Show simple item record

dc.contributor.authorSinkevičius, Vytautas
dc.date.accessioned2014-02-12T08:55:45Z
dc.date.available2014-02-12T08:55:45Z
dc.date.issued2014-02-12
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/societal-studies/article/view/765/723
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/11134
dc.description.abstractOn 6 April 2004, the Seimas removed R. Paksas from the office of the President of the Republic under procedure for impeachment proceedings for gross violation of the Constitution. In its ruling of 25 May 2004, the Constitutional Court held that “the removal of the President of the Republic from office, as well as of any other person indicated in Article 74 of the Constitution, who has breached the oath and grossly violated the Constitution, according to the procedure for impeachment proceedings, is not an end in itself” and that “the purpose of the constitutional institute of impeachment is <…> much broader: its purpose is to prevent the persons who have grossly violated the Constitution and breached the oath from holding the office provided for in the Constitution, the beginning of which, according to the Constitution, is linked with taking the oath specified in the Constitution”. Thus, the Constitutional Court held that, under the Constitution, a person, who grossly violated the Constitution, beached the oath, committed a crime by which also grossly violated the Constitution and breached the oath, and, due to this, was removed from office according to the procedure for impeachment proceedings, may never stand in elections of the President of the Republic or a Member of the Seimas, may never hold the office of a justice of the Constitutional Court, a justice of the Supreme Court, a judge of the Court of Appeal, a judge at other court, a member of the Government, or the State Controller, since the beginning of holding such an office is linked with taking the oath set forth in the Constitution. On 27 September 2004, R. Paksas applied to the European Court of Human Rights (hereinafter also referred to as the ECHR), asserting that Lithuania had violated his right to stand in elections of the President of the Republic or a Member of the Seimas. On 6 January 2011, the ECHR delivered a judgment in which it held that the prohibition for R. Paksas to stand in election to the parliament for any time in the future was disproportionate and that by establishing the said prohibition Lithuania had violated Article 3 of Protocol No. 1 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Lawyers have presented completely different opinions on how to implement this judgment of the ECHR: some of them maintain that there is no need to change the Constitution and that what needs to be done is only changing the Law on Elections to the Seimas and establishing a certain period therein, and, after this period is over, the person removed from office under procedure for impeachment proceedings would be able to stand in elections to the Seimas again, or not establishing any period in the law and not limiting the right of the person to stand in elections to the Seimas; other lawyers hold an opposite view: they assert that it is necessary to amend the Constitution, and as long as it is not amended, it is not allowed to establish in the Law on Elections to the Seimas that a person who was removed by the Seimas from office under procedure for impeachment proceedings would be allowed to stand in elections of a Member of the Seimas (even after the period established in the law is over, provided such a period is established in the law). In itself, the judgment of the European Court of Human Rights does not change and cannot change the Constitution of the Republic of Lithuania and the concept of the provisions of the Constitution which were presented by the Constitutional Court. [...]en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleByla Paksas prieš Lietuvą arba mėginimas įveikti Konstitucinio Teismo nutarimą.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltSeimas 2004 m. balandžio 6 d. apkaltos proceso tvarka pašalino R. Paksą iš Respublikos Prezidento pareigų už šiurkštų Konstitucijos pažeidimą. Konstitucinis Teismas konstatavo, kad Konstitucija draudžia asmenims, šiurkščiai pažeidusiems Konstituciją, sulaužiusiems priesaiką, bet kada ateityje užimti tokias Konstitucijoje numatytas pareigas, kurių ėjimo pradžia yra susijusi su Konstitucijoje nurodytos priesaikos davimu. Europos Žmogaus Teisių Teismas 2011 m. sausio 6 d. priėmė sprendimą, kad draudimas R. Paksui bet kada ateityje būti renkamam į parlamentą yra neproporcingas ir kad nustatydama nurodytąjį draudimą Lietuva pažeidė Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos Pirmojo protokolo 3 straipsnį. Teisininkai pateikia visiškai skirtingas nuomones, kaip galima įvykdyti Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimą. Straipsnyje analizuojami kai kurie teisininkų pasiūlymai ir pagrindžiama, kad siekiant įvykdyti šį sprendimą reikia keisti Konstituciją.en
dc.date.published2012
dc.identifier.aleph000011232en
dc.publication.sourceSocialinių mokslų studijos, 2012, Nr. 4(1)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordKonstitucinis Teismasen
dc.subject.keywordKonstitucijaen
dc.subject.keywordKonstitucinė doktrinaen
dc.subject.keywordThe Constitutionen
dc.subject.keywordThe Constitutional Courten
dc.subject.keywordThe constitutional doctrineen
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record