Show simple item record

dc.contributor.authorTamošiūnaitė, Rūta
dc.contributor.authorSkaržauskaitė, Monika
dc.date.accessioned2013-11-08T08:35:27Z
dc.date.available2013-11-08T08:35:27Z
dc.date.issued2013-11-08
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/social-technologies/article/view/197/188
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/10728
dc.description.abstractSocial technologies continue to grow in popularity in society. Even though the term “social technology” is most commonly used to refer to new social media such as Twitter and Facebook, a redefinition of this concept based on the original definition is needed. Nowadays the concept of “social technology” has several aspects, which destabilize the dominant image of technology. It emphasizes the social sciences and the humanities as shapers of society, reconsiders the strength of “soft technologies.” The aim of this paper is to provide rich insight into the concept of social technologies’ and to develop the meaning of social technologies in information and knowledge society by analysing new needs and application forms of social technologies.lt
dc.language.isoenlt
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleTheoretical insights for developing the concept of social technologieslt
dc.typeArticlelt
dc.description.abstract-ltSocialinių technologijų populiarumas visuomenėje vis auga. Nors terminas „socialinės technologijos“dažniausiai yra vartojamas siejant jį su naujomis socialinėmis medijomis, tokiomis kaip „Twitter“ ir „Facebook‘‘, šios koncepcijos performavimas remiantis pradine samprata yra būtinas. Šiandien „socialinių technologijų“ sąvoka turi keletą aspektų, kurie destabilizuoja dominuojantį technologijų vaidmenį. Tai pabrėžia socialinius ir humanitarinius mokslus kaip visuomenės formuotojus, iš naujo įvertina „minkštųjų technologijų“ reikšmingumą. Šiame straipsnyje pristatomo tyrimo tikslas yra iš įvairių kampų pažvelgti į socialinių technologijų koncepciją ir jų reikšmę informacijos ir žinių visuomenėje analizuojant naujus poreikius ir socialinių technologijų taikymo formas.lt
dc.date.published2012
dc.identifier.aleph13752lt
dc.publication.sourceSocialinės technologijos, 2012, Nr. 2(2)lt
dc.subject.fakultetasSocialinės politikos fakultetaslt
dc.subject.keywordSocialinės technologijoslt
dc.subject.keywordŽinių vadybalt
dc.subject.keywordDalinimasis žiniomislt
dc.subject.keywordBendravimo technologijoslt
dc.subject.keywordSocial technologieslt
dc.subject.keywordWeb 2.0lt
dc.subject.keywordKnowledge managementlt
dc.subject.keywordKnowledge sharinglt
dc.subject.keywordCommunication technologylt
dc.subject.sciencedirection08S - Komunikacija ir informacijalt


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record