Show simple item record

dc.contributor.authorKatuoka, Saulius
dc.contributor.authorDailidaitė, Monika
dc.date.accessioned2013-11-25T07:41:41Z
dc.date.available2013-11-25T07:41:41Z
dc.date.issued2013-11-25
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/103/96
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/10773
dc.description.abstractThe article deals with the question how transnational corporations can bear direct responsibility for human rights abuses they commit by analysing the deficiencies of the current international legal background with respect to human rights and transnational corporations, and the solutions offered by national and regional legal tools. By establishing that current international law is incapable of reducing or compensating for governance gaps, the case law analysis shows that the litigation system under the Alien Tort Claims Act in the United States and ATCA-like litigation possibility in the European Union present a feasible alternative to international law in the field of human rights protection when abuses are committed by transnational corporations.lt
dc.language.isoenlt
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleResponsibility of transnational corporations for human rights violations: deficiencies of international legal background and solutions offered by national and regional legal tools = Tarptautinių korporacijų atsakomybė už žmogaus teisių pažeidimus: tarptautinio teisinio reguliavimo trūkumai ir nacionalinės bei regioninės teisės siūlomi sprendimailt
dc.typeArticlelt
dc.description.abstract-ltStraipsnio tikslas – išnagrinėti, kokie tarptautinio teisinio reguliavimo, susijusio su žmogaus teisėmis, trūkumai užkerta kelią tiesioginei tarptautinių korporacijų atsakomybei tarptautinėje teisėje už žmogaus teisių pažeidimus ir kokias alternatyvas siūlo nacionalinė ir regioninė teisė. Atsižvelgiant į tai, kad tarptautiniai žmogaus teisių dokumentai neįpareigoja tarptautinių korporacijų gerbti ir saugoti žmogaus teises, nes šios korporacijos nėra tarptautinės teisės subjetai, kyla klausimas, ar galima esamus žmogaus teisių aktus interpretuoti plačiau, jų privalomumą išplečiant ir tarptautinėms korporacijoms. Šis siūlymas nesulaukė platesnio tarptautinio pritarimo, todėl tarptautinės korporacijos pasižada gerbti žmogaus teises prisijundamos prie įvairių neprivalomų tarptautinių standartų, gairių ir deklaracijų. Kadangi efektyvaus problemos sprendimo tarptautinė teisė nepateikia, nacionalinės ir regioninės teisės pateikiamos alternatyvos įgauna ypatingą reikšmę, nes siūlo vienintelį galimą efektyvų žmogaus teisių apsaugos nuo korporacijų daromų pažeidimų būdą. Jungtinių Amerikos Valstijų sistema pagal „Užsieniečių deliktinių pretenzijų aktą“ yra efektyviausia, nes ji remiasi minimalaus ryšio su teismo valstybe taisykle, byloms taiko tik Jungtinių Valstijų ir tarptautinę teisę, garantuoja tinkamą bylos nagrinėjimą ir viešumą. Nors Jungtinių Valstijų sistema yra unikali, Europos Sąjunga turi galimybių pritaikyti ją savo teisėje. ES teisės aktų jurisdikciniai reikalavimai yra aukštesni nei Jungtinėse Valstijose, tačiau galėtų būti įveikti remiantis EŽTK 6 straipsniu. Dar vienas trūkumas yra tai, kad ES valstybės narės byloms beveik visada taikys valstybės, kurioje padarytas pažeidimas, teisę, o žmogaus teisių pažeidimus turės transformuoti į civilinės teisės deliktus. Atsižvelgiant į Jungtinių Valstijų ir Europos Sąjungos modelių privalumus ir trūkumus, Jungtinių Valstijų modelis yra palankesnis žmogaus teisių pažeidimų aukoms, tačiau Europos Sąjunga, kuri reguliuoja ne visus su problema susijusius aspektus, palikdama juos valstybėms narėms, vis dėlto turi potencialo įgyvendinti tiesioginę tarptautinių korporacijų atsakomybę už žmogaus teisių pažeidimus.lt
dc.identifier.aleph13452lt
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2012, Nr. 19(4)lt
dc.subject.fakultetasTeisės fakultetaslt
dc.subject.keywordTarptautinės korporacijoslt
dc.subject.keywordŽmogaus teisėslt
dc.subject.keywordAtsakomybėlt
dc.subject.keywordTransnational corporationslt
dc.subject.keywordHuman rightslt
dc.subject.keywordResponsibilitylt
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėlt


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record