Now showing items 1-9 of 1

  04S - Ekonomika (1)
  Darbo ištekliai (1)
  Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas (1)
  Ekonominis vystymas (1)
  Intelektinis kapitalas (1)
  Mokslo žinių valdymas (1)
  Nematerialūs ištekliai (1)
  R1 (1)
  Tausojanti plėtra (1)