Show simple item record

dc.contributor.authorRaipa, Alvydas
dc.contributor.authorJurkšienė, Lolita
dc.date.accessioned2013-10-21T08:17:02Z
dc.date.available2013-10-21T08:17:02Z
dc.date.issued2013-10-21
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/article/view/404/384
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/10664
dc.description.abstractThe purpose of this article is to analyse theoretical aspects of the position of innovation in the structure of modern public governance. The article discusses public sector reform in the modern global environment as the indicator of preconditions for incremental modernisation of public governance. The authors of the article emphasise that the main scientific problem of the public sector reform is the transformation of various private sector management models for the public sector and the latest evolution of public sector governance to modern (good) style of governance. The authors determine that positive results can be achieved by higher level of identification preconditions in spreading innovative ideology, innovative ideas and information inside or outside organisations. For evaluating the dimensions of the position of innovation in public governance modernisation, the authors used meta-analysis, theoretical, interpretative modelling and other research methodology instruments. The research has shown that most of the indicators differently impact the development of innovative ideas, and the implementation of innovative ideology in the practice of modern public sector organisations. The position of innovation in the structure of modern public governance is conditioned by the fact that the doctrine of new public governance is in the evolution stage and the determining indicators of preconditions for the development of better innovative ideas in the public sector are closely related with the speed of public sector reform and changes.lt
dc.language.isoltlt
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleInovacijų vieta viešojo valdymo modernizavimo struktūroje: teorinis aspektas.lt
dc.typeArticlelt
dc.description.abstract-ltAutorių tikslas – straipsnyje, naudojant metaanalizės, teorinio modeliavimo, interpretavimo metodų teikiamas galimybes, atskleisti modernaus viešojo valdymo kontekstą kaip inovacinės ideologijos generavimo ir inovacinės praktikos įgyvendinant inovatyvias idėjas analizę. Todėl autoriai esminiais tyrimo struktūriniais elementais ištyrė reformų, kaip inovacinės plėtros indikatorių, identifikavimą rinkos procesų valdymo dėsningumams transformuojantis į viešojo valdymo praktiką. Antras svarbus tyrimo struktūrinis elementas straipsnyje siejamas su inovatyvumo faktoriumi viešųjų institucijų veiklos modernizavimo procesuose. Autoriai straipsnyje akcentuoja viešojo valdymo sisteminių veiklos modernizavimo procesų preferencijas šiuolaikinio viešojo valdymo efektyvumo paieškose. Formuluojamas ir trečias tyrimo uždavinys – atskleisti pokyčių raidos subjektyvių ir objektyvių pusių priklausomybę ir sąveiką su inovatyvių pokyčių įtvirtinimu viešųjų organizacijų praktikoje valstybės institucijų inovacinio veikimo požiūriu, t. y. inovatyvius pokyčius traktuojant kaip pozityvų rezultatą užtikrinančius vertinimus, modelius, metodus ir procedūras.lt
dc.date.published2013
dc.identifier.aleph15278lt
dc.publication.sourceViešoji politika ir administravimas, 2013, t. 12, Nr. 2.lt
dc.subject.fakultetasPolitikos ir vadybos fakultetaslt
dc.subject.keywordInovacinė ideologijalt
dc.subject.keywordViešojo valdymo pokyčiailt
dc.subject.keywordInovacinė plėtralt
dc.subject.keywordInovative ideologylt
dc.subject.keywordChanges of public governancelt
dc.subject.keywordInovative developmentlt
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybalt


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record