Show simple item record

dc.contributor.authorMiliutis, Feliksas
dc.date.accessioned2013-10-21T11:49:30Z
dc.date.available2013-10-21T11:49:30Z
dc.date.issued2013-10-21
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/societal-studies/article/view/655/616
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/10674
dc.description.abstract‘Squeeze-out” is considered as a situation, where a controlling shareholder exercises his legal right to oblige the minority shareholders of a targeted listed company to sell their shares of the target to him, which brings the target company private. This article discusses the topic of fair squeeze-out compensation from both European and US (Delaware) perspectives. The author of this paper argues that though legal settings of squeeze-outs and determination of fair compensation of squeeze-out differs from country to country, some general insights might be identified that in their own turn would allow to identify main practical and theoretical problems of protection of minority/majority shareholders’ rights related with the fair squeeze-out compensation.lt
dc.language.isoenlt
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleFair price in squeeze-out transactionslt
dc.typeArticlelt
dc.description.abstract-ltPrivalomas akcijų pardavimas yra suprantamas kaip situacija, kurioje didysis akcininkas pasinaudoja savo teise privalomai išpirkti smulkiųjų „taikinio“ įmonės akcininkų akcijas ir taip „išimti“ „taikinio“ įmonės akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje. Šiame straipsnyje aptariama privalomo akcijų pardavimo kompensacijos tema tiek iš ES, tiek iš JAV (Delavero) teisės pozicijų. Nors priežastys „išimti“ akcijas iš viešos prekybos tiek ES, tiek JAV iš esmės yra tapačios, būdai įgyvendinti privalomo akcijų pardavimo teisę skiria iš esmės. Nepaisant skirtingų būdų pasinaudoti privalomo akcijų pardavimo teise, ES ir JAV jurisdikcijose vyrauja iš esmės vienodas požiūris į standartus ir metodus, naudojamus teisingai privalomo akcijų pardavimo kainai nustatyti.Šio straipsnio autorius laikosi pozicijos, jog nepaisant kiekvienoje šalyje įtvirtintų skirtingų taisyklių teisingai privalomo akcijų pardavimo kainai nustatyti, galima identifikuoti bendras tendencijas, kurios, savo ruožtu, padės nustatyti pagrindines praktikoje ir teorijoje kylančias didžiojo ir smulkiųjų akcininkų apsaugos problemas, kiek tai susiję su teisingos kainos nustatymu. Skirtingi su adekvačios privalomo akcijų pardavimo kompensacijos nustatymu susiję konceptai, tokie kaip „teisinga vertė“, „proporcinga dalis veikiančiame versle“, ar „teisinga kaina“ ir kiti teisinio reguliavimo elementai, pavyzdžiui taisyklės, reglamentuojančios iš sandorio kylančios pridėtinės vertės paskirstymą, standartai ir metodai, naudojami tinkamai privalomo akcijų pardavimo kainai nustatyti, yra sutinkami visose jurisdikcijose. Visgi, jų turinys ir samprata gali būti skirtingi. Visuotinai pripažįstama, jog teisingos kainos standartu paprastai yra laikomas „veikiančio verslo vertės“ standartas. Visgi, dėl teisinio reguliavimo ypatumų gali būti ir kitaip. Daugelyje jurisdikcijų privalomo akcijų pardavimo kainai nustatyti naudojamų metodų pasirinkimas nėra ribojamas. Nepaisant to, daugelyje šalių pagrindiniai šiuo tikslunaudojami metodai yra piniginių srautų diskonto ir lyginamosios analizės metodai. Bet kuriuo atveju, konkretaus metodo ar kitų technikų (kainos pakėlimas, mažumos daugumos taisyklės ir pan.) naudojimas atitiks didžiojo ir smulkiųjų akcininkų interesus tik tada, kai šios technikos ar metodai bus priimtini teisinės bazės požiūriu ir tinkami atsižvelgiant į konkrečias faktines aplinkybes.lt
dc.date.published2013
dc.doiDOI:10.13165/SMS-13-5-3-06
dc.identifier.aleph15279lt
dc.publication.sourceSocialinių mokslų studijos, 2013, Nr. 5(3)lt
dc.subject.fakultetasTeisės fakultetaslt
dc.subject.keywordPrivalomas akcijų pardavimaslt
dc.subject.keywordPerėmimo pasiūlymaslt
dc.subject.keywordTeisinga kainalt
dc.subject.keywordTeisinga vertėlt
dc.subject.keywordSqueeze-outlt
dc.subject.keywordTakeover-bidlt
dc.subject.keywordMergerlt
dc.subject.keywordFair pricelt
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėlt


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record