Show simple item record

dc.contributor.authorŠutavičienė, Živilė
dc.date.accessioned2014-01-15T09:47:47Z
dc.date.available2014-01-15T09:47:47Z
dc.date.issued2014-01-15
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/societal-studies/article/view/1014/970
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/10964
dc.description.abstractThe article analyses the use of the concept of public–private partnerships in Lithuania (“the concept“) and its alteration with economic, political and other social changes in the administrative law. The alteration of the concept is considered in legal theory, legislation, and legal practice through analysis of scientific publications, conference materials, legal acts, cases of public-private partnerships. The author aims at evaluating the framework, the functional and distinguishing features of the concept, revealing and upholding the adequate definition of public–private partnership, and identifying the factors having an effect on the change of the concept. While analysing the changes in the understanding of the concept, the author stresses that the legislation that reveals the understanding of the concept has been delayed. After the analysis of theoretical issues raised in the paper, the author proposes several versions of a public–private partnership.en
dc.language.isoenen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleThe concept of public-private partnerships in Lithuania.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje nagrinėjama viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės sampratos (toliau – sampratos) vartojimas Lietuvoje bei jos kaita administracinėje teisėje, vykstant ekonominiams, politiniams ir kitiems socialiniams pokyčiams. Šiame straipsnyje, analizuojant mokslines publikacijas, teisės aktus, konkrečių konferencijų medžiagą, parodoma viešojo ir privataus sektorių sampratos genezė teisės teorijoje, legislatyvinėje veikloje. Siekiama atskleisti, kad iki dabar vyrauja viešojo ir privataus sektoriaus tikslesnės bei vieningos sampratos visiems teisės subjektams paieška ir jos teisinio vartojimo būtinybė, įgyvendinant viešojo administravimo funkcijas. Papildant viešojo ir privataus sektorių partnerystės suvokimą, konkrečiais pavyzdžiais teisinėje praktikoje siekiama įvertinti sampratos orientacinius, funkcinius bei skiriamuosius bruožus, nustatyti tinkamą viešojo bei privataus sektorių partnerystės sąvokos apibrėžimą ir dėl jo pritarti, nusakyti sampratos suvokimo vertę lemiančius veiksnius. Straipsnyje pateikti praktiniai pavyzdžiai suponuoja mintį, kad viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės suvokimas priklauso nuo konkrečiai atliktų projektų naudos, užtikrinant viešąjį interesą. Analizuojant sampratos suvokimo kaitą, pabrėžiama, jog vėluoja įstatymų leidyba, atskleidžianti šios sampratos teorinį suvokimą. Straipsnyje buvo iškelta hipotezė, kad viešojo ir privataus sektorių partnerystės prasmės, esmės paieška vien teisinėje erdvėje, neatsižvelgiant į esančius socialinius tarpdalykinius ryšius, apsunkino šios sampratos suvokimą, galimybę daugiau remtis praturtinančių ją kitų socialinių mokslų integralia informacija, taip pat stabdė partnerystės sklaidą Lietuvoje. Autorės požiūriu, viešojo ir privataus sektorių partnerystės kategorijos kilmės ir turinio kaitos analizė atskleidžia tokio bendradarbiavimo objektyvųjį poreikį Lietuvoje. Pakeistas ir papildytas kategorija „Viešojo ir privataus sektorių partnerystė“ investicijų įstatymas bei papildyti ir nauji priimti kiti teisės aktai parodo viešojo bei privataus sektorių sampratos aiškumo poreikį Lietuvoje. Pati viešojo ir privataus sektorių partnerystės teisinė kategorija atsirado kiek pavėluotai – 2009 m. birželio 16 d., nors įstatymas priimtas prieš dešimtmetį. Pabrėžiama, kad įstatymu įteisinus viešosios ir privačios partnerystės sąvoką, turėtų būti įvertinti visi galiojantys teisės aktai. Čia atskaitos taškas būtų šios sąvokos pagrindimas bei suderinimas su kitais teisės aktuose galiojančiais terminais.en
dc.date.published2011
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph000008852en
dc.publication.sourceSocialinių mokslų studijos, 2011, Nr. 3(1)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordViešasis ir privatus sektoriaien
dc.subject.keywordKoncesijaen
dc.subject.keywordViešoji paslaugaen
dc.subject.keywordPublic and private sectorsen
dc.subject.keywordConcessionen
dc.subject.keywordPublic serviceen
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybaen


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record