Show simple item record

dc.contributor.authorMaheshwari, Devender
dc.contributor.authorJanssen, Marijn
dc.date.accessioned2014-01-17T08:00:55Z
dc.date.available2014-01-17T08:00:55Z
dc.date.issued2014-01-17
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/social-technologies/article/view/202/193
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/10999
dc.description.abstractPurpose—Public organizations deploy state-of-the-art technological advancements to facilitate sophisticated services to the citizens, businesses, and employees. The maturity of backoffice staff to adapt, use, and utilize these technological changes at the organizational level is a prerequisite to introduce cutting-edge services. This paper investigates the maturity of backoffice staff and proposes a conceptual framework, measurement constructs, and subsequent measures for the assessment. Methodology/Design/Research—Design methodology focuses on combining research with practice. An initial framework and measurement constructs are developed based on the literature review, which are further investigated by conducting a case study at Inland Revenue, Karachi to test the usability in practice using the directive content analysis qualitative method. Findings—the outcome of measurement reveals that though the proposed framework and measurement constructs i.e. roles; responsibilities; trainings; capacity building; capabilities; and attitude are relevant and useful to assess the back-office staff readiness, the measures to assess the constructs may vary in practice depending on the size, scope, and type of the public. Research limitations/implications—although the proposed measurement constructs and measures proved to be useful for assessing the back-office staff maturity, the relationships among different measures and constructs affecting the staff readiness require further research. Practical implications—the case study was conducted at single public organization, which will be extended to multiple public organizations in practice. The extension will not to allow effective testing of the usability of the proposed conceptual framework and constructs, but will also broaden the benchmarking scope. Originality/Value—back-office staff education is discussed and described in the literature as well practice, but there is hardly any existing framework for the assessment and benchmarking of staff maturity. Often viewed in isolation, the practitioners hardly realize the long term intangible objectives to understand how research (literature) can help improve the maturity. Similarly, the academics also describe staff education at generic level, which may or may not be applicable to the different types of organizations. Therefore, we propose a conceptual measurement framework with constructs and subsequent measures and show that combining the research (literature) and practice (Inland Revenue, Karachi) provides deeper insights.en
dc.language.isoenen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleMeasures for assessing the readiness of back-office staffen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltViešosios organizacijos nuolat transformuojamos dėl technologijų pažangos siekiant palengvinti darnias paslaugas piliečiams, įmonėms ir darbuotojams. Siekiant užtikrinti e. valdžios pažangą viešosiose organizacijose, reikia kvalifikuotų „back-office“ specialistų. Nors darbuotojų švietimas yra dažnai aptariama tema ir moksliniuose tyrimuose, ir praktikoje, bet dėl matavimo metodų, kuriais būtų galima nustatyti personalo pasirengimą, sutarimas dar nerastas. Dabartinė praktika yra sukurta siekiant patenkinti konkrečius reikalavimus, tačiau ji formuojama atskirai neatsižvelgiant į mokslinis tyrimus ar praktikos perspektyvas. Vargu ar yra bet vienas personalo pasirengimo matavimo metodas, kuris jungia mokslinis tyrimus ir praktiką, pvz., organizacijos. Šiame straipsnyje, mes pasiūlėme vertinimo sistemą, sudarytą iš konstruotų ir susijusių priemonių, kurios leidžia įvertinti „back-office“ darbuotojų pasirengimą. Be to, mes taikėme gludinimo metodą (angl. refinement method) testuodami siūlomą pasirengimo vertinimo metodiką praktikoje. Atvejo tyrimas buvo atliktas Inland Revenue (IR) Karačyje, Pakistane. Mes atlikome 16 tikslinių interviu su vadovais, projektų vadovais, politikais, IT specialistais ir veiklos grupių vadovais. Atvejo tyrimas ne tik leido mums išbandyti siūlomą matavimo metodiką ir konstruktus praktikoje, bet leido patobulinti ir išplėtis „back-office“ personalo pasirengimo priemones aktualiomis ir pritaikytinomis IR Karačyje. Atvejo tyrimo rezultatai atskleidžia, kad pasiūlyta metodika ir konstruktai, t. y. vaidmenys, atsakomybė, mokymai, gebėjimų stiprinimas, pajėgumai ir požiūris, yra aktualūs ir reikalingi įvertintant „back-office“ darbuotojų pasirengimą. Tačiau kai kurie dalyviai pasiūlė, kad priemonės gali skirtis priklausomai nuo viešosios organizacijos dydžio, apimties, sudėtingumo ir tipo. Dalyviai teigė, kad gebėjimas naudoti esamą infrastruktūrą, sistemas, įstatymus, politikas ir reglamentus yra neigiamai veikiamas dėl nepakankamo personalo ugdymo. Atlikti moksliniai tyrimai personalo pasirengimo klausimu (literatūra), taip pat praktikos analizė (IR Karačyje atvejo analizė) patvirtino, kad būtina ugdyti „backoffice“ personalą. „Back-office“ darbuotojų švietimas toks pat svarbus elektroninės valdžios efektyviam įgyvendinimui, kaip ir IRT infrastruktūros pažanga. Tinkamų priemonių parinkimas kiekvienam konstruktui yra labai sudėtingas, kadangi jų ontologinis aiškinimas skiriasi ir moksliniuose tyrimuose, ir praktikoje. Be to, priemonių ir konstruotų tarpusavio priklausomybė gali skirtis priklausomai nuo organizacijos, kurioje jie bus taikomi. Tolesni tyrimai reikalingi testavimui, tobulinimui ir priemonių generalizavimui, kad siūlomą metodą būtų galima taikyti įvairiose organizacijose.en
dc.date.published2012
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph000013763en
dc.publication.sourceSocialinės technologijos, 2012, Nr. 2(2)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordMatavimasen
dc.subject.keywordE-valdžiaen
dc.subject.keyword„Back-office“ darbuotojų pasirengimasen
dc.subject.keywordMeasurementen
dc.subject.keywordE-governmenten
dc.subject.keywordBack-officeen
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybaen


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record