Show simple item record

dc.contributor.authorKavaliauskienė, Galina
dc.contributor.authorValūnas, Darius
dc.date.accessioned2014-01-15T12:55:34Z
dc.date.available2014-01-15T12:55:34Z
dc.date.issued2014-01-15
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/societal-studies/article/view/753/711
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/10977
dc.description.abstractThis article describes how students perceive the usefulness of e-learning of English for Specific Purposes (ESP) at tertiary level. The research is based on the analysis of data obtained from the survey on learner attitudes to integrating online activities in the traditional English language classroom. The respondents are of five different specializations and study ESP either at University or College. The level of English proficiency is B2 or C1 according to the Common European Framework of Reference for Languages. The learner responses to the statements of a specially designed questionnaire are analyzed by a means of Software Package for Social Sciences (SPSS) with the aim of determining correlations among different specializations, data reliability and statistical significance. The implications of the findings are discussed.en
dc.language.isoenen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleLearners' perceptions of e-learning.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltE. mokymo(-si) samprata apima visas elektroninio mokymo formas, įtraukiant ir auditorinę bei neauditorinę veiklą. Dažnai e. mokymas(-is) asocijuojasi su nuotoliniu, tačiau tai tik vienas iš galimų atvejų. Pastaruoju metu paplito hibridinis („blended“) mokymas(-is), kurio klasikinis supratimas apima virtualinio ir tradicinio mokymo metodų suderinimą. Šis straipsnis nagrinėja studentų požiūrius į anglų specialybės kalbos e. mokymo(-si) naudingumą. Tyrimas remiasi iš studentams pateiktų anketų gautų atsakymų analize. Respondentai buvo Mykolo Romerio universiteto ir Tarptautinės teisės ir verslo kolegijos 5 skirtingų specializacijų studentai. Jų anglų kalbos lygis atitiko B2 ar C1 standartus pagal Common European Framework of References for Languages. Respondentų teigiami ir neigiami atsakymai į specialiai parengtą apklausos anketą buvo analizuojami naudojant statistinį programinės įrangos paketą SPSS (Software Package for Social Sciences). Nustatyta, kad Cronbach Alpha koeficientai yra nuo ,748 iki ,880, t. y. gauti rezultatai yra patikimi. Spearman bei Pearson koreliacijos koeficientai rodo, kad respondentų atsakymai yra proporcingi, kai reikšmingumo lygis yra 0,01 arba 0,05, t. y. jų tikimybės yra 99 % arba 95 %. Tai rodo, kad gauti rezultatai nėra atsitiktiniai ir gali būti taikomi už ištirtų imčių ribų. Apibendrinus gautus tyrimo rezultatus, rekomenduojama taikyti hibridinio mokymo(-si) metodiką anglų specialybės kalbos pratybose.en
dc.date.published2012
dc.identifier.aleph000011218en
dc.publication.sourceSocialinių mokslų studijos, 2012, Nr. 4(1)en
dc.subject.facultyHumanitarinių mokslų institutasen
dc.subject.keywordDalykinė anglų kalbaen
dc.subject.keywordPožiūriai į e. mokymąsien
dc.subject.keywordStatistinis duomenų apdorojimasen
dc.subject.keywordSPSS metodasen
dc.subject.keywordEnglish for specific purposesen
dc.subject.keywordAttitudes to e-learningen
dc.subject.keywordStatistical treatmenten
dc.subject.keywordSPSSen
dc.subject.sciencedirection07S - Edukologijaen


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record