Now showing items 1-9 of 1

  03S - Vadyba (1)
  Naujoji viešoji vadyba (1)
  New public management (1)
  Public administration (1)
  R1 (1)
  Reform (1)
  Reforma (1)
  Viešasis administravimas (1)
  Viešojo valdymo fakultetas (1)