Show simple item record

dc.contributor.authorRavluševičius, Pavelas
dc.date.accessioned2014-01-28T07:04:28Z
dc.date.available2014-01-28T07:04:28Z
dc.date.issued2014-01-28
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/84/78
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/11061
dc.description.abstractThe main subject of the present research is the enforcement of the European Union law in the domestic legal order. This topic was chosen considering the Treaty of Lisbon amending the Treaty on the European Union and the Treaty establishing the European Community and especially its declaration No. 17 on primacy of EU law. This article will explain the meaning of primacy of the European Union law and the resulting problems in some EU Member States, as well as possible solutions to tackle the problems. The primacy of the European Union law over the national law was recognised as one of the constitutive principles of the European Union. The article includes relevant provisions of the Lisbon Treaty that deal with the rules concerning the legal requirements of the primacy of the European Union law in the EU primary law. The European Court of Justice has developed the meaning of the principle of primacy, which means that the European Union law should take precedence over national law (even over constitutional provisions) and should there be any conflicts between EU law and national law, every national court is obliged to apply the law of the European Union. The main issue of this article is analysing the principle of primacy of the European Union law over the Lithuanian law. The actual discussion of the relationship between the EU law and domestic law in the Lithuanian law science should give an answer to the correct way of finding a solution as to the law that will have a prerogative in case of contradictions. Consequently, the author evaluated the impact of the jurisprudence of the courts of EU Member States on the praxis of Lithuanian courts based on comparative methods of legal research. The purpose of the article is to prove that different developments arose at the level of EU law and at the one of domestic law. Finally, the author makes proposals on possible measures to avoid situations of legal conflict. The article includes some relevant examples of application of the European Union law in the praxis of the Lithuanian Constitutional Court and Lithuanian courts of general and special competence.en
dc.language.isoenen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleThe enforcement of the primacy of the European Union law: legal doctrine and practice = Europos Sąjungos teisės viršenybės įgyvendinimas: teisės doktrina ir praktika.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltŠiame straipsnyje nagrinėjamas Europos Sąjungos teisės viršenybės principo įgyvendinimas, pateikiant Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Lietuvos teismų praktikos tendencijų analizę. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai deklaracijoje Nr. 17 atsirado teisinis reglamentavimas dėl Europos Sąjungos teisės viršenybės nacionalinės teisės atžvilgiu. Taip pat sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo 4 ir 5 straipsniuose buvo numatytas Europos Sąjungos kompetencijos katalogas ir jos atskyrimo būdai, esant kolizijai tarp ES ir valstybių narių kompetencijos. Tai pirmi tokio pobūdžio teisiniai reguliavimai, priimti Europos Sąjungos pirminėje teisėje. Iki tol buvo nesėkmingi bandymai reglamentuoti nurodytus klausimus Amsterdamo sutartyje ir Sutartyje dėl Konstitucijos Europai. Lietuvos Respublikos narystė Europos Sąjungoje turi neginčijamą poveikį Lietuvos teisinei sistemai. Pastaruoju metu itin aktualus tapo Lietuvos nacionalinės teisės ir Europos Sąjungos teisės santykio klausimas. Pagrindinis šio straipsnio tikslas – išanalizuoti galimas Europos Sąjungos teisės taikymo problemas Lietuvos teisėje. Straipsnyje nagrinėjamas Lietuvos valstybinių institucijų kompetencijos perleidimas Europos Sąjungai. Šie klausimai dažnai siejami su tautos ir valstybės suvereniteto santykio problematika. Tai svarbus klausimas, nes Europos Sąjungos teisės viršenybės principas taikomas tose srityse, kurios yra priskiriamos Europos Sąjungos ir ES valstybių narių kompetencijai. Lietuvos konstitucinė teisė nepripažįsta suverenių teisių apribojimų, Europos Sąjungos teisė reikalauja būti taikoma visais atvejais, net jei ir prieštarauja ES valstybės narės konstitucijai. Lietuvos Respublika, būdama Europos Sąjungos valstybė narė, privalo perimti „aqui communitaire“. Europos Teisingumo Teismo praktikoje nacionalinės ir Europos Sąjungos teisės santykio kolizijos klausimai sprendžiami ES teisės naudai. Lietuvos konstitucinis aktas „Dėl narystės Europos Sąjungoje“ vadovaujasi būtent šiais principais. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas pripažįsta Europos Sąjungos teisės viršenybės principą, tačiau daro tam tikras išlygas nacionalinės konstitucijos atžvilgiu. Lietuvos Konstitucinio Teismo požiūris, siekiant apsaugoti nacionalinę konstituciją, yra panašus į kitų Europos Sąjungos konstitucinių teismų. Ypač jaučiama Vokietijos Federalinio Konstitucinio Teismo jurisprudencijos įtaka. Pabrėžtina, kad dabartinėje Europos Teisingumo Teismo, kaip ir nacionalinių konstitucinių teismų, praktikoje ryškėja tendencijos susilaikyti nuo kolizijų su nacionalinėmis konstitucijomis, nepaisant skirtingų oficialių pozicijų. Lietuvos Konstitucinis Teismas ir Lietuvos bendrosios bei specialiosios kompetencijos teismai, susidurdami su ES teisės taikymu, taiko sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 267 straipsnyje numatytą prejudicinio sprendimo procedūrą. Ši procedūra padeda išspręsti ES ir nacionalinės teisės viršenybės klausimą ir teisės normų taikymą kolizijos atveju.en
dc.identifier.aleph000010905en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2011, Nr. 18(4)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordEuropos Sąjungos teisėen
dc.subject.keywordTeisės viršenybės principasen
dc.subject.keywordKonstitucinė garantijaen
dc.subject.keywordEuropean Union lawen
dc.subject.keywordConstitutional guarantyen
dc.subject.keywordJudicial controlen
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record