Show simple item record

dc.contributor.authorAdamonienė, Rūta
dc.contributor.authorAstromskienė, Adelė
dc.date.accessioned2013-12-16T13:43:13Z
dc.date.available2013-12-16T13:43:13Z
dc.date.issued2013-12-16
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/article/view/1464/1403
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/10876
dc.description.abstractThe greatest attention in economical policy of the European Union is paid to the youth work motivation and encouragement of their entrepreneurial activity. The research is supposed by the striving named in the priorities of the EU Youth strategy to create more possibilities and warranty equal possibilities for all young people in education area and labour market and encourage active public spirit, social coverage and solidarity of all youth during the period till the year 2018. The EU and its separate members as well as Lithuania created different economical and political instruments for implementation of this striving. A success of their use, however, depends on wishes, goals, activity and motivation of every young person. Topicality of studies of youth value principles, entrepreneurship activity is called by youth unemployment, lack of activity, international migration. The research aim is after having identified value principles of youth to define their significance for entrepreneurial activity. During the research there was identified the connection between attitude towards entrepreneurial characteristics and value principles and named peculiarities of determining factors on youth entrepreneurial activity. Structural analysis of respondents’ attitude towards priorities of value principles revealed that personal satisfaction in entrepreneurial activity for young people is more important than public acknowledgement.lt
dc.language.isoenlt
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleConnection of youth entrepreneurial activity and value principles.lt
dc.typeArticlelt
dc.description.abstract-ltEuropos Sąjungos ekonominėje politikoje daugiausia dėmesio skiriama jaunimo darbo motyvacijai ir jo verslumui skatinti. Tyrime nustatyta, kad siekiama (tai įvardyta ES Jaunimo strategijos prioritetuose) iki 2018 m. sukurti daugiau galimybių ir užtikrinti lygias galimybes visiems jaunuoliams švietimo srityje ir darbo rinkoje, taip pat skatinti visų jaunuolių aktyvų pilietiškumą, socialinę aprėptį ir solidarumą. Šiam siekiui įgyvendinti ES ir atskiros jos narės, taip pat Lietuva yra sukūrusios įvairių ekonominių ir politinių priemonių. Tačiau jų panaudojimo sėkmė priklauso nuo kiekvieno jauno žmogaus norų, siekių, aktyvumo, motyvacijos. Tai, kad jaunimo vertybinių nuostatų, verslumo skatinimo tyrimai aktualūs, lemia jaunimo nedarbas, aktyvumo stoka, tarptautinė migracija. Tyrimo tikslas – apibrėžti jaunimo vertybinių nuostatų svarbą verslumo skatinimui. Atliekant tyrimą, nustatytos požiūrio į verslines savybes ir vertybinių nuostatų sąsajos, įvardyti jaunimo verslumo skatinimą lemiančių veiksnių ypatumai. Respondentų požiūrio į verslines savybes pagal vertybinių nuostatų prioritetus struktūrinė analizė parodė, kad asmeninis pasitenkinimas versline veikla jauniems žmonėms yra svarbesnis nei visuomeninis pripažinimas. Tyrimo rezultatai rodo, kad jauni žmonės labiau dėmesį sutelkia į galutinius verslo rodiklius nei į konkurenciją rinkoje kaip verslinės veiklos procesą. Tai abejotina vertybinė nuostata, kuri jauno žmogaus neskatina būti aktyviam, rizikuoti ir ryžtis ilgam versliniam procesui.lt
dc.date.published2013
dc.doiDOI:10.5755/j01.ppaa.12.3.5295lt
dc.identifier.aleph15784lt
dc.publication.sourceViešoji politika ir administravimas, 2013, t. 12, Nr. 3lt
dc.subject.fakultetasViešojo saugumo fakultetaslt
dc.subject.keywordAsmeninės savybėslt
dc.subject.keywordJaunimaslt
dc.subject.keywordVerslumaslt
dc.subject.keywordVerslinis aktyvumaslt
dc.subject.keywordVertybinės nuostatoslt
dc.subject.keywordPersonal characteristicslt
dc.subject.keywordYouthlt
dc.subject.keywordEntrepreneurshiplt
dc.subject.keywordEntrepreneurial activitylt
dc.subject.keywordValue principleslt
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybalt


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record