Show simple item record

dc.contributor.authorLabanauskas, Liutauras
dc.contributor.authorJustickis, Viktoras
dc.contributor.authorSivakovaitė, Aistė
dc.date.accessioned2014-02-11T11:06:16Z
dc.date.available2014-02-11T11:06:16Z
dc.date.issued2014-02-11
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/societal-studies/article/view/1293/1241
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/11120
dc.description.abstractFeasibility is the basic requirement to any legal provision. According to this requirement, such provision must not raise demands that are too difficult to be fulfilled. This brings the next requirement for any new legal provision: before its introduction, all measures have to be taken to ensure its feasibility. The phenomenon of unfeasible laws has attracted great attention recently. Numerous examples of unfeasible legal provisions were detected. Perverted consequences of such legal provisions (resistance, disobedience, different kinds of “defense” from its demands, criminal violation, etc.) were described. However, as far only unfeasibility of a single legal provision has been studied. In this article the problem is studied in a much broader context- feasibility/unfeasibility entire legal institution—medical law. The most important current (especially, last decade) world trend was an explosive increase of demands to health care standards, which, in turn, caused the sudden increase of legal liability of physicians and other representatives of health care. This abrupt increase in demands to a physician and his legal responsibility was not preceded by a related increase in his abilities and resources necessary to adapt to the change in law. This caused the set off of unintended side-effects, which arise from doctors’ intent to defend themselves from probable legal prosecution and which brought about a decrease of the quality of health care. Multiple manifestations of defensive medicine and its consequences for health care are reviewed. Ways and prospects for solutions to the problem of “defensive medicine” (especially, ensuring feasibility of related legal provisions) are examined.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleĮstatymo įvykdomumas. Šiuolaikinė gydytojo atsakomybės didinimo tendencija ir gynybinės medicinos paradoksas.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltTeisė yra viena pamatinių socialinės politikos įgyvendinimo priemonių. Tačiau teisės taikymas socialinės politikos tikslams veiksmingas, tik jei laikomasi pamatinių teisės taikymo reikalavimų. Įvykdomumas – tai vienas iš jų. Jis reiškia, kad teisės aktai neturi kelti reikalavimų, kurių jo vykdytojai nepajėgtų įgyvendinti. Taigi pamatinis reikalavimas įstatymų leidybai – prieš išleidžiant naują teisės aktą, turi būti imtasi priemonių (ekonominių, socialinių, organizacinių, edukologinių ir kt.) jo įvykdomumui užtikrinti. Teisinėje literatūroje plačiai išnagrinėtos šio reikalavimo nevykdymo pasekmės, su kuriomis susiduriama priėmus sunkiai įvykdomus (įgyvendinamus) įstatymus: jų nevykdymas, iškreiptas vykdymas, kontr-produktyvus teisės akto veikimas ir kitos šalutinės neigiamos pasekmės. Šiame straipsnyje problema išnagrinėta bendresniu lygiu. Nagrinėjama situacija, kai įvyksta visos teisės srities – medicinos teisės kryptingi pokyčiai, kurie iš esmės pakeičia šią sritį sudarančių teisės normų įvykdomumą. Straipsnyje nagrinėjamas šiame dešimtmetyje išsiplėtojęs paradoksalus „gynybinės medicinos“ reiškinys, kai gydytojo teisinės atsakomybės už gydymo paslaugų kokybę didinimas, užuot gerinant šią kokybę, sukelia priešingą efektą – kokybės pablogėjimą. Parodoma, kad šis gynybinės medicinos reiškinys atsiranda dėl neatitikimo tarp teisinės atsakomybės didėjimo ir ją įgyvendinančių teisės aktų įvykdomumo.en
dc.date.published2010
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph000007855en
dc.publication.sourceSocialinių mokslų studijos, 2010, Nr. 4(8)en
dc.subject.facultySocialinės politikos fakultetasen
dc.subject.keywordTeisės sociologijaen
dc.subject.keywordSveikatos apsaugos sociologijaen
dc.subject.keywordMedicinos psichologijaen
dc.subject.keywordĮstatymų leidybaen
dc.subject.keywordTeisės akto įvykdomumasen
dc.subject.keywordSveikatos apsaugos reformaen
dc.subject.keywordGydytojų atsakomybėen
dc.subject.keywordLegislationen
dc.subject.keywordFeasibility of a legal provisionen
dc.subject.keywordHealth care reformen
dc.subject.keywordDoctors’ liabilityen
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record