Show simple item record

dc.contributor.authorŽitkus, Leonas
dc.date.accessioned2014-01-17T09:39:19Z
dc.date.available2014-01-17T09:39:19Z
dc.date.issued2014-01-17
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/societal-studies/article/view/793/750
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/11007
dc.description.abstractThe paper reveals features of a European style of management as the competencies of top managers of international companies enabling them to better understand the processes taking place in modern business environment and to employ them in gaining competitive advantage. The precondition of this kind of management is based on historically formed specific features of social communication in Europe, social changes of recent decades, as well as the processes of integration, highlighting and strengthening other aspects of economy and social development. The paper consists of the introduction, two parts and the summary. The first part deals with the elements of the European management style, as distinguished by the researchers of this area, and the main aspects of international business, in which these elements manifest themselves, are identified. The second part substantiates understanding of the elements of the European style of management as the competencies of the top managers of international enterprises, based on the statements of the resource-based approach and the conception of basic competencies. The summary suggests that the elements of European management style, as the managers’ competences, can operate as leverage enabling better exploitation of resources (especially, human) and opportunities emerging in a business environment.en
dc.language.isoenen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleFeatures of the European style of management as core competences of managers.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje europietiškojo stiliaus bruožai yra atskleidžiami kaip tam tikras tarptautinių įmonių vadovų kompetencijos, leidžiančios jiems geriau suvokti šiuolaikinėje Europos verslo aplinkoje vykstančius procesus ir išnaudoti juos įgyjant konkurencinį pranašumą. Tokio požiūrio prielaida yra Europoje istoriškai susiklostę žmonių bendravimo ypatumai, pastarųjų dešimtmečių socialinės permainos, taip pat integraciniai procesai, išryškinantys ir sustiprinantys kitus mūsų žemyno ekonomikos ir visuomenės raidos aspektus. Straipsnį sudaro įvadas, dvi dalys ir apibendrinimas. Pirmoje dalyje yra aptariami europietiškojo vadybos stiliaus bruožai, išskirti šį klausimą nagrinėjusių mokslininkų, bei nurodomi pagrindiniai tarptautinio verslo vykdymo aspektai, kuriuose šie bruožai pasireiškia. Antroje dalyje, remiantis ištekliais grįsto požiūrio ir esminių kompetencijų koncepcijos teiginiais, yra pagrindžiamos europietiškojo vadybos stiliaus bruožai kaip tarptautinių įmonių vadovų kompetencijų suvokimas. Kaip teigia esminių kompetencijų koncepcijos autoriai, esant bet kokių neatitikimų tarp įmonės tikslų ir disponuojamų instrumentų šiems tikslams pasiekti, atsiranda „dinaminė įtampa“. Kaip tik tokios būsenos šiuo metu yra daugelis Lietuvos įmonių, kurios praranda kvalifikuotą darbo jėgą, vietinius vartotojus ir nemato būdų esamai situacijai pakeisti. Jei jų tikslu laikysime (tai atrodo visai logiška) siekimą bent kiek ilgiau sėkmingai veikti rinkoje, tampa akivaizdu, kad šiam tikslui siekti jos neturi tokių instrumentų kaip visuomenės pasitikėjimas (suponuojamas socialinės atsakomybės), darbuotojų lojalumas (kuris priklauso nuo darbdavio / vadovo požiūrio į darbuotoją kaip į žmogų) ar ilgalaikė strategija (didele dalimi grindžiama pirmaisiais dviem elementais). Kaip rodo praktika, vadybinių sprendimų priėmimas vadovaujantis vien rinkos kategorijomis (kuriomis grįstas amerikietiškasis vadybos stilius), tokioje situacijoje laukiamų rezultatų neduoda. Tuo tarpu, laikant europietiškojo vadybos stiliaus elementus vadybinėmis kompetencijomis, esminėmis dabartinėmis sąlygomis, galima užtikrinti sprendimų: – pragmatiškumą, paremtą empirizmu, individualizmu ir mąstymu konkurencingumo kategorijomis; – racionalumą, susijusį su vadybos depersonalizacija ir didesnio svorio suteikimu struktūroms; – holistiškumą, akcentuojantį įmonės, kaip didesnės sistemos (šalies ar regiono ekonomikos ir visuomenės) sudėtinės dalies matymą; – humaniškumą, pabrėžiantį žmogaus vaidmenį versle ir neekonominius veiklos motyvus. Taip europietiškojo vadybos stiliaus elementai tampa svertu, kuris gali padėti įmonių vadovams sušvelninti būseną, esminių kompetencijų koncepcijoje vadinamą „dinamine įtampa“. Europietiškojo vadybos stiliaus kristalizavimosi procesas vyksta erdvėje, kurioje formuojasi vieninga verslo kultūra. Šio proceso sėkmė taip pat turi reikšmės ir globalaus verslo plėtrai: nepriklausomai nuo globalaus verslo transkontinentalumo koncepcijos, jis vis tiek išliks susijęs su geografine, politine ar kultūrine įvairove. Galbūt kartu su europietišku vadybos stiliumi kristalizuojasi ir ateities vadybos užuomazgos.en
dc.date.published2011
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph000010318en
dc.publication.sourceSocialinių mokslų studijos, 2011, Nr. 3(3)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordEuropietiškas vadybos stiliusen
dc.subject.keywordKompetencijosen
dc.subject.keywordIšteklių naudojimasen
dc.subject.keywordEuropean style of managementen
dc.subject.keywordCompetenciesen
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybaen


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record