Show simple item record

dc.contributor.authorGaulė, Eglė
dc.contributor.authorŽilinskas, Gintaras
dc.date.accessioned2013-07-16T10:01:16Z
dc.date.available2013-07-16T10:01:16Z
dc.date.issued2013-07-16
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/article/view/321/318
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/10587
dc.description.abstractE-governance is the public sector’s use of information and communication technologies for communication. Thus the usability of public organizations websites’ is a critical factor for this interaction. While the conceptual framework, technological innovation, services measurement, and management of egovernance have been studied extensively, its’ driving factors have not been well understood. The aim of the article is to identify the external factors that influence development of Lithuanian municipal websites. There were investigated correlations between 25 external economic, social, geographic, cultural and political factors and development indexes of municipalities’ websites in this study. Disparities of the external factors were analysed and compared in the groups of urban, rural and all municipalitiesen
dc.language.isoenlt
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleE-governance in Lithuanian municipalities : |b external factors analysis of the websites developmentlt
dc.typeArticlelt
dc.description.abstract-ltE. valdymas yra informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimas viešajame sektoriuje siekiant valdžios ir interesantų sąveikos. Todėl viešųjų organizacijų interneto svetainių tinkamumas naudoti yra pagrindinis šios sąveikos veiksnys. Nors yra pakankamai ištirtos koncepcinės prieigos, technologinės inovacijos, įvertinti e. paslaugų teikimas ir e. valdžios diegimas, e. valdymą lemiantys veiksniai kol kas nėra suprasti. Šio straipsnio tikslas – nustatyti Lietuvos savivaldybių interneto svetainių išsivystymą veikiančius išorinius veiksnius. Tyrimo metu buvo analizuojami 25 išorinių ekonominių, socialinių, geografinių, kultūrinių, politinių veiksnių ir savivaldybių interneto svetainių išsivystymo indeksų ryšiai, nustatomi išorinių veiksnių skirtumai, turintys įtaką skirtingam interneto svetainių išsivystymo lygiui tarp miesto, kaimo ir visų savivaldybių. Tyrimų rezultatai rodo, kad visų savivaldybių ir miestų savivaldybių interneto svetainių išsivystymui reikšmingą įtaką daro išoriniai ekonominiai, socialiniai, geografiniai veiksniai. Šių savivaldybių interneto svetainių išsivystymui turi įtakos ir dar vienas kultūrinis veiksnys: kolegijų ir universitetų skaičius. Kaimo savivaldybių interneto svetainių išsivystymo lygiui reikšmingą, tačiau silpną įtaką daro mažiau ekonominių, socialinių ir geografinių veiksnių. Kiti kultūriniai veiksniai bei rinkėjų aktyvumo rodiklis (politinis veiksnys) neturėjo reikšmingos įtakos interneto svetainių išsivystymui. Pagrindinis valdžios institucijų uždavinys yra ne tik padidinti bendrą e. paslaugų naudojimo lygį, bet ir siekti išvystyti e. bendravimą. Vidinių veiksnių analizė yra būtina siekiant išsamiai nustatyti veiksnius, lemiančius savivaldybių internetinių svetainių išsivystymo lygį.lt
dc.date.published2013
dc.identifier.aleph14045lt
dc.publication.sourceViešoji politika ir administravimas = Public policy and administration, 2013, t. 12, Nr. 1.
dc.subject.fakultetasKitas
dc.subject.keywordE. valdymaslt
dc.subject.keywordSavivaldybių interneto tinklalapislt
dc.subject.keywordMiesto ir kaimo savivaldybėslt
dc.subject.keywordE. governancelt
dc.subject.keywordMunicipal websiteslt
dc.subject.keywordUrban and rural municipalitieslt
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybalt


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record