Show simple item record

dc.contributor.authorDakov, Ivan
dc.contributor.authorNaydenov, Petko
dc.date.accessioned2014-01-15T08:26:54Z
dc.date.available2014-01-15T08:26:54Z
dc.date.issued2014-01-15
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/societal-studies/article/view/1008/964
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/10954
dc.description.abstractThe virtual cellular manufacturing systems (VCMS) are the most interesting, from an evolutional point of view, systems. They present a further development of the classical cell and flexible manufacturing concepts, brought to a higher level by the specific, new way of workstations (Automated Technological Modules–ATM) deployment. The practical implementation of Virtual Cellular Manufacturing Systems (VCMS) and every new type of organization faces a large number of obstacles and constraints. The first steps are to analyze what factors will affect the success of the implementation and to assign a numerical value to each factor when possible. This paper outlines nine influential factors and classifies the two most important of them.en
dc.language.isoenen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleFactors that influence the success of the practical implementation of virtual cellular manufacturing systems.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltVirtualios tinklinės gamybos sistemos (VTGS) evoliucijos požiūriu yra vertos ypatingo mokslinio nagrinėjimo. Virtualios gamybos sistemos – tolesnis klasikinės tinklinės bei lanksčios gamybos sąvokų plėtojimas, paskatintas naujo lygio specifinių darbo vietų išdėstymo. Pagal klasikinį apibrėžimą virtualios tinklinės gamybos sistemos virtuali ląstelė (elementas) turi būti suvokiama ne kaip stacionarių fizinių automatizuotų darbo vietų grupavimas, o kaip duomenų rinkinių bei procesų valdymas. Esama nemažai problemų bei kliūčių praktiškai įgyvendinant VTGS. Pradžioje turėtų būti nustatyti veiksniai, kurie gali paveikti įgyvendinimą, bei atliekama jų analizė. Analizę lengviau atlikti, jei pavykta kiekvienam veiksniui priskirti skaitmeninę vertę. Straipsnyje pabrėžiama, kad VTGS specifiką lemia gamybos organizavimo formų (GOF) aštuoni būdingi požymiai arba ypatybės. Veiksniai, turintys įtakos sėkmingai praktiškai įgyvendinant mechaninę virtualią tinklinę gamybos sistemą, gali būti nustatyti atliekant visą būdingų požymių analizę ir grupavimą. Taip grupuojant lengviau išsamiai apžvelgti galimus veiksnius ir juos išdėstyti pagal svarbą. Požymiai grupuojami į dvi kategorijas: 1) grupuojama, remiantis gamybos proceso organizavimo erdvės ir laiko aspektu; 2) grupuojama pagal skirtingus gamybos posistemės struktūrinius elementus. Kiekvienai ypatybių grupei turėtų būti priskirta po veiksnį. Šio straipsnio autoriai nustato devynis veiksnius bei suklasifikuoja du svarbiausius iš jų. Šie veiksniai – tai gera pradžia statiškam VTGS galimybės įgyvendinimui įvertinti. Nustačius kiekvieno veiksnio reikšmę bei tikslaus įvertinimo įrankį, galima numatyti praktinio VTGS įgyvendinimo trukdžius. Statistiniai duomenys reikalingi tiksliai nustatyti trūkumus. Tokiems duomenims surinkti sugaištama daug laiko bei padedama daug pastangų. Praktinio VTGS įgyvendinimo patirtis pasaulyje yra nepakankama. Statistinių duomenų trūkumas gali būti kompensuojamas, taikant imitacinį modeliavimą ir analizę. Imitacinis modelis galėtų tapti šio tyrimo tęsiniu ir padėti nustatyti kiekvieno veiksnio matavimo įrankio vertes.en
dc.date.published2011
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph000008844en
dc.publication.sourceSocialinių mokslų studijos, 2011, Nr. 3(1)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordVirtuali tinklinės gamybos sistemaen
dc.subject.keywordGamybos organizavimo formosen
dc.subject.keywordVirtual cellen
dc.subject.keywordVirtual cellular manufacturing systemen
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybaen


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record