Show simple item record

dc.contributor.authorRotomskienė, Rasa
dc.date.accessioned2014-01-24T07:40:21Z
dc.date.available2014-01-24T07:40:21Z
dc.date.issued2014-01-24
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/societal-studies/article/view/782/740
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/11043
dc.description.abstractThis research paper reports new insights in relation to national processes of ICT implementation in the healthcare sector. In the context of failing e-Health initiatives, new empirical evidence was derived from a longitudinal case study of the national implementation processes of e-Health strategies in England and Wales. The experience of two different approaches taken by the English Connecting for Health Programme and the Welsh Informing Healthcare Programme suggest the importance of stakeholder engagement in technology-led organisational change in the healthcare sector. Moreover, since stakeholder engagement as such does not necessarily lead to successful outcomes of organisational change initiatives, perspectives on stakeholder engagement strategies and levels are presented using Friedman & Miles ladder of stakeholder management and engagement.en
dc.language.isoenen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleRevealing national e-health implementation processes : stakeholder engagement as the key lesson from the national health service in England and Wales.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje analizuojamas nacionalinis e.sveikatos plėtros procesas, jo iššūkiai ir priemonės, kurios leistų sumažinti nepageidaujamų pasekmių tikimybę. Tai darosi ypač aktualu, kai 2004 metais Europos Komisija priėmė Europos e.sveikatos veiksmų planą ir paragino Europos Sąjungos šalis nares parengti ir pradėti įgyventi nacionalinius e.sveikatos veiksmų planus. Kaip rodo praktinė daugelio šalių patirtis, panašūs procesai susiduria su įvairiais sunkumais. Daugelis didelių ir kompleksinių informacijos ir komunikacijos technologijų projektų, o tokie dažniausiai ir būna nacionaliniai e.sveikatos plėtros projektai, vėluoja, gerokai viršija biudžetus, bet, svarbiausia, yra didelė tikimybė, kad gali žlugti net jau įdiegti organizacijose. Viena pagrindinių žlugimo priežasčių yra tai, kad įdiegtomis informacinėmis sistemomis dėl vienų ar kitų priežasčių nesinaudoja tie, kurių poreikiams jos sukurtos. Mokslinės literatūros analizė rodo, kad apskritai pokyčių diegimas organizacijose yra sudėtingas procesas. Tokie procesai tampa dar sudėtingesni, jei yra įgyvendinami sveikatos priežiūros įstaigose, pirmiausia dėl šio sektoriaus kompleksiškumo ir specifiškumo. Mintzbergo „profesinės biurakratijos“ teorija iš dalies paaiškina sunkumus, su kuriais susiję organizaciniai pokyčiai sveikatos priežiūros įstaigose, kiti autoriai taip pat pabrėžia būtinybę į procesą įtraukti juo suinteresuotas šalis. Tai aktualu ypač tais atvejais, kai iniciatyvos siekia peržengti profesines ar organizacines ribas. Tuo tarpu tęstinė (angl. seamless) ir į pacientą orientuota (angl. patient-focused) sveikatos priežiūros sistema, nepaisanti profesinių ir organizacinių „sienų“, dažnai yra daugelio e.sveikatos nacionalinių iniciatyvų deklaruojama siekiamybė. E.sveikatos inovacijos yra kompleksinės, nes turi atitikti ne tik pacientų bei sveikatos priežiūros specialistų poreikius, bet ir būti integruotos kasdieniuose darbo organizavimo procesuose tiek organizacijų viduje, tiek tarp sveikatos priežiūros įstaigų. Straipsnyje pateikta dviejų atvejų – Anglijos programos Connecting for Health (CfH) ir Velso programos Informing Healthcare – lyginamoji analizė leidžia teigti, kad suinteresuotų šalių (angl. stakeholder) įtraukimas (angl. engagement) yra veiksnys, lemiantis tachnologinių pokyčių sveikatos priežiūroje sėkmę. Pagrindinė straipsnio išvada yra ta, kad į technologinių pokyčių diegimo, ypač sveikatos priežiūros sistemoje, procesą nuo pat pradžios būtina įtraukti suinteresuotas procesu šalis (pavyzdžiui, medikus, kitus sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojus, sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus, kt.), tačiau labai svarbu yra ir strategijos, būdai bei įtraukimo laipsnis. Suinteresuotų šalių, ir ypač kuriamų informacinių sistemų naudotojų, įtraukimas efektyvus tik tuomet, kai jie įtraukiami į sprendimų priėmimo procesą. Toks inovacijų diegimo procesas reikalauja daugiau laiko ir pastangų, bet e.sveikatos atveju tai yra labai svarbu, nes didina suinteresuotų šalių atsakomybę ir įsipareigojimus organizaciniams pokyčiams, o tai lemia organizacinių pokyčių sėkmę ir jų tvaros aspektus ateityje.en
dc.date.published2011
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph000010952en
dc.publication.sourceSocialinių mokslų studijos, 2011, Nr. 3(4)en
dc.subject.facultySocialinių technologijų fakultetasen
dc.subject.keywordE. sveikataen
dc.subject.keywordNacionalinės programosen
dc.subject.keywordSveikatos priežiūros sistemaen
dc.subject.keywordOrganizaciniai pokyčiaien
dc.subject.keywordE-healthen
dc.subject.keywordNational programmesen
dc.subject.keywordHealthcare sectoren
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybaen


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record