Show simple item record

dc.contributor.authorLopes, Ilídio Tomás
dc.date.accessioned2013-11-08T11:12:39Z
dc.date.available2013-11-08T11:12:39Z
dc.date.issued2013-11-08
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/social-technologies/article/view/198/189
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/10729
dc.description.abstractPurpose—the concept of Sustainable Development (SD) is embodied in complexities and intrinsic contradictions. Its boundaries are vague, deriving in an unresolved paradox. Development is, in its genesis, linked to economy features and achievements, and sustainability is traditionally associated with ecology and social progress. However, the merger of both can drive the main human freedoms. Countries and companies should monitor their sustainable development indicators using the capabilities allowed by information and communication technologies and through integrated knowledge management systems. This paper aims to provide a standard and conceptual framework for sustainable development performance analysis. Design/methodology/approach—based on the themes and headline indicators, disclosed by the European Union and the SD indicators included in the listed companies’ management reports, a conceptual framework was designed. A content analysis of the sustainability reports, issued by some Portuguese listed companies, has supported our suggestion for a set of key performance indicators, through a balanced scorecard approach. Findings—through a Balanced Scorecard approach we suggest a dynamic framework, which combines an integrated analysis at the country and corporate levels. A set of key performance indicators are also identified, aggregated and integrated in a proposed sustainability scorecard. Research limitations—the set of key indicators included in the framework proposed are not exclusive and can be changed according to the sector and company specificities. The integrated approach that is proposed is dynamic and should be adjusted according to the information management requirements. Practical implications—a conceptual framework was designed through a Balanced Scorecard approach. Based on the agency theory background, companies can provide a standard framework about sustainability key indicators. Management reports are improved towards a better approach between companies and their stakeholders. Originality/value—this paper highlights the boundaries of sustainable development, their complexities, and provides a systematic framework which allows performance monitoring through a selected set of key performance indicators. This dynamic framework can be adjusted in order to reflect the continuous achievements and insights in this scientific field.lt
dc.language.isoenlt
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleSeeking a sustainable development scoreboard: beyond the agency theorylt
dc.typeArticlelt
dc.description.abstract-ltTvarios plėtros koncepcija yra sudėtinga ir prieštaringa. Vystymasis yra susijęs su ekonomikos bruožais ir pasiekimais, o tvarumas tradiciškai siejamas su ekologija ir socialine pažanga. Taigi, organizacijos turėtų stebėti savo tvaraus vystymosi rodiklius, panaudodamos informacijos ir komunikacijos technologijų galimybes ir integruotas žinių valdymo sistemas. Šiame straipsnyje mes siekėme pateikti standartizuotą tvarios veiklos šabloną. Remiantis literatūroje nurodytomis temomis, integruota sistema buvo pasiūlyta šalies ir įmonių lygmeniu. Šios temos ir rodikliai patvirtino mūsų pasiūlymus dėl pagrindinių veiklos rodiklių rinkinio, taikant subalansuotų rodiklių metodą. Šis požiūris palaiko dinamišką sistemą, kuri sujungia integruotą analizę ir pagrindinius veiklos rodiklius siekiant tinkamai identifikuoti, agreguoti ir integruoti į siūlomą tvarumo rodiklių sistemą. Apskritai šiame straipsnyje pabrėžiama darnaus vystymosi, jo sudėtingumo ribos ir pateikiama veiklos stebėjimo sistema, kuri leidžia per pasirinktą rodiklių rinkinį stebėti subjekto veiklą. Tai dinamiška sistema, kuri gali būti koreguojama siekiant atvaizduoti tęstinius pasiekimus ir įžvalgas šioje mokslinių tyrimų srityje. Integruotos žinių sistemos paieška šiuo metu yra suprantama kaip būdas siekti vertės kūrimo ir ekonominio bei aplinkosauginio tvarumo ilguoju laikotarpiu. Technologijos, kaip visuma, suteikia galimybę suinteresuotosioms šalims visapusiškiau įsitraukti į visą vertės sistemą ir taip prisidėti prie informacijos asimetrijos mažinimo.lt
dc.date.published2012
dc.identifier.aleph13759lt
dc.publication.sourceSocialinės technologijos, 2012, Nr. 2(2)lt
dc.subject.fakultetasKitaslt
dc.subject.keywordTvarumaslt
dc.subject.keywordAgentų teorijalt
dc.subject.keywordInformacijos sklaidalt
dc.subject.keywordSustainabilitylt
dc.subject.keywordAgency theorylt
dc.subject.keywordInformation disseminationlt
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybalt


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record