Show simple item record

dc.contributor.authorHopenienė, Rimantė
dc.contributor.authorBagdonienė, Liudmila
dc.date.accessioned2013-12-16T09:24:59Z
dc.date.available2013-12-16T09:24:59Z
dc.date.issued2013-12-16
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/article/view/1456/1395
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/10862
dc.description.abstractEach country seeks to create a unique national brand that discloses its identity and image, and helps other nations to uncode its economic, cultural, political and other strengths. Nation branding is one of the processes for image formation and development, and the aim of image is to stimulate exports, attract tourism flows and investments, and create positive perception in international level. Nation branding is important not only for popularization of nation brand externally, but also for formation of residents’ attitudes towards the country, for internal image and reputation. In other words the effect of nation branding is dual. The intensifying interest of scholars and practitioners from different fields in nation branding conditions the emergence of interdisciplinary studies that leads to a better understanding of this phenomenon. The idea that nation image creation and strengthening in geopolitical space depends on synergy of nation branding and public diplomacy is reasoned in this paper. The synergy of nation branding and public diplomacy disclose a contemporary effect and complementary of these different processes.lt
dc.language.isoltlt
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleŠalies ženklodaros ir viešosios diplomatijos simbiozė: teorinės įžvalgos.lt
dc.typeArticlelt
dc.description.abstract-ltKiekviena šalis siekia sukurti unikalų nacionalinį ženklą, rodantį jos identitetą ir įvaizdį, padedantį kitoms pasaulio šalims atkoduoti jos stiprybes ekonominiu, kultūriniu, politiniu ir kt. požiūriais. Šalies ženklodara yra vienas iš įvaizdžio formavimo ir vystymo procesų, o įvaizdžio tikslas – stimuliuoti eksportą, pritraukti turizmo srautus, investicijas ir sukurti teigiamą šalies suvokimą tarptautiniu lygmeniu. Šalies ženklodara svarbi ne tik šalies ženklui populiarinti išorėje, bet ir šalies gyventojų nuostatoms valstybės atžvilgiu formuoti, taip pat jos vidiniam įvaizdžiui ir jos reputacijai atskleisti. Kitaip tariant, šalies ženklodaros efektas yra dvilypis. Įvairių sričių mokslininkams ir praktikams labiau domintis šalies ženklodara, sąlygojami tarpdisciplininiai tyrimai, kurių rezultatai leidžia geriau suprasti šį fenomeną. Straipsnyje pagrindžiama idėja, kad nacionalinio įvaizdžio sukūrimas ir įtvirtinimas geopolitinėje erdvėje priklauso nuo šalies ženklodaros ir viešosios diplomatijos simbiozės, kuri, autorių nuomone, atskleidžia šių skirtingų procesų veikimą laiku ir komplementarumą.lt
dc.date.published2013
dc.doiDOI:10.5755/j01.ppaa.12.3.4252lt
dc.identifier.aleph15630lt
dc.publication.sourceViešoji politika ir administravimas, 2013, t. 12, Nr. 3lt
dc.subject.fakultetasKitaslt
dc.subject.keywordŠalies ženklodaralt
dc.subject.keywordViešoji diplomatijalt
dc.subject.keywordĮvaizdislt
dc.subject.keywordVietos marketingaslt
dc.subject.keywordSimbiozėlt
dc.subject.keywordNation brandinglt
dc.subject.keywordPublic diplomacylt
dc.subject.keywordImagelt
dc.subject.keywordPlace marketinglt
dc.subject.keywordSimbiozislt
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybalt


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record