Show simple item record

dc.contributor.authorBambalas, Andrius
dc.date.accessioned2013-10-24T08:41:06Z
dc.date.available2013-10-24T08:41:06Z
dc.date.issued2013-10-24
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/981/937
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/10720
dc.description.abstractThere are various notions of capital, but in this article movement of capital is being analysed from the perspective of international investment law – a country has an asset, which it cannot exploit or do so efficiently and there is a foreigner who possesses financing, technology or know-how, which allows to develop such asset. Lithuania is a net importer of capital, thus this article analyses on what might be the asset that Lithuanian government is interested in developing through foreign investment and why Lithuania does not develop such asset through other means, i.e. borrowing. As China is one the biggest capital exporters and becomes one of the biggest outward investors, this article also analyses driving factors behind such increase of outward investment from China – the Going Out policy and various instruments used by China to encourage such policy. Finally, the article analyses the possible underlying reasons Chinese company CAMCE has in Kaunas free economic zone and what such interest means under international investment law.lt
dc.language.isoenlt
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titlePractice of China’s encouragement on capital export and it’s protection under international investment law: Lithuanian case = Kinijos praktika, skatinant kapitalo eksportą, ir jo apsauga pagal tarptautinę investicijų teisę: Lietuvos atvejislt
dc.typeArticlelt
dc.description.abstract-ltStraipsnio tikslas – apžvelgti, kas yra suprantama kaip kapitalas ir kapitalo judėjimas, bei preliminariai įvertinti, kodėl Lietuva importuoja kapitalą ir aktyviai siekia pritraukti užsienio investuotojus bei kodėl Kinijos bendrovės apskritai ir vienos iš didžiausių Kinijoje valstybės įmonių SINOMACH antrinė bendrovė China CAMC Engineering Co. Ltd. konkrečiai nori importuoti kapitalą į Lietuvą. Kapitalas ir jo judėjimas gali būti suprantamas įvairiai, tačiau šiame straipsnyje jis yra analizuojamas per tarptautinės investicijų teisės prizmę – valstybė turi resursą, kurio ji negali išnaudoti apskritai arba negali jo išnaudoti efektyviai. Tuo tarpu užsienio investuotojas turi finansavimą, technologijas ar know-how, kuriuos pasitelkus toks resursas gali būti efektyviai išnaudotas. Lietuva yra kapitalą importuojanti valstybė, todėl šiame straipsnyje buvo nustatyta, jog Lietuvos turimas resursas, kurio ji pati negali efektyviai išnaudoti, yra daug darbingo amžiaus ir darbo neturinčių žmonių, kuriuos valstybė nori, kad užsienio investuotojas įdarbintų ir taip padėtų sumažinti finansinę naštą „Sodros“ biudžeto deficitui padengti. Kadangi Kinija yra viena didžiausia kapitalo eksportuotojų, kuri kartu tampa ir viena didžiausių užsienio investuotojų, šiame straipsnyje yra analizuojamos tokio staigaus investicijų srauto iš Kinijos padidėjimo priežastys – ėjimo į išorę politika ir įvairūs būdai, kuriais Kinija skatina tokią politiką. Įvertinus šiuos būdus ir Lietuvos atitiktį bendriems užsienio investuotojus dominantiems kriterijams, buvo nustatyta, kad Kauno LEZ Kinijos įmonei CAMCE gali būti patraukli tik dėl geležinkelio, mažo atstumo iki Minsko ir Lietuvos narystės Europos Sąjungoje. Kadangi CAMCE Baltarusijoje vysto laisvąją ekonominę zoną Kinijos-Baltarusijos pramonės parką, o Kinijos viena iš prioritetinių plėtros sričių yra Kinijos šiaurės vakarinio regiono plėtra ir geležinkelio, jungiančio Kiniją ir Vakarų Europą, naudojimas (maršrutas Lianyungang, Kazachstanas, Rusijos Federacija, Baltarusija), Lietuva ir Kauno LEZ CAMCE gali būti įdomus tik kaip įėjimo į Europos Sąjungos bendrąją rinką punktas. Kol kas dar nėra teisinių CAMCE įsipareigojimų dėl jos veiklos, informacija pateikiama informaciniuose pranešimuose, todėl CAMCE ketinimai gali kisti nuo statybos paslaugų eksporto iki investavimo į perkrovimo ir sandėliavimo komplekso pastatymą ir/ar valdymą, surinkimo linijos įrengimą ar paslaugų Kinijos įmonės centro įkūrimą Kauno LEZ. Tarptautinė investicijų teisė saugo tik tokį kapitalą, kuris yra perkeltas iš vienos valstybės į kitą su tikslu sukurti pajamas, kai tokios pridėtinės vertės kūrimo metu yra rizika, kapitalą eksportuojantis asmuo kontroliuoja tokį procesą ir tai yra ilgalaikis kapitalo eksportuotojo įsipareigojimas. Tarptautinė investicijų teisė nereguliuoja santykių, susijusių su paslaugų eksportu, tačiau saugotų CAMCE pastatytą ir valdomą pekrovimo ir sandėliavimo kompleksą, surinkimo liniją ar Kinijos paslaugų įmonės centrą Kauno LEZ. Galiausiai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės narių pastangos, siekiant pritraukti Kinijos investuotojus, tarptautinės investicijų teisės prasme gali būti reikšminga aplinkybė vertinant Kinijos kapitalą eksportuojančių įmonių teisių apimtį pagal teisingą ir lygiavertį investicijų režimą.lt
dc.doiDOI:10.13165/JUR-13-20-2-21
dc.identifier.aleph15249lt
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2013, Nr. 20(2)lt
dc.subject.fakultetasTeisės fakultetaslt
dc.subject.keywordKapitalo eksportaslt
dc.subject.keywordTiesioginės investicijos į užsienįlt
dc.subject.keywordKinijalt
dc.subject.keywordĖjimo į išorę politikalt
dc.subject.keywordCapital exportlt
dc.subject.keywordOutwards foreign investmentlt
dc.subject.keywordChinalt
dc.subject.keywordGoing out policylt
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėlt


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record