Show simple item record

dc.contributor.authorPalaima, Arnas
dc.contributor.authorMierauskas, Pranas
dc.date.accessioned2013-10-18T10:18:04Z
dc.date.available2013-10-18T10:18:04Z
dc.date.issued2013-10-18
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/social-technologies/article/view/486/449
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/10654
dc.description.abstractThe purpose of the article is to review current paradigms in ecosystem services valuation, existing gaps and current trends in addressing those gaps. Natural capital, often defined as the stock of natural ecosystems that yields a flow of valuable ecosystem goods or services into the future, is often undervalued or not valued at all by governments, business and society, which leads to environmental degradation and loss of biodiversity. One of the major reasons of such undervaluation is the lack of practical, realistic quantitative methods/models that would establish ecosystem services value and its change due to human development. A promising, recently developed ecosystem services modeling system is InVEST: “Integrated Valuation of Ecosystem Services and Trade-Offs.” InVEST is a set of Geographic Information Systems (GIS) models that predict the provision and value of ecosystem services and habitat provision given land use/land cover maps and related biophysical, economic, and institutional data for the study region. InVEST, if further developed and applied in a systematic way, could facilitate mainstreaming the natural capital into decisions at all levels and provide a strong foundation for local natural resources managers to improve and optimize their environmental management strategies.lt
dc.language.isoltlt
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleGamtinio kapitalo integravimas į sprendimų priėmimą: integruotas ekosistemų paslaugų vertinimaslt
dc.typeArticlelt
dc.description.abstract-ltTikslas – straipsnio tikslas yra apžvelgti vyraujančias ekosistemų paslaugų vertinimo paradigmas, jų spragas, naujausius tų spragų šalinimo pasiekimus bei smulkiau įvertinti perspektyvią integruoto ekosistemų vertinimo sistemą InVEST. Metodologija – pasirinkta metodologija yra pagrįsta literatūros apžvalga ir kritine analize. Rezultatai – pastaruoju metu akivaizdžiai keičiasi žmonių mąstymas apie gamtą ir darnų vystymąsi, tačiau esminis šiandienos iššūkis yra pereiti nuo idėjų prie veiksmų plačiu mastu. Norint integruoti ekosistemų teikiamas paslaugas, kurios yra apibūdinamos kaip ekosistemų sąlygos ir procesai, prisidedantys prie žmogaus gerovės, kasdieniams sprendimams politiniu, ekonominiu ir aplinkos valdymo lygiu, reikia sisteminio metodo, kuris padėtų nustatyti tų paslaugų vertę ir tos vertės pokytį, atsirandantį dėl žmogaus veiklos. Priešingai nei gerai išvystyti metodai, taikomi matuoti ekonominių prekių ir paslaugų vertę, metodai, kurie kiekybiškai ir integruotai vertina ekosistemų teikiamų paslaugų vertę, tik atsiranda. Dėl trūkstamos įvertinimo metodologijos daugumoje pasaulio šalių ekosistemų teikiamų paslaugų vertė yra nepakankamai įvertinama ir inkorporuojama į sprendimų priėmimą. Prieš keletą metų JAV pradėta kurti InVEST sistema yra atviros prieigos modeliavimo sistemos pavyzdys bei „ekologinės produkcijos funkcijos“ metodas, labai tinkamas integruotam ekosistemų teikiamų paslaugų kiekybiškam įvertinimui. InVEST yra geografinių informacinių sistemų (GIS) modelių rinkinys, kuris numato ir kiekybiškai įvertina ekosistemų teikiamas paslaugas panaudodamas regiono biofizinę, ekonominę ir institucinę informaciją. Praktinė reikšmė – InVEST, metodiškai ir nuosekliai panaudojama, gali suteikti tvirtą pagrindą vietiniams gamtos išteklių valdytojams pagerinti ir optimizuoti savo aplinkosauginio valdymo strategijas. Originalumas / vertingumas – straipsnyje atlikta literatūros apžvalga ir kritinė analizė leidžia įvertinti naujausias mokslines integruoto ekosistemų paslaugų modeliavimo kryptis bei susipažinti su perspektyvia atviros prieigos modeliavimo sistema InVEST.lt
dc.date.published2013
dc.doiDOI:10.13165/ST-13-3-1-10
dc.identifier.aleph15273lt
dc.publication.sourceSocialinės technologijos, 2013, Nr. 3(1)lt
dc.subject.fakultetasPolitikos ir vadybos fakultetaslt
dc.subject.keywordEkosistemų paslaugoslt
dc.subject.keywordInVESTlt
dc.subject.keywordModeliavimaslt
dc.subject.keywordDarnus vystymasislt
dc.subject.keywordEcosystem serviceslt
dc.subject.keywordGISlt
dc.subject.keywordModelinglt
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybalt


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record