Show simple item record

dc.contributor.authorMalinauskienė, Eglė
dc.date.accessioned2013-10-18T07:43:12Z
dc.date.available2013-10-18T07:43:12Z
dc.date.issued2013-10-18
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/social-technologies/article/view/481/444
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/10645
dc.description.abstractPurpose – The aim of the paper is to analyse the development aspects of e-government interoperability as dynamic, multidimensional and context-based organisational capability and to propose a conceptual framework for contextualisation of e-government interoperability development research and practice. Design/methodology/approach – Methods of systemic analysis along with the comparative analysis and generalisation were used to define the concept of e-government interoperability, classify the leading methods applied in its development and determine the contextual factors that might impact e-government interoperability research and practice. Findings – To meet the requirements of the implementation processes of contemporary e-government solutions, interoperability is understood and examined as the mix of dynamic, multidimensional and context-dependant dynamic capabilities of diverse public sector organisations to reach common goals through alliance and integration of their business processes and technological systems. The conceptual framework for context-based e-government interoperability development is proposed in this paper. It integrates three contextual layers important for dynamic capabilities such as processes, asset position and path-dependency with the main contextual factors that has been indicated as highly important in the recent e-government research. Research limitations/implications – This paper is a theoretical study of the essential e-government interoperability aspect – its context-dependability – that determines not only the adaptability level of various related political, managerial and technological methods, but also the rigour of research in the field. However, the presented conceptual framework for contextbased e-government interoperability development is of the high abstraction level and integrates only the main perspectives, principles and elements of interoperability contextualisation. It should be further supplemented with concrete operationalisational context factors extracted from the empirical research in the domain. Practical implications – The proposed conceptual framework for context-based e-government interoperability development suggests policy makers, public managers and related private sector organisations to assess technical and evolutionary fitness of dynamic organisational capabilities for interoperability before starting any cross-organisational e-government initiative or adopting any leading method for interoperability enforcement taken from different than its deployment context. It should be done through the analysis of related processes, asset position and path-dependency factors of all participating parties. It is also recommended to incorporate these principles of context analysis in the research of e-government interoperability phenomena and its enforcement methods. Originality/Value – This research addresses a complex issue of e-government interoperability contextualization and offers a conceptual framework which not only embraces the main context factors identified in the previous e-government research, but also integrates the contextualization approach from the theory of dynamic organizational capabilities that are the core of contemporary e-government interoperability concept.lt
dc.language.isoenlt
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleConceptual framework for context-based e-government interoperability developmentlt
dc.typeArticlelt
dc.description.abstract-ltKontekstas yra vienas iš svarbiausių e. valdžios sąveikumo elementų, ir tinkamas jo poveikio įvertinimas lemia ne tik susijusių politinių, vadybinių bei technologinių metodų efektyvumą, bet ir mokslinių tyrimų, atliekamų šioje srityje, rezultatų patikimumą. Šiame straipsnyje, taikant sisteminės analizės, palyginamosios analizės ir apibendrinimo metodus, išanalizuoti esminiai e. valdžios sąveikumo, kaip dinaminių, daugiamačių ir itin nuo konteksto priklausomų organizacijos gebėjimų komplekso, plėtros proceso bruožai bei taikomos priemonės, ir pasiūlytas konceptualus e. valdžios sąveikumo plėtros konteksto analizės modelis. Jame svarbiausi dinaminių organizacijos gebėjimų teorijoje naudojami konteksto lygmenys yra sujungiami su kritiniais e. valdžios moksliniuose tyrimuose vertinamais išorinės ir vidinės aplinkos kriterijais. Siūlomas konceptualus e. valdžios sąveikumo plėtros konteksto analizės modelis pasižymi aukštu abstrakcijos lygmeniu, todėl ateityje, remiantis šioje srityje atliekamais empirinių tyrimų rezultatais, reikėtų jį detalizuoti konkrečiais ir tiksliai pamatuojamais konteksto faktoriais. Modelis yra orientuotas tiek į e. valdžios sąveikumo politiką kuriančius bei įgyvendinančius viešojo ir privataus sektoriaus atstovus, tiek ir į šį tyrimų lauką formuojančią mokslinę bendruomenę. Jo pagrindu rekomenduojama verinti techninį bei evoliucinį dinaminių organizacijos sąveikumo gebėjimų tinkamumą tiek prieš inicijuojant tarp-organizacinius e. valdžios sprendimų projektus, tiek ir planuojant adaptuoti priešakinius e. valdžios sąveikumą įgalinančius metodus valstybėse ar organizacijose, kurių e. valdžios plėtros procesas dar nėra pakankamai susiformavęs. Šis vertinimas turėtų apimti visų suinteresuotųjų grupių procesų, resursų bei formavimosi trajektorijų analizę, įtraukiant ir tokias e. valdžios sričiai svarbias perspektyvas kaip institucinė sandara, valstybės išsivystymo lygis bei įvairūs organizaciniai faktoriai. Į šiuos e. valdžios sąveikumo konteksto analizės principus derėtų atsižvelgti ir atliekant e. valdžios sąveikumo reiškinio bei jį įgalinančių metodų mokslinius tyrimus.lt
dc.date.published2013
dc.doiDOI:10.13165/ST-13-3-1-05
dc.identifier.aleph15259lt
dc.publication.sourceSocialinės technologijos, 2013, Nr. 3(1)lt
dc.subject.fakultetasEkonomikos ir finansų valdymo fakultetaslt
dc.subject.keywordE. valdžios sąveikumaslt
dc.subject.keywordDinaminiai organizacijos gebėjimailt
dc.subject.keywordKonteksto analizėlt
dc.subject.keywordSąveikumo pagrindailt
dc.subject.keywordE-government interoperabilitylt
dc.subject.keywordDynamic organizational capabilitieslt
dc.subject.keywordContextualisationlt
dc.subject.keywordInteroperability frameworklt
dc.subject.sciencedirection07T - Informatikos inžinerijalt


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record