Show simple item record

dc.contributor.authorBilevičienė, Tatjana
dc.contributor.authorParažinskaitė, Gintarė
dc.date.accessioned2013-10-18T10:40:40Z
dc.date.available2013-10-18T10:40:40Z
dc.date.issued2013-10-18
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/social-technologies/article/view/487/450
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/10655
dc.description.abstractPurpose — the purpose of this article is to extend discussion towards the need and importance of joint degree programs in modern universities, introducing the perspective of the employers toward this question. Design/methodology/approach — the research was conducted to analyze the demand of joint degree programs from the perspective of employers, identify weak and strong aspects, opinion and demand for graduates of such programs. To achieve this purpose, a combination of theoretical and empirical methods was chosen: document analysis (previous studies, statistics) was conducted and an online qualitative survey was organized. Findings — The analysis of articles, studies and statistics points out the challenges and threats faced by universities nowadays, forcing higher education institutions to find new ways to raise the quality of studies and raise the interest of employers to choose graduates from MRU, as well as the satisfaction of employers with their choice of employees. Theoretical analysis pointed out these challenges and requirements for the modern employee, summarised the challenges in preparation of IT field specialists. The conducted research results showed that the diploma of joint degree programs would not be treated as an advantage of possible employee from the perspective of employers in case some important aspects will not be taken into consideration by program creators. On the other hand, undeniably there are strong sides, such as knowledge in the fields of foreign language, international experience, innovativeness and creativeness of employees that would be treated as an advantage in the process of selection for positions of any technical support related positions. Research limitations/implications — employers, whose business activities are closely related to information technology, have been invited as experts. In addition, these experts have a good understanding of the specifics of joint degree programs. The received answers can be analyzed as qualitative research results, results can be only achieved by performing an overview of experts’opinions. Practical implications — evaluation of respondents’ choices shows that more than half of employers that surveyed the joint degree program do not see an advantage. However, their indication of the shortcomings is related more to physical circumstances and developments, while highlighting the advantages associated with the program content and trained student competencies. In addition, a majority of respondents confirm that the labour market is in need of students who graduated from the joint programs. The opinion survey carried out must be taken in formulating education policy and university policy. Originality/Value — though joint degree and double degree is kind of new trend in high education, the social implications and importance have not yet been widely investigated, the strong and weak sides were not validated by scientific research methods. This article extends to students opinion research with new data giving insights to employers opinions on the same question and even looks for the points were those opinions are the same and on which aspects it implements EU and Bologna process goals.lt
dc.language.isoenlt
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleJoint degree program: the perspective of employerslt
dc.typeArticlelt
dc.description.abstract-ltŠių dienų švietimas neatskiriamas nuo darbo rinkos. Pagrindinės aukšotojo mokslo harmonizavimo Europoje priemonės – Bolonijos proceso – analizė rodo, kad, be esminių struktūrinių pokyčių, universitetuose daug dėmesio turi būti skiriama mokslo ir rinkos poreikių dermei. Šis tyrimas buvo atliktas siekiant išsiaiškinti darbdavių požiūrį ir jungtinių programų Verslo informatika bei Socialinių technologijų vadyba absolventų galimybes bei poreikį rinkoje, identifikuoti stipriąsias ir silpnąsias puses, pratęsti ir papildyti studentų nuomonės apie jungtines studijų programas tyrimą iš darbdavio perspektyvos. Tyrimo naujumas tas, kad jungtinės bei dvigubo laipsnio programos yra naujovė švietimo srityje ir nėra daug studijų, analizuojančių jų stiprybes, silpnybes, galimybes, grėsmes. Tikslo buvo siekiama derinant teorinį ir empirinį metodus. Atlikta teorinė dokumentų (straipsnių, mokslinių studijų bei statistinių duomenų analizė) ir parengta internetinė kokybinė apklausa darbdaviams. Straipsnių, mokslinių studijų bei statistikos analizė rodo, kad kylantys iššūkiai ir grėsmės aukštajam mokslui skatina išsilavinimą teikiančias institucijas ne tik kelti teikiamų švietimo paslaugų kokybę, bet rasti tam naujus būdus, kaip ir rasti būdus sudominti ir pritraukti studentus į siūlomas studijų programas. Labai svarbu sukelti ir darbdavių susidomėjimą ir norą darbinti tokių studijų programų absolventus bei rūpintis, kad vėliau darbdaviai būtų patenkinti tokiais absolventais. Teorinės ažvalgos metu paaiškėjo, kokie yra pagrindiniai iššūkiai ir kokie reikalavimai bendri bei specifiniai IT srities darbuotojams, kokie iššūkiai kyla universitetui norint parengti tinkamus darbuotojus. Atlikta kokybinė apklausa parodė, kad daug svarbiau nei jungtinis diplomas darbdaviui yra savybės, kurias, manoma, tokio pobūdžio studijos sustiprintų: tai užsienio kalbos mokėjimas, tarptautinė patirtis, inovatyvumas ir kūrybiškumas. Taip pat akivaizdu, kad baigę programas tokie darbuotojai galėtų pretenduoti į šiuo metu ypač reikalingų specialistų pozicijas. Taigi jungtinės IT srities studijų programos yra ne tik suderinamos su ES bei Bolonijos proceso reikalavimais, bet taip pat tenkintų ir darbo rinkos reikalavimus. Darbdaviai įžvelgia tokių programų trūkumų, tokių kaip papildomos išlaidos, sudėtingesnis mokymosi procesas, tikimybė likti dirbti užsienyje, atskirtis nuo šeimos ir pan. Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį, kad nurodomi trūkumai labiau susiję su fizinėmis aplinkybėmis ir pasikeitimais, tuo tarpu akcentuojami privalumai susiję su programos turiniu ir lavinamomis studentų kompetencijomis. Taigi nors atliktas tyrimas turi savų apribojimų dėl nedidelio ekspertų skaičiaus, tai nuomonių apžvalga, į kurią reikėtų atsižvelgti formuojant švietimo politiką, universitetų strategijas bei kuriant jungtines studijų programas.lt
dc.date.published2013
dc.doiDOI:10.13165/ST-13-3-1-11
dc.identifier.aleph15275lt
dc.publication.sourceSocialinės technologijos, 2013, Nr. 3(1)lt
dc.subject.fakultetasEkonomikos ir finansų valdymo fakultetaslt
dc.subject.keywordSocialinės technologijoslt
dc.subject.keywordVerslo informatikalt
dc.subject.keywordJungtinės studijų programoslt
dc.subject.keywordAukštojo mokslo institucijoslt
dc.subject.keywordSocial technologieslt
dc.subject.keywordBusiness informaticslt
dc.subject.keywordJoint degreelt
dc.subject.keywordHigher educationlt
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybalt


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record