Now showing items 1-9 of 1

  01S - Teisė (1)
  Mykolo Romerio teisės mokykla (1)
  R1 (1)
  Social legal state (1)
  Socialinė teisinė valstybė (1)
  Socioeconomic human rights (1)
  Socioekonominės žmogaus teisės (1)
  Subsidiarity (1)
  Subsidiarumas (1)