Show simple item record

dc.contributor.authorKathrani, Paresh
dc.date.accessioned2014-01-29T07:26:01Z
dc.date.available2014-01-29T07:26:01Z
dc.date.issued2014-01-29
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/92/86
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/11077
dc.description.abstractAlthough the Refugee Convention 1951 generally provided that contracting states should recognise those who came within its definition as refugees, it did not prescribe how contracting states should determine this in order to enable them to balance this obligation with their national interests. However, evidence from the background and drafting of the Refugee Convention 1951 suggests that the provisions that a contracting states would implement in order to protect its interests would be commensurate with the human rights spirit of the treaty. This implied that contracting states would act fairly in balancing the competing interests in devising status determination policies and would take into account decent considerations. But, from a theoretical viewpoint, it is arguable that some recent asylum determination policies have been based on the threats posed by asylum seekers. Asylum seekers have come to be blamed for contributing to the national issues that some contracting states face and as such, some contracting states have adopted draconian measures as a result. This paper argues that Criminal Law also has an intrinsic nature based on, amongst other things, the need to deter certain forms of harmful conduct on the basis of culpability and, arguably, that some status determination policies are now coming to mirror this.en
dc.language.isoenen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleAsylum law or criminal law: blame, deterrence and the criminalisation of the asylum = Pabėgėlių teisė ar baudžiamoji teisė: kaltinimas, sulaikymas ir prieglobsčio kriminalizavimas.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-lt1951 m. Jungtinių Tautų konvencija dėl pabėgėlių statuso (toliau – Konvencija) numato pabėgėlio apibrėžimą ir pabėgėlio statusui keliamus reikalavimus bei įtvirtina pabėgėlių teises, iš kurių viena svarbiausių – draudimas asmenis išsiųsti į valstybę, kurioje jo gyvybei ar laisvei kiltų grėsmė dėl Konvencijoje įtvirtintų priežasčių. Tačiau Konvencija nenurodo priemonių, kaip Susitariančios šalys turėtų suteikti pabėgėlio statusą. Taigi Susitariančioms šalims paliekama teisė pačioms suformuoti savo migracijos politiką. Tačiau 1951 m. Konvencijos parengiamieji darbai rodo Konvencijos rengėjų poziciją, kad Susitariančios šalys gindamos savo interesus turi atsižvelgti į iš sutarties kylančią žmogaus teisių dvasią. Norėta pasakyti, kad Susitariančios šalys veiks sąžiningai derindamos du konkuruojančius interesus – prieglobsčio prašytojo teisę nebūti išsiųstam į valstybę, kurioje jam gresia persekiojimas, ir pačios valstybės nacionalinius interesus. Tačiau pastebima, kad pastaruoju metu vykdoma pabėgėlio statuso suteikimo politika yra pagrįsta baime dėl pačių prieglobsčio prašytojų keliamos grėsmės valstybės interesams. Straipsnyje teigiama, kad per pastaruosius dvidešimt metų šių dviejų konkuruojančių interesų supriešinimas paaštrėjo. Dėl įsitikinimo, kad kai kurios prieglobsčio prašytojų grupės kelia grėsmę Susitariančių šalių nacionaliniams interesams, valstybėse buvo priimtos neproporcingos prieglobsčio priemonės, tokios kaip netinkamas prieglobsčio prašytojų apgyvendinimas, apeliacijos teisės atėmimas iš kai kurių prašančių pabėgėlio statuso grupių, teisės į darbą neužtikrinimas po numatyto termino. Tokios priemonės paveikė ir bona fide pabėgėlius bei pasikėsino į 1951 m. Konvencijoje įtvirtintą žmogaus teisių dvasią.en
dc.identifier.aleph000010914en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2011, Nr. 18(4)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordKonvencija dėl pabėgėlių statusoen
dc.subject.keywordPrieglobsčio nustatymo politikaen
dc.subject.keywordConvention relatingen
dc.subject.keywordAsylum determination policiesen
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record