Show simple item record

dc.contributor.authorSkaržauskaitė, Monika
dc.date.accessioned2013-10-18T09:41:25Z
dc.date.available2013-10-18T09:41:25Z
dc.date.issued2013-10-18
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/social-technologies/article/view/484/447
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/10649
dc.description.abstractPurpose — the article is to provide a holistic view on concept of value co-creation and existing models for measuring and managing it by conducting theoretical analysis of scientific literature sources targeting the integration of various approaches. Most important and relevant results of the literature study are presented with a focus on changed roles of organizations and consumers. This article aims at contributing theoretically to the research stream of measuring co-creation of value in order to gain knowledge for improvement of organizational performance and enabling new and innovative means of value creation. Design/methodology/approach. The nature of this research is exploratory – theoretical analysis and synthesis of scientific literature sources targeting the integration of various approaches was performed. This approach was chosen due to the absence of established theory on models of co-creation, possible uses in organizations and systematic overview of tools measuring/suggesting how to measure co-creation. Findings. While the principles of managing and measuring co-creation in regards of consumer motivation and involvement are widely researched, little attempt has been made to identify critical factors and create models dealing with organizational capabilities and managerial implications of value co-creation. Systematic analysis of literature revealed a gap not only in empirical research concerning organization’s role in co-creation process, but in theoretical and conceptual levels, too. Research limitations/implications. The limitations of this work as a literature review lies in its nature – the complete reliance on previously published research papers and the availability of these studies. For a deeper understanding of co-creation management and for developing models that can be used in real-life organizations, a broader theoretical, as well as empirical, research is necessary. Practical implications. Analysis of the literature revealed limited existence of conceptual and, even more importantly, empirically tested models for managing co-creation. With importance of rising customers input, it is crucial to find ways of managing co-creation. This article can be considered as an initial phase into building conceptual model for measuring co-creation Originality/Value. Even though co-creation of value with customers is a widely discussed topic in scientific world, little attempt has been made to find means for organizations to influence and manage customer’s involvement. This work aims at reviewing existing models in order to present empirically tested model based on past research.lt
dc.language.isoenlt
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleMeasuring and managing value co-creation process: overview of existing theoretical modelslt
dc.typeArticlelt
dc.description.abstract-ltTikslas: per paskutiniuosius metus tradiciniai verslo procesai ir vertės kūrimo būdai pasikeitė dėl didžiulio kiekio žinių ir informacijos apie organizacijas prieinamumo išoriniams veikėjams. Naujai įgytos žinios leido atsirasti esminiams rinkodaros supratimo pokyčiams – pradėtas akcentuoti abipusis vertės kūrimas tobulinant ir kuriant produktus bei paslaugas. Šio straipsnio tikslas yra pateikti holistinį požiūrį į vertės kūrimo kartu su vartotojais koncepciją bei egzistuojančius teorinius matavimo ir valdymo modelius atliekant mokslinės literatūros analizę ir integruojant skirtingus požiūrius. Straipsnyje pateikiami svarbiausi ir aktualiausi literatūros apžvalgos ir analizės rezultatai daugiausia dėmesio sutelkiant į pasikeitusius vartotojų ir organizacijų vaidmenis. Šiuo straipsniu siekiama prisidėti prie mokslinių tyrimų srauto, siekiančio išaiškinti vertės kūrimo kartu su vartotojais matavimo būdus bei gauti žinių apie tai, kaip padidinti organizacijos efektyvumą ir rasti naujus būdus vertei kurti. Metodologija: teorinė literatūros šaltinių analizė ir sintezė. Atsižvelgiant į tyrimo objekto naujumą ir sudėtingumą šio tyrimo pobūdis yra apžvalgomasis. Tyrimo ribotumas: tyrimo ribotumas slypi literatūros apžvalgos prigimtyje, nes tyrimo metu autorius turi visiškai pasikliauti anksčiau paskelbtais bei prieinamais moksliniais straipsniais. Rezultatai: analizė atskleidė, kad dauguma šaltinių tyrinėja proceso ypatumus vartotojų pusėje, tačiau tik nedidelė dalis šaltinių analizuoja organizacinį indėlį į bendros vertės kūrimą su vartotojais bei būdus jį matuoti ir valdyti. Dar svarbiau, kad esami moksliniai tyrimai remiasi koncepcinių modelių kūrimu ir nedidelės apimties kokybine bei atvejų analize. Praktinė reikšmė: tyrimas gali būti laikomas pirmu žingsniu link modelio, matuojančio organizacijos indėlio į vertės kartu su vartotojais kūrimo procesą, kūrimo bei jo empirinio išbandymo. Tyrimo tipas: literatūros apžvalga.lt
dc.date.published2013
dc.doiDOI:10.13165/ST-13-3-1-08
dc.identifier.aleph15271lt
dc.publication.sourceSocialinės technologijos, 2013, Nr. 3(1)lt
dc.subject.fakultetasSocialinės politikos fakultetaslt
dc.subject.keywordVertės kūrimas kartu su vartotojaislt
dc.subject.keywordSocialinės technologijoslt
dc.subject.keywordVertės kūrimo modeliailt
dc.subject.keywordCo-creationlt
dc.subject.keywordValuelt
dc.subject.keywordSocial technologieslt
dc.subject.keywordModels of co-creationlt
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybalt


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record