analysis of the access of Lithuanian players to online gambling; attention is drawn to the problem of taxation—international online gambling companies do not pay taxes to the Lithuanian budget. The second part also includes a discussion of online gambling regulatory alternatives, their positive and negative aspects. In the third part of the article, the author analyses how online gambling activity is regulated in other European Union (EU) countries. The author notes that the gaming market regulatory framework differs among the EU Member States. Attention is drawn to the fact that gambling throughout the EU is regulated at the national level and not by the European Community legislation. The fourth part of the article summarizes the case-law of the European Court of Justice on online gambling restrictions in individual countries. The European Court of Justice has examined a number of cases in which the legality of gambling restrictions was questioned. Upon entering the EU, the Member States agree to provide free movement of persons, goods, services and capital within the EU Member States, but, as the European Court of Justice has ruled, the Member States may restrict cross-border gambling activity provisions in their country. Thus, in this section, the author analyses the grounds on which such restrictions must be justified.en
dc.language.isoenen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleOnline gambling regulation problems in Lithuania and the European Unionen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltAzartinių lošimų veikla Lietuvoje legalizuota palyginti neseniai, tačiau jau veikia nemažai lošimų automatų salonų, lošimų namų, lažybų punktų. Pastaruoju metu vis sparčiau populiarėja azartiniai lošimai virtualioje erdvėje. Nors Lietuvos teisės aktai lošimų operatoriams draudžia siūlyti internetinius azartinius lošimus Lietuvos gyventojams, tačiau jie yra prieinami. Nėra jokių kliūčių Lietuvos lošėjams lošti užsienio valstybėse registruotų azartinių lošimų organizatorių internetinėse svetainėse. Reikia paminėti tai, kad azartinių lošimų paslaugos yra laikomos ypatingo pobūdžio ekonomine veikla dėl su ja susijusių socialinių, viešosios tvarkos ir sveikatos apsaugos aspektų. Dėl šios priežasties tinkamai reglamentuoti internetinius azartinius lošimus yra labai aktualu, siekiant kad būtų užtikrinta vartotojų apsauga, sukčiavimo ir nusikalstamumo prevencija. Straipsnyje nagrinėjama, kaip internetinių azartinių lošimų veikla reglamentuojama kitose Europos Sąjungos valstybėse, nes azartinių lošimų rinkos reguliavimo sistemos Europos Sąjungos valstybėse narėse yra labai skirtingos. Atkreipiamas dėmesys ir į tai, kad azartiniai lošimai visoje Europos Sąjungoje yra reguliuojami ne Europos Bendrijos teisės aktais, o nacionaliniu lygiu. Pabrėžtina, kad, vadovaujantis Europos Bendrijos teise, valstybės narės turi teisę kontroliuoti ir reguliuoti savo azartinių lošimų rinkas, atsižvelgdamos į savo tradicijas bei kultūrą, siekdamos apsaugoti vartotojus nuo lošimo priklausomybės bei sukčiavimo. Tačiau siekiant tinkamai užtikrinti gyventojų apsaugą, turėtų įsigalioti tarptautiniai susitarimai, mažinantys skirtumus tarp atskirų jurisdikcijų. Taip atsirastų galimybė paskatinti Europos Sąjungos piliečius naudotis lošimų organizatorių, kurių veiklą reglamentuoja Europos Sąjungos teisės aktai, paslaugomis bei taip būtų užtikrinta reikiama teisinė apsauga. Straipsnyje taip pat apibendrinama Europos Teisingumo Teismo praktika dėl internetinių azartinių lošimų apribojimų atskirose valstybėse. Europos Teisingumo Teismas išnagrinėjo ne vieną bylą, kurioje buvo tikrinamas azartinių lošimų apribojimų teisėtumas. Teismas konstatavo, kad draudimas teikti internetinių azartinių lošimų paslaugas iš kitos valstybės prieštarauja laisvės teikti paslaugas principui. Teismas taip pat patvirtino, kad laisvės teikti azartinių lošimų paslaugas internete apribojimai gali būti pateisinami, jei jie būtini siekiant apsaugoti vartotojus, palaikyti viešąją tvarką, neleisti, jog azartiniai lošimai būtų asmeninio pasipelnymo šaltinis. Tačiau nustatant apribojimus yra būtina atsižvelgti į Europos Teisingumo Teismo formuojamą praktiką ir joje nustatytus proporcingumo reikalavimus. Apribojimų tikslas turi būti nuosekliai bei sistemingai riboti azartinių lošimų veiklą. O apribojimai turėtų būti taikomi nieko nediskriminuojant ir tiek, kiek reikalinga tikslui pasiekti.en
dc.date.published
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph000007860en
dc.publication.sourceSocialinių mokslų studijos, 2010 Nr. 4(8)en
dc.subject.facultyViešojo saugumo fakultetasen
dc.subject.keywordInternetiniai azartiniai lošimaien
dc.subject.keywordAzartiniai lošimaien
dc.subject.keywordReglamentavimasen
dc.subject.keywordVeiklaen
dc.subject.keywordApribojimaien
dc.subject.keywordLaisvės teikti paslaugasen
dc.subject.keywordPateisinimasen
dc.subject.keywordOnline gamblingen
dc.subject.keywordRegulation of gamblingen
dc.subject.keywordGambling restrictionsen
dc.subject.keywordRestrictions on the free movement of servicesen
dc.subject.keywordJustification of gambling restrictionsen
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record