Show simple item record

dc.contributor.authorPivorienė, Jolanta
dc.contributor.authorŪselytė, Monika
dc.date.accessioned2013-07-16T10:46:10Z
dc.date.available2013-07-16T10:46:10Z
dc.date.issued2013-07-16
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/social-work/article/download/363/351
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/10594
dc.description.abstractGlobalization and modernization of society, cultural differences on the one hand and mixture of cultures on the other hand requires multicultural competence from helping professionals, including social workers. According to scientific literature, multicultural competence, as well as other professional competences, consists of knowledge, attitudes and skills, the education of which should be consistent, continuous and lasting whole lifetime. In order to assess multicultural competence development in social work education, research was conducted surveying social work fourth-year students and interviewing graduates with international social work practice. Respondents were asked about different aspects of multicultural education during their studies: knowledge and skills necessary for multicultural competence, multicultural experience, multicultural competences and social work education. Data analysis showed that students’ opinion about knowledge and skills related to multicultural competence is positive, but critical. They themselves defined what they need for improvement of their multicultural competence. Survey research revealed that social work student during their studies exercised at least three forms of multicultural social work: activities at the national level, professional exchange of knowledge and international practice. Social work graduates with multicultural social work practice stated that multicultural competence not only enables social workers for an easier free movement within the European Union labour market, possibility to participate in the creation of European social capital, but also have a positive impact on personal and professional growth.en
dc.language.isoenlt
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleDevelopment of multicultural competence in social work educationlt
dc.typeArticlelt
dc.description.abstract-ltGlobalėjantis pasaulis ir modernėjanti visuomenė, kurioje skirtingų tautų ir kultūrų tarpusavio komunikacija tampa kasdieniu reiškiniu, reikalauja socialinių darbuotojų išankstinio pasirengimo veikti besikeičiančioje visuomenėje. Viena svarbiausių šio pasirengimo dalių yra multikultūrinės kompetencijos įgijimas socialinio darbo studijų metu. Kaip teigia autoriai, multikultūrinė kompetencija, kaip ir kitos profesinės kompetencijos, susideda iš žinių, nuostatų ir įgūdžių, kurių ugdymas turėtų būti nuoseklus, nenutrūkstamas ir trunkantis visą gyvenimą. Siekiant įvertinti multikultūrinių kompetencijų ugdymą socialinio darbo studijų metu buvo atlikti tyrimai apklausiant visus vieno universiteto socialinio darbo ketvirto kurso studentus bei atliekant interviu su studentais, kurie turėjo multikultūrinio socialinio darbo patirties studijų metu. Tyrimo metu respondentai buvo klausiami apie jų multikultūrinio ugdymo patirtį universitete, darant prielaidą, kad ši švietimo institucija galėtų ir turėtų tapti svarbia multikultūrinių kompetencijų ugdymo vieta. Tyrimo instrumentai sudaryti remiantis multikultūrinės kompetencijos sudedamosiomis dalimis, respondentai buvo prašomi atsakyti į klausimus apie žinias ir įgūdžius, reikalingus multikultūrinei kompetencijai, multikultūrinę patirtį studijų metu, multikultūrinės kompetencijos ugdymą socialinio darbo studijų metu. Išanalizavus socialinio darbo ketvirto kurso studentų atsakymus paaiškėjo, kad respondentai kritiškai vertina savo gebėjimus bendrauti su kitų kultūrų atstovais dėl žinių apie kitas kultūras trūkumo ir nepakankamų užsienio kalbos įgūdžių. Studijų metu studentai turėjo galimybių įgyti multikultūrinės patirties Lietuvoje ir užsienyje. Respondentai teigia, kad multikultūrinė kompetencija yra svarbi socialinio darbuotojo profesijos dalis, tačiau studijuodami universitete daugiau multikultūrinės kompetencijos galėjo įgyti bendrauniversitetiniuose nei socialinio darbo studijų dalykuose. Socialinio darbo studentai, turintys multikultūrinio socialinio darbo patirties, teigia, jog multikultūrinis kompetentingumas ne tik sudaro sąlygas socialiniams darbuotojams laisvai judėti Europos Sąjungos darbo rinkoje, užsiimti savanoriška veikla, dalyvauti kuriant Europos socialinį kapitalą, bet ir ugdo toleranciją kitoms kultūroms bei daro teigiamą įtaką kitų kultūrų supratimui, kuris skatiną asmenybės ir profesinį augimą.lt
dc.date.published2013
dc.identifier.aleph14222lt
dc.identifier.urlhttps://www3.mruni.eu/ojs/social-work/article/download/363/351lt
dc.publication.sourceSocialinis darbas, 2013, t. 12, Nr. 1lt
dc.subject.fakultetasSocialinės politikos fakultetaslt
dc.subject.keywordMultikultūrinė kompetencijalt
dc.subject.keywordMultikultūrinis socialinis darbaslt
dc.subject.keywordMultikultūrinės kompetencijos ugdymaslt
dc.subject.keywordMulticultural social worklt
dc.subject.keywordMulticultural competenceslt
dc.subject.keywordDevelopment of multicultural competencelt
dc.subject.sciencedirection05S - Sociologijalt


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record