Now showing items 1-10 of 1

  03S - Vadyba (1)
  Naujoji viešoji vadyba (1)
  New Public Management (1)
  Public procurement (1)
  R1 (1)
  State funds (1)
  Valstybės lėšos (1)
  Viešieji pirkimai (1)
  Viešojo valdymo fakultetas (1)
  Viešojo valdymo inovacijų laboratorija (1)