Show simple item record

dc.contributor.authorVisockaitė, Audra
dc.contributor.authorBirškytė, Liucija
dc.date.accessioned2013-10-21T11:15:42Z
dc.date.available2013-10-21T11:15:42Z
dc.date.issued2013-10-21
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/societal-studies/article/view/653/614
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/10670
dc.description.abstractThe objective of the article is to present the qualitative research of the perceptions of ethical problems in Lithuanian tax administration from the point of view of both taxpayers and tax administrators. A questionnaire reflecting the statements of the Ethics Code has been designed. A group of taxpayers and a group of tax experts filled the questionnaire reporting their evaluation of practical implementation of the principles of tax administrator’s ethical conduct. The questionnaire has been supplemented by personal in-depth interviews to find out the perceptions of what rules of ethical behavior might have been broken in the process of tax collection. Results indicate that taxpayers are less critical in evaluating ethical behavior of tax administrators than tax administrators evaluate themselves. Tax administrators are harsher in judging the ethical behavior of their colleagues and themselves. They also have more proposals to improve co-operation between taxpayers and tax administrators.lt
dc.language.isoenlt
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleEthics in tax administrationlt
dc.typeArticlelt
dc.description.abstract-ltRinkos ekonomikos sąlygomis visuomenėje padidėja poreikis sukurti ne tik profesionalų, bet ir etišką viešąjį administravimą. Etikos problemų atsiranda, kai valstybės tarnautojo arba mokesčių mokėtojo elgesys neatitinka etiško elgesio normų. Neetiškas elgesys neretai siejasi su korupcija, o korupcija mažina pasitikėjimą demokratija, valstybe, stabdo ekonominį augimą. Įtampa mokesčių administravime atsiranda dėl skirtingų mokesčio administratoriaus ir mokesčių mokėtojo motyvų ir tikslų mokesčių administravimo procese. Iš vienos pusės, mokesčių administratorius yra įpareigotas surinkti į valstybės biudžetą maksimalų kiekį mokestinių pajamų. Iš kitos pusės, mokesčių mokėtojas siekia padidinti savo naudą mokėdamas minimalią mokesčių sumą. Abi pusės siekdamos priešingų tikslų negali peržengti legalumo ir etiško elgesio ribos. Straipsnio tikslas yra pristatyti kokybinį tyrimą apie etikos problemų egzistavimo Lietuvos mokesčių administravime percepciją. Buvo parinktos dvi ekspertų grupės: mokesčių administratorių ir mokesčių mokėtojų grupė.Abi grupės atsakė į klausimus, susijusius su galimais etikos pažeidimais mokesčių administravime. Taip pat abi grupės įvertino etiško elgesio principų, institutiškai įtvirtintų Etikos kodekse, įgyvendinimą praktikoje. Rezultatai rodo, kad mokesčių administratoriai kritiškiau vertina etiško elgesio įgyvendinimą praktikoje nei mokesčių mokėtojai. Tokį rezultatą galima paaiškinti mažesniu mokesčių mokėtojų susipažinimu su etiško elgesio principais bei didesniu nepasitenkinimu mokesčių sistema apskritai, o ne mokesčių administratoriaus elgesiu mokesčių surinkimo procese. Tyrimo išvadas reikėtų vertinti atsargiai dėl mažos tyrimo apimties ir patogumo principu parinktų ekspertų grupių.lt
dc.date.published2013
dc.doiDOI:10.13165/SMS-13-5-3-04
dc.identifier.aleph15267lt
dc.publication.sourceSocialinių mokslų studijos, 2013, Nr. 5(3)lt
dc.subject.fakultetasEkonomikos ir finansų valdymo fakultetaslt
dc.subject.keywordEtikalt
dc.subject.keywordMokesčių administravimaslt
dc.subject.keywordMokesčių mokėtojaslt
dc.subject.keywordEtikos kodeksaslt
dc.subject.keywordEthicslt
dc.subject.keywordTax administrationlt
dc.subject.keywordTaxpayerlt
dc.subject.keywordCode of ethicslt
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybalt


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record