Show simple item record

dc.contributor.authorKuzmickas, Bronislovas
dc.date.accessioned2013-10-11T11:00:34Z
dc.date.available2013-10-11T11:00:34Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/10611
dc.description.abstractHumanities as well as the other culture areas are facing multiple challenges caused by the processes of globalization, rapid development of the technologies of communication and other changes in social life. Traditional hierarchical links and distinctions between different fields of culture are fading. On the one hand, the lines between humanities and social sciences are getting thinner, similarly as between different genres and styles in arts. On the other hand, the cultures of different regions of the world, particularly those of the West and of the East, are drawing closer to each other; this enables emerging various types of intercultural dialogues. All this incites the scholars to seek for a new conceptual means to be applied for the productive interpretation of new realities as well as for rethinking and reinterpreting the assets of the traditional culture. The interdisciplinary approach and multiculturalism are the characteristic features of the contemporary humanities, they raise complicated methodological issues. Digital humanities, interdisciplinary approach, semiotic studies of multimodal representations of information, multimodal communication are all responses of the humanities to the challenges of the modern world and, yet, new challenges to the humanities as well. The changes taking place in the humanities of nowadays are also strongly influenced by the widespread application of the electronic technologies of communication, which are competing with traditional communication of written texts. As a result many traditional views on art and culture in general, on the mission of art are changing. The areas of traditional aesthetic culture are interfered by virtual art, not accepting the principle of representation, peculiar to the classical concept of artistic creation. Under the influence of the postmodern philosophy the classical hierarchical structure of culture is disappearing as well as is the difference between the elite and popular culture. At the same time the new perspectives and forms of artistic creation appear. The humanities are facing the complicate tasks to reflect adequately the coming processes, to think over the new problems, to develop the interdisciplinary research.lt
dc.language.isoltlt
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectHumanitieslt
dc.subjectCulturelt
dc.subjectInformative technologieslt
dc.titleKai kurios humanitarinių mokslų kaitos problemoslt
dc.typeArticlelt
dc.description.abstract-ltHumanitariniai mokslai, kaip ir kitos kultūros sritys, šiandien susiduria su daugiariopais iššūkiais, kuriuos sukelia globalizacija, socialinio gyvenimo pokyčiai, sparti informacijos ir komunikacijos priemonių raida. Nyksta tradiciniai hierarchiniai ryšiai ir skirtumai tarp įvairių kultūros sričių. Todėl blanksta ribos tarp humanitarinių ir socialinių mokslų, skirtingų meno žanrų ir stilių ir, kita vertus, suartėja įvairių pasaulio regionų, ypač Vakarų ir Rytų, kultūros, darančios įtaką tarpkultūrinių dialogų plėtrai. Visa tai skatina humanitarus ieškoti modernių ir konceptualių priemonių produktyviai interpretuoti naujai kylančius gyvenimo reiškinius, taip pat permąstyti ir reinterpretuoti tradicinės kultūros palikimą. Šiuolaikiniams humanitariniams mokslams būdingas tarpdiscipliniškumas ir daugiakultūriškumas taip pat kelia sudėtingų metodologinių problemų. Skaitmeninis humanitarinių mokslų pasaulis, tarpdiscipliniškumas, daugiaterpės informacijos semiotinės studijos, daugiaterpė komunikacija – tai nauji humanitarinių mokslų atsakai į iššūkius ir tuo pat metu nauji iššūkiai humanitariniams mokslams.lt
dc.date.published
dc.identifier.aleph13792lt
dc.identifier.urllt
dc.publication.sourceSocialinių mokslų studijos, 2013, Nr. 5(1)lt
dc.subject.fakultetasHumanitarinių mokslų institutaslt
dc.subject.keywordHumanitariniai mokslailt
dc.subject.keywordKultūralt
dc.subject.keywordInformacinės technologijoslt
dc.subject.sciencedirection01H - Filosofijalt


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record