Now showing items 1-8 of 1

  03S - Vadyba (1)
  Changes of public governance (1)
  Inovacinė ideologija (1)
  Inovacinė plėtra (1)
  Inovative development (1)
  Inovative ideology (1)
  Politikos ir vadybos fakultetas (1)
  Viešojo valdymo pokyčiai (1)