Show simple item record

dc.contributor.authorBaležentis, Alvydas
dc.contributor.authorParažinskaitė, Gintarė
dc.date.accessioned2014-02-12T11:46:35Z
dc.date.available2014-02-12T11:46:35Z
dc.date.issued2014-02-12
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/social-technologies/article/view/144/137
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/11143
dc.description.abstractPurpose—To fill the gap in the currently very rare discussion on the important topic of e-government research—design, development and usage of information and communication technologies for human resource management in the public sector and to formulate theoretical benchmarks for development of the government to employee (G2E) model. Design/methodology/approach—Literature analysis of mostly empirical research from the field of government to government (G2G), government to citizen (G2C) and business to employee (B2E) was made. With the help of analogy method possible elements of model were described. Findings—Analysis of literature gave a clearer understanding of thre G2E model, it’s possible stages and elements. Analogy methods helps to recognize which parts of other models can be adopted for the G2E model. The results of the review of literature on this theme and the given conclusions provide a strong background for the G2E research roadmap on the international as well as national level. Research limitations/implications—Article is based on theoretical analysis of theoretical and empirical researches. Practical implications, originality/Value—This article fills the gap in literature and prognoses future research directions.en
dc.language.isoenen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleThe benchmarking of the government to employee (G2E) technology development: theoretical aspects of the model constructionen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltPastaruosius du dešimtmečius technologijų taikymas žmogiškųjų išteklių valdymo (toliau ŽIV) procesams ir jų tyrimai yra vienas iš plačiai analizuojamų klausimų užsienio mokslinėje literatūroje. Technologijų taikymas ŽIV funkcijoms efektyviau įgyvendinti, sėkmės ir nesėkmės atvejų analizė suteikia daug naudingos informacijos tiek akademikams, tiek ir praktikams. Mokslinėje literatūroje teigiama, kad IT įdiegimas šiuose procesuose padeda organizacijai sumažinti administracines išlaidas, pagerinti darbuotojų bendravimą, suteikia nuolatinę prieigą prie informacijos. Tačiau daugiausia analizuojama privataus sektoriaus atvejai. Kaip turėtų būti organizuotas viešojo sektoriaus žmogiškųjų išteklių valdymo technologijų diegimas, monitoringas ir kuriami modeliai, atliktų tyrimų nėra daug. Kaip pradinis išeities taškas šiai analizei buvo pasirinktas vienas iš elektroninės valdžios disciplinos modelių – valdžia darbuotojui. Straipsnių šia tema paieška parodė, kad ši tema dar nėra plačiai analizuojama. Plėsti žinias teoriniu lygmeniu buvo panaudotas analogijos metodas. Žinios apie koncepcijas, sampratas, stadijas, galimus elementus buvo perimtos iš valdžios piliečiui (G2C) bei valdžios valdžiai (G2G) modelių ir elektroninės komercijos elemento – verslo darbuotojui (B2E) modelio. Baigtas teorinis tyrimas parodė, kad apibrėžiant valdžią darbuotojui (G2E) galima daryti išvadą, kad egzistuoja techninis (kaip portalas) ir vadybinis (kaip paslaugų grupė) požiūriai. Kai kurie autoriai linkę derinti abu požiūrius ir vadina tai ne modeliu, o apibūdina kaip partnerystę ar iniciatyvą. Vadovaujantis šiuo požiūriu viešojo sektoriaus mokslinio tyrimo organizavimas valdžios darbuotojui sistemoje suteiktų galimybę daryti išsamesnę analizę. Vadybinis elementas galėtų būti skirstomas į tris lygius: mikrolygis (organizacijos), mezolygis (sąveikos tarp mikro- ir makrolygio, kuris turi būti sukonkretintas) ir makrolygis (šalies ar sektorių politikos). Šis dviejų dalių pasidalijimas ir trijų lygių skaidymas kyla iš daugelio mokslininkų nuomonės, kad šio tipo portalų ir paslaugų grupių tyrimai turi remtis techninių, darbuotojų, aplinkos ir organizacinių veiksnių analize, o sistemos veiksmingumas turėtų būti įvertinamas atsižvelgiant į darbuotojo ir organizacinę naudą. Tolesnė analizė gali būti grindžiama per analogiją su G2G tyrimu, dalijant vidinius ir tarporganizacinius lygius, vertikalias ir horizontalias sistemas. Mikrolygiu analizė gali būti grindžiama G2C tyrimuose naudojamais daugiakriteriniais vertinimais, paslaugų lygio brandos matavimais. Norint atlikti tyrimus, paremtus G2E modeliu, jis turėtų būti papildomas žmogiškųjų išteklių valdymo bei viešojo administravimo problemų sprendimui skirtais modeliais ar bent jau patikslintas šių modelių kontekste.en
dc.date.published2012
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph000012189en
dc.publication.sourceSocialinės technologijos, 2012, Nr. 2(1)en
dc.subject.facultyPolitikos ir vadybos fakultetasen
dc.subject.keywordValdžia darbuotojui (G2E)en
dc.subject.keywordValdžia valdžiai (G2G)en
dc.subject.keywordValdžia piliečiui (G2C)en
dc.subject.keywordGovernment to employee (G2E)en
dc.subject.keywordGovernment to government (G2G)en
dc.subject.keywordGovernment to citizen (G2C)en
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybaen


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record